“ปู” โพสต์เฟซบุ๊กแนะ รธน. จี้คืนอำนาจ ปชช.ตัดสินใจ

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Kop16, 17 Aug 2015

 1. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  558000009617301.JPE

  เฟซบุ๊ก Yingluck ได้อธิบายเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ “1. รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตย สาระสำคัญ คือ “รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องยึดโยงกับประชาชน” กล่าวคือต้องเปิดกระบวนการให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีส่วนสำคัญในการออกเสียง และตัดสินใจ ไม่ใช่เพียงเลือกตัวแทนที่ว่าคัดสรรมาแล้ว จากคณะบุคคลก็ถือไม่ได้ว่าเกิดจากวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริง 2. ถ้ารัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระที่รับใช้และยึดโยงกับประชาชน ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีคณะยุทธศาสตร์ฯ (คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง) เพื่อมีอำนาจเหนือรัฐบาลและเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อตัดสินใจแทนแม้ในยามวิกฤต”

  เฟซบุ๊ก Yingluck ระบุด้วยว่า สิ่งที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยที่อารยประเทศทั่วโลกล้วนยอมรับ คือความเชื่อมั่นในประชาชนและใช้การคืนอำนาจการตัดสินใจกลับไปให้ประชาชน เป็นทางออกของประเทศ ดังนั้นภาระของผู้มีอำนาจ จึงควรเร่งผลักดันการสร้างกติกาที่ยุติธรรม ป้องกันการทุจริตและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้สภาวะปกติ กลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็ว ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของเขา เลือกตัวแทนและนโยบายตามเจตจำนงตนให้กลับมาแก้ปัญหาตามที่เขาต้องการ

  “การคืนสิทธิในการตัดสินใจ คือศักดิ์ศรีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย” เฟซบุ๊ก Yingluck ระบุ

  เฟซบุ๊ก Yingluck ระบุอีกว่า 3. ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง คือความปรารถนาร่วมกันของคนทั้งประเทศ
  บ้านเมืองจะสงบสุข จำเป็นต้องมีกติกาที่เป็นธรรม สังคมไทยเรามีบทเรียนในอดีตหลายครั้ง จากความขัดแย้งในกรอบกติกาที่ไม่เป็นธรรม และปัญหาที่ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม กัน ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงความเท่าเทียมและกำหนดบทบาทของรัฐ ในการอำนวยความยุติธรรมทุกด้าน ให้เกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสุขและความปรองดองภายในสังคม และ 4. ประเทศเราได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายมามากพอแล้ว จึงขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดลำดับความสำคัญ เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่น ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ผลักดันให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  “ดังนั้นการที่เรายิ่งยืดเวลาให้ทอดยาวออกไป ไม่น่าจะเป็นผลดีนัก โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาในขณะนี้ รังแต่จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนซ้ำเติมยิ่งขึ้น” เฟซบุ๊กดังกล่าวระบุ

  คำต่อคำ

  ขอใช้สิทธิในการเสนอความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างนะคะเพราะเป็นช่วง ที่สปช.รัฐบาลและคสช.จะตัดสินใจ และหลายฝ่ายได้แสดงความห่วงใยและกังวลใจ หวังว่าข้อคิดเห็นที่เสนอจะมีส่วนช่วยให้ประเทศ มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางมากขึ้น

  1) รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตย.....ซึ่งหลายท่าน อาจจะเห็นว่าดิฉันเคยพูดคำนี้มาหลายครั้งแต่เชื่อว่า เราอาจมีความเห็นแตกต่างกัน ในสาระสำคัญ คือ "รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องยึดโยงกับประชาชน"..กล่าวคือต้องเปิด กระบวนการให้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีส่วนสำคัญ ในการออกเสียงและตัดสินใจ ไม่ใช่เพียงเลือกตัวแทนที่ว่าคัดสรรมาแล้ว จากคณะบุคคลก็ถือไม่ได้ว่า เกิดจากวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริง

  2) ถ้ารัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระที่รับใช้และยึดโยงกับประชาชน ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีคณะยุทธศาสตร์ฯ เพื่อมีอำนาจเหนือรัฐบาลและเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อตัดสินใจแทนแม้ในยามวิกฤต สิ่งที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยที่อารยประเทศทั่วโลกล้วนยอมรับ คือ ความเชื่อมั่นในประชาชนและใช้การคืนอำนาจการตัดสินใจกลับไปให้ประชาชนเป็น ทางออกของประเทศ ดังนั้น ภาระของผู้มีอำนาจ จึงควรเร่งผลักดันการสร้างกติกาที่ยุติธรรม ป้องกันการทุจริตและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้สภาวะปกติ กลับคืนสู่สังคมไทยโดยเร็ว ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของเขา เลือกตัวแทนและนโยบายตามเจตจำนงตนให้กลับมาแก้ปัญหา ตามที่เขาต้องการ

  การคืนสิทธิในการตัดสินใจ คือศักดิ์ศรีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

  3) ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง คือความปรารถนาร่วมกันของคนทั้งประเทศ "บ้านเมืองจะสงบสุข จำเป็นต้องมีกติกาที่เป็นธรรม"..สังคมไทยเรามีบทเรียนในอดีตหลายครั้ง จากความขัดแย้งในกรอบกติกาที่ไม่เป็นธรรม และปัญหาที่ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม กัน

  ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงต้องสร้างโอกาสในการเข้าถึงความเท่าเทียมและกำหนดบทบาทของรัฐ ในการอำนวยความยุติธรรมทุกด้าน ให้เกิดขึ้นกับทุกคนเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความสุขและความปรองดองภายในสังคม

  4) ประเทศเราได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายมามากพอแล้ว จึงขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดลำดับความสำคัญ เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่น ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง ผลักดันให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  ดังนั้นการที่เรายิ่งยืดเวลาให้ทอดยาวออกไป ไม่น่าจะเป็นผลดีนัก โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาในขณะนี้ รังแต่จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนซ้ำเติมยิ่งขึ้นค่ะ

  ด้วยความห่วงใยอย่างที่สุดค่ะ

  http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000092884
   
  AlbertEinsteins, thai4u, bookmarks และอีก 1 คน ถูกใจ.
 2. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  ห๊ะ
  อิปรูโพสท์ลงเฟส
  น้ำคงท่วมรูปูแน่งวดนี้
   
  AlbertEinsteins, thai4u, bookmarks และอีก 4 คน ถูกใจ
 3. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  จะมีใครเชื่อบ้างไหมหนอ ว่าเธอเขียนโพสต์นี้เอง
   
  AlbertEinsteins, thai4u, bookmarks และอีก 5 คน ถูกใจ
 4. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  (สะกดถูกทุกคำ อาจเขียนเอง)'
   
  AlbertEinsteins, Anduril, bookmarks และอีก 2 คน ถูกใจ
 5. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  พูดดีๆ ใครๆ ก็พูดได้ แต่ความน่าเชื่อถือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
   
  Kop16, AlbertEinsteins, Anduril และอีก 2 คน ถูกใจ
 6. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  เยอะจัง เกิดมีใครไปสำพราด เธอจะจำได้หมดเหรอ
   
  Kop16, AlbertEinsteins, Anduril และอีก 2 คน ถูกใจ
 7. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  เอิ้กๆๆๆ พัฒนาขึ้นไม่ได้หรือยังไง พวกนี้ก็
   
  Kop16, AlbertEinsteins, Anduril และอีก 5 คน ถูกใจ
 8. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  ตระกูลนี้พิมพ์เฟชบุ๊คเก่งจริงๆๆทั้งอาทั้งหลานหลานไม่เคยสัมภาษณ์โทรทัศน์ช่องไหนเก่งเหมือนในเฟชบุ๊คส่วนอาในสภาก็ไม่เห็นเก่งเหมือนในเฟชบุ๊ค
   
  Last edited: 17 Aug 2015
  kokkai, Kop16, AlbertEinsteins และอีก 10 คน ถูกใจ
 9. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  โถน้องยิ่งลักษณ์
  ก๊อบปี้โคลนนิ่งพี่ชั่วมาเบย พี่ออกมาเห่าน้องออกมาหอน
  ตอนเขาออกมาไล่ไม่เห็นยึดประชาชนเป็นใหญ่ยึดตำแหน่งไว้เป็นประกัน
  ไล่ตีไล่ต้อนประชาชน ไหนบอกว่าสิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่นในประชาชนและใช้การคืนอำนาจการตัดสินใจกลับไปให้ประชาชน เป็นทางออกของประเทศ
  ทีนี้ออกมาขีดเขียนข้อความให้ดูดีหล่อเลี้ยงทาสควายแดง

  เฮ้ออออออออออ
  วอนอย่าทำร้ายประเทศชาติอีกเลยและขอความเป็นธรรม เป็นคนไทยเหมือนกันจะไม่ให้ไม่เหลือแผ่นดินไทยให้เหยียบเลยหรือ ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้ว พวกคุณพรรคคุณตอแหลสองมาตรฐานทำตรงข้ามกับที่คุณเขียนมาทุกอย่าง เขียนให้ตัวเองดูดีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเป็นสันดานเหมือนที่พี่คุณบอกไม่โกหกจะได้คะแนนเสียงเหรอ

  ขอร้องให้ตระกูลของคุณและญาติพี่น้องเครือข่ายยุติการ เล่นการเมืองเอาประเทศชาติเและคนไทยทั้งประเทศเป็นตัวประกันเพื่อให้พี่ชายคุณพ้นผิดกลับบ้านแบบเท่ห์ๆ อย่าอ้างความยุติธรรมความเท่าเทียม แค่บอกให้พี่ชายกลับมาติดคุกรับกรรมตามกฏหมายเท่าเทียมกับตาสีตาสาบนความเท่าเทียมทางกฏหมาย บอกญาติพี่น้องเลิกเล่นการเมือง ตอนนี้นั่งเงียบๆรอขึ้นศาลและให้รัฐบาลทำงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งใหม่ที่จะมีขึ้น

  ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้ว
  เข้าใจตรงกันนะ
   
  Kop16, อู๋ คาลบี้, Anduril และอีก 8 คน ถูกใจ
 10. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  ปล่อยให้มันพล่ามไปเถอะ ประเภทยังไม่รู้ตัว ไม่รู้สติปัญญาตัวเอง ต้องให้คนเขียนให้
   
  Kop16, AlbertEinsteins, 5555 และอีก 2 คน ถูกใจ
 11. คนดื่มเบียร์

  คนดื่มเบียร์ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  410
  นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺนํ ปกุพฺพโต
  ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก
   
  Kop16, AlbertEinsteins และ Anduril ถูกใจ
 12. Tad

  Tad อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  16 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,773
  ตัวเองเข้าใจมั้ยที่โพสท์ลงไปน่ะ ออกมาอธิบายให้ฟังหน่อยจิ๊ น่าจับไอ้สองอาหลานมาออกทีวีสักทีว่าไอ้ที่โพสท์ๆน่ะรู้เรื่อแค่ไหน เห็นแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ:giggle:
   
  kokkai, bookmarks, Kop16 และอีก 3 คน ถูกใจ
 13. thai4u

  thai4u อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  27 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  818
  สิ่งเทียมยิ่งลัก ปรี๊ดดดแตกกก
  มากกว่า 3 บรรทัด ฟายแดงคงไม่อ่าน
   
  bookmarks, Kop16, AlbertEinsteins และอีก 1 คน ถูกใจ.
 14. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  อีปูมันคิดเรื่องพวกนี้เป็นด้วยเหรอนี่...
  เซอร์พร้ายยยซ์ซซซซซซ
   
  bookmarks, Kop16 และ AlbertEinsteins ถูกใจ
 15. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  "รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องยึดโยงกับประชาชน" เธอเก่งจริงๆที่กล้าพูดเช่นนี้

  Screen Shot 2015-08-17 at 4.45.01 PM.png
   
  เช Neverdie, conservative, kokkai และอีก 4 คน ถูกใจ
 16. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  ขอคารวะ ชัย ราชวัตร
   
  เช Neverdie, Kop16 และ Redbuffalo010 ถูกใจ
 17. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  มันมีสมองด้วยเหรอ
   
  เช Neverdie, bookmarks และ Kop16 ถูกใจ
 18. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  เอาอีโง่ มาดูน้องนี่ซะ
  ไม่ต้องใช้โพย
  พูดดี มีสมอง ไม่ต้องโพย

   
  Kop16, เช Neverdie และ ParaDon ถูกใจ
 19. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  โพสต์ขอโทษประชาชนเรื่องทำเอาประเทศฉิบหายไปหลายแสนล้านบ้างเหอะ
  นั่นแหละผลของการยึดโยงกับประชาชนแท้ๆเลย
   
  Kop16 และ เช Neverdie ถูกใจ.

Share This Page