‘นายกฯ’ แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย อู๋ คาลบี้, 17 Apr 2015

 1. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  http://www.komchadluek.net/detail/20150417/204833.html

  การเมือง : ข่าวทั่วไป
  วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

  ‘นายกฯ’แถลงผลงานรัฐบาลรอบ6เดือน
  ‘พล.อ.ประยุทธ์’ นำแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน นโยบาย 11 ด้าน ปัดสืบทอดอำนาจ ยันทุ่มเทแก้ปัญหาเร่งด่วน ให้ความเป็นธรรมขับเคลื่อนประเทศ-ระงับขัดแย้ง

  17 เม.ย.58 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน โดยกำหนดการในการแถลงจะเริ่มต้นโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวนำเข้าสู่การแถลงผลงานก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะแถลงผลงานรอบ 6 เดือนที่โพเดียม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีประจำในที่นั่งที่จัดไว้ ทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จ รองนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้กล่าวถึงงานด้านเศรษฐกิจ ตามด้วยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ กล่าวเกี่ยวกับงานด้านสังคม จากนั้นนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ต่างประเทศ เป็นผู้แทนรองนายกด้านต่างประเทศ กล่าวถึงงานด้านต่างประเทศ ปิดท้ายด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรณธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายวิษณุ เครืองาม กล่าวงานทางด้านกฎหมาย

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจะนั่งตามจุดที่จัดไว้ให้ตามลำดับ โดยภายหลังการแถลงผู้สื่อข่าวตั้งคำถามและมีการตั้งข้อซักถามก่อนที่ทั้งหมดจะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี โดยผลงานแถลงผลงานครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.) อย่างไรก็ตามก่อนการแถลงผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจกเอกสารรวบรวมผลงานรอบ 6 เดือน จำนวน 22 หน้า แบ่งเนื้อหาเป็นสถานการณ์ก่อนเข้าบริหารประเทศ สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาล กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ซึ่งเป็นนโยบายทั้ง 11 ด้านตามที่รัฐบาลแถลงไว้ ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริกรด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประเทศจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร การสร้างสมดุลและระหว่างกรอนุรักษ์กับการใมช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และนโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

   
 2. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  พล.อ.ประยุทธ์ แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน ว่า ถือเป็นวันดีเพราะวันนี้เป็นวันพระ ตอนเช้าได้ไหว้พระขอให้ตัวเองใจเย็น ๆ อามรณ์ดีตลอดเพราะเพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย วันนี้เป็นกำหนดแถลงผลานของพวกเราทุกคนทั้งรัฐบาล ข้าราชการและคนไทย เพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลของตนเพียงคนเดียวแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศ เราทำให้กัคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่ใครทั้งสิ้น หลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2557 เป็นเวลา 6 เดือนของรัฐบาลและ 5 เดือนของ คสช.ป็นความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินมีเงื่อนไขและระยะเวลาที่แตกต่างจากรัฐบาลผ่านมา ซึ่งต้องเข้าใจว่าเราเข้ามาเพื่อให้เกิดการปฏิรูป แก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนมานานซึ่งต้องแก้ไขทั้งระบบ สำหรับเงื่อนไขของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือการสานงานต่อจากภารกิจของ คสช.ที่ได้กำหนดแนวทางการบริหารประเทศไว้ 3 ระยะ ระยะแรกคือการระงับยับยั้งความขัดแย้ง แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้่องนี้ต้องเข้าใจกันเพราะที่ผ่านมารัฐบาลทำงานไม่ได้ รัฐบาลชุดนี้จึต้องเข้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วนและลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เดินหน้าต่อไปให้เกิดความสงบสุข ซึ่ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยมาถึงวันนี้ทั้งในส่วนของ คสช.และรัฐบาล

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การทำงานในระยะที่สอง ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่งใช้เวลาทำประมาณ 3 เดือน มีการจัดกลุ่มการบูรณาการของแต่ละกระทรวงเพื่อให้เดินหน้าไม่ทับซ้อน ไม่ให้การใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย จากนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในเดือน ส.ค.2557 และ คสช.ก็ลดบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และใช้อำนาจที่มีอยู่ทั้งในช่วงอดีตและปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นความจำเป็นถ้าไม่มีอำนาจดังกล่าวก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะมีความขัดแย้งต่าง ๆ มาก

  “มีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลใช้อำนาจดุเดือด เด็ดขาดเกินไปหน่อยนั้น ก็ต้องชี้แจงว่าใช้เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าให้ได้ วันนี้คนในประเทศก็ยอมรับได้ เพราะทุกคนอยากให้ประเทศชาติปลอดภัย ไม่ได้ต้องการหวังอย่างอื่น ส่วนจะมีใครไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าคนไทยทั้งชาติเข้าใจผมก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปได้ ทั้งในส่วนของรัฐบาลและข้าราชการ”

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า หลังจากคสช.ลดบทบาทแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องความสงบเรียบร้อยละติดตามข่าวต่างๆ โดยมีการทำงานทั้งในส่วนของฐานของรัฐบาลและฐาน คสช. ซึ่งไม่ใช่เป็นการถ่วงดุลหรือล่าช้า แต่เป็นการทำงานแบบช่วยเสริมซึ่งกันและกันโดยคสช.คอยติดตามว่างานที่มีการสั่งการไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรซึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าทำงาน ปัจจุบันเรากำลังขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย นั่นคือการทำใหม่ในทุก ๆ เรื่อง

  ระยะแรกถือเป็นการระงับยับยั้งการแก้ปัญหาจากการที่รัฐบาลในอดีตมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ระยะที่ 2 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และการใช้งบประมาณปี 2558 และในปัจจุบันกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ โดยพยายามที่จะเดินหน้าดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบสังคม การวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ ระยะที่ 3 หากรัฐธรรมนูญผ่านได้โดยไม่มีความขัดแย้ง ก็จะสามารถจัดเลือกตั้งได้ ฉะนั้นอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจ อย่ามาพูดว่าตนดึงไว้เพราะอยากอยู่ต่อ ทั้งที่ตนไม่คิดอยากอยู่ต่อ ที่ผ่านมาเราได้มุ่งมั่นทุ่มเทแก้ปัญหาทั้งระบบ ส่วนเรื่องของเงื่อนไขเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขอร้องว่าอย่ามากล่าวหาว่าตนต้องการดึงเพื่อที่จะให้รัฐบาลอยู่ต่อ เรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือต้องการให้กลับไปที่เก่า รัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีบทเฉพาะกาล ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนเดิม

  "ในส่วนของเงื่อนไขและระยะเวลาที่วางไว้ทั้งหมดยืนยันว่าไม่เคยไปเปลี่ยนแปลงใดแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และขอยืนยันว่าไม่ต้องการอยู่ในอำนาจหรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรสักอย่าง ซึ่งก็ได้รับทั้งคำชมและตำหนิ ซึ่งตนไม่ถือเอามาเป็นอารมณ์ แต่ยอมรับว่าหงุดหงิดบ้าง ระยะแรกที่เราเข้ามาทำงานนั้นมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนที่เดือดร้อน โดยเป็นการแก้ทั้งระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ก็เป็นไปตามเอกสารที่แจกจ่ายขอให้ทุกคนได้อ่านและทำความเข้าใจ เพราะถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้เรื่องและไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องสื่อบางฉบับตนอ่านแล้วไม่ค่อยสบายใจ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของนิสัยคนไทย อะไรที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นเรื่องของภาษีก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเสียอะไรที่ไหน อย่างไรหรือจะประกาศใช้เมื่อไหร่ ก็ออกมาติไว้ก่อนซึ่งต้องแก้นิสัยตรงนี้ให้ได้ ต้องคิดให้ลึกซึ้งพิจารณาหาข้อสรุปก่อนที่จะตำหนิ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีกำลังใจคิดอะไรใหม่ ๆ

  “เราทำงานเพื่อวันข้างหน้า ไม่ใช่แค่วันนี้ และที่สำคัญเราไม่ใช่รัฐบาลผูกขาด เรามีเงินเท่านี้ก็ใช้จ่ายเท่านี้ อย่างน้อยก็ไม่ไปสร้างภาระระยะยาวเหมือนที่ต้องรับมาในวันนี้”
   
 3. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นิสัยที่ต้องแก้อีกอย่างของคนไทยคือการชอบสร้างวาทกรรมต่างๆ รวมทั้งการพาดหัวข่าวของสื่อบางฉบับ ซึ่งยอมรับว่าบางวันเห็นการพาดหัวข่าวแล้วก็โมโห หัวข่าวปกหน้า 1 นั้นดูไม่ดีแต่พอเปิดอ่านเนื้อข่าวด้านในสาระก็ดี ก็ไม่เข้าใจว่าไปเอาอะไรมาพาดหัวให้คนตกใจเล่น ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคง อำนาจ ประชาธิปไตย ไม่รู้จะเอามาทำไมให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น

  “ผมเรียนแล้วว่าพวกเราตั้งใจทำให้ประเทศชาติสงบ ปลอดภัย อย่างยั่งยืน เดินหน้าประเทศมีความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน พูดจนไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว ซึ่งการทำงานต้องมีขั้นตอน ตัวอย่างราคาข้าวเกวียนละ 1.5 หมื่นบาท ก็มีวาทกรรมว่าเป็นการทำเพื่อประชาชน ซึ่งถ้าเป็นการทำจริงทุกคนก็พอใจ แต่ถ้าดูให้ดีวาทกรรมดังกล่าวที่บอกว่าทำเพื่อคนจนทำเพื่อเกษตรกรซึ่งมีแล้วมีอยู่เกือบ 10 ล้านคน ถ้าได้คนเหล่านี้กลับมาก็เป็นคะแนนเสียง ซึ่งผมไม่ได้ต้องการคะแนนเสียง แต่ต้องการทำให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้อย่างเหมาะสม แต่พอแตะเรื่องนี้ก็จะมีคนออกมาเลยว่าทำเพื่อคนจนไม่ได้หรือ อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่ได้มีแต่เกษตรกร รัฐบาลต้องใช้งบประมาณไปทำอย่างอื่นด้วยซึ่งต้องดูทุกอย่างให้เข้มแข็ง เฉลี่ยให้ทั่วถึงอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาโดยตลอด คือสอนให้คนเอาเบ็ดไปตกปลา ไม่ใช่สอนแบบให้ปลาไปกินพอปลาหมดก็ไม่รู้จะทำอย่างไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบาย 11 ด้าน บางคนบอกว่าทำไมเดินไปช้า ก็ลองคิดดูแล้วกันการเรียนหนังสือกว่าจะรู้เรื่อง เรียน ป.1 ป.2 ป.3 ยังอ่านหนังสือไม่ออก เร่งเกินไปก็จะเละเพราะไม่เข้าใจกัน ดังนั้นถ้าเดินต่อไปมันจะมั่นคงกว่า เดินอย่างมีแผนที่ดี มียุทธศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อวันนี้เพื่ออนาคต แล้วเดินไปอย่างนี้ มันต้องช้าแต่มั่นคง ถ้าเจออุปสรรค เจอข้อติติงก็รอไว้หน่อย รัฐบาลจะต้องทบทวนว่าจะทำอย่างไร ทั้งเรื่องพลังงาน ภาษี เรื่องต่าง ๆ แต่มันต้องทำทั้งหมด ถ้ามีปัญหาในการทำเรื่องใดยังไม่เข้าใจกัน ก็ให้หยุดไว้ก่อน แต่ต้องทำ ส่วนจะทำอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกที อย่าเพิ่งเดือดร้อน อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ อย่าไปสร้างวาทกรรมก็แล้วกันว่าทำเพื่อคนนั้นคนนี้ รัฐมนตรีคนนั้นมีเรื่องนี้เรื่องนั้น ตนบอกแล้วว่ารัฐมนตรีทุกคนมาด้วยความตั้งใจอยากจะช่วยชาติ ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลแม้จะมาแบบนี้ เราก็ให้ความเป็นธรรม ให้โอกาสโต้แย้งได้ทุกวัน ชี้แจงได้ทุกวัน ตนฟังทุกเรื่อง ไปดูตัวอย่างในต่างประเทศเขาไม่มีให้พูดแบบนี้ ดังนั้นต่างประเทศต้องเข้าใจเราด้วย ต่างประเทศอย่าไปกังวล ตนให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปพูดคุยกับทูตทุกประเทศ เขาไม่เข้าใจหลาย ๆ เรื่องแต่วันนี้เข้าใจแล้ว และเขาก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าเรื่องมันเกิดแบบนี้กับเขา เขาจะทำอย่างไร อันนี้เราไม่ได้ทะเลาะกับใครทั้งสิ้น เราพูดคุยกับคนทั้งโลกอยู่แล้ว ไม่คบกับผู้ร้าย ไม่คบกับผู้ทุจริต ถ้าเป็นคนดี เราคบหมด ไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศ

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ดังนั้นเราต้องขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล เรามีการตั้งคณะกรรมการตั้งมากมาย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม ดูแลให้อยู่ โดยมีทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกพื้นที่ช่วยร่วมมือกัน ส่วนรัฐบาลมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) เรื่องการขับเคลื่อนเร่งรัดนโยบายรัฐบาล มีการติดตามทุกเรื่องว่าอะไรไปถึงไหน มีการรายงานตนทุกสัปดาห์ เป็นฐานข้อมูลให้ตนใช้สั่งการในครม.ลงไปแก้ไขปัญหาข้อติดขัด ข้อติดขัดบางอย่างก็ต้องใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพราะกฎหมายมันไปไม่ได้ เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายยังทำไม่เสร็จ ยังไม่ผ่านสนช. และหากผ่านการพิจารณาของสนช.วาระที่ 3 แล้ว ก็ต้องทิ้งช่วง 60 วัน 90 วันแล้วจึงมีผลบังคับใช้ ต้องเข้าใจด้วยว่ามีการเสนอร่างกฎหมายเข้ามาทุกวัน ยังไม่ได้ออกมาทั้งสิ้นถ้าตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯลงมา และยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวล เดี๋ยวมันก็แก้กันไป เสนอเข้าสนช.แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกมาถ้ายังขัดแย้งกัน ไม่ตรงกันอยู่ แต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติ

  “ดังนั้นเรื่องวาทกรรรมอย่าพูดอีกว่า“ทำเพื่อคนจน ถ้าเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องยอม” หรือพูดว่า “คนจนจะมีรถขับคันแรกไม่ได้บ้างหรือ” ตนขอถามว่าแบบนี้พูดทำไม การบอกว่าทำให้ส่งออกรถยนต์ได้มากๆตามที่ต้องการ นั่นคือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้น มันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริง ไม่มีกำลังที่จะผ่อนได้ รัฐบาลตอนนั้นก็ให้ไปก่อน 1 แสนบาท ตนถามบางคนว่าทำไมไม่ผ่อนต่อ เขาบอกว่าตอนนั้นอยากได้เงิน 1 แสนบาท แล้วอย่างนี้กลายเป็นภาระให้กับรัฐบาลปัจจุบันต้องหาเงินไปใส่ อีกทั้งทำให้กลไกระบบการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์ของเรามีปัญหา ทำไมไม่ดูเหตุการณ์ ดูเหตุผลของตนบ้าง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วาทกรรมอีกอย่างที่ว่าตนอยากอยู่ในอำนาจ อำนาจของตนคืออำนาจในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนประเทศ นี่คืออำนาจของรัฐบาลนี้ด้วย รัฐบาลไม่ได้ใช้อำนาจอื่นเลย เว้นแต่คนที่ประกาศแล้วว่าผิดตรงนั้นตรงนี้ ต้องเข้าสู่ศาล กระบวนยุติธรรม แล้วก็จะมาต่อต้านหรือบอกว่าถูกรังแก คนพวกนี้ขอเลิกเสียที

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีรัสเซียมาเยือนไทย ก็มีคนบอกว่าตนเดินตามรัสเซีย แต่เมื่อรองนายกรัฐมนตรีไปจีน ก็มีคนไปบอกว่าจะไปทางจีน ทั้งที่เราดำเนินงานต่างประเทศกับทุกประเทศ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ทางการทหารนั้น ยืนยันว่าไม่ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันขนาดไหน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านทหารมันมีอยู่แล้ว การซื้ออาวุธก็เป็นเรื่องจำเป็น มีไว้ให้คนอื่นเกรงใจเราบ้าง ต้องทำให้เขาเห็นว่าเรามีศักยภาพ การมีอาวุธไม่จำเป็นที่จะต้องรบกัน แต่เกื้อหนุนทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม เช่น การเพิ่มเบี้ยความพิการ การให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนส่งเสริมงานด้านกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับทุกประเทศเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ตั้งแต่ช่วงที่มีการรัฐประหารตั้งแต่เดือน พ.ค.2557 เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าช่วงที่มีการชุมนุมขึ้นมาก โดยช่วงต้นปี 2557 พบว่าเศรษฐกิจซบเซา แต่รัฐบาลนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 เริ่มกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.4 และ 0.6 ตามลำดับ ก่อนจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาส 4 และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 นี้พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 23 อีกทั้งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนหาตลาดใหม่ตามต่างประเทศ จะต้องดูว่ามีสินค้าอะไรที่สามารถนำไปขายเพิ่มหรือแปรรูปพัฒนามูลค่าได้ ทั้งนี้รัฐบาลกำลังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอยู่ ส่วนการเกษตรนั้นจะต้องมีการจัดระบบสหกรณ์และขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดระเบียบใหม่ ขณะที่เรื่องของแรงงาน เราต้องปรับทักษะแรงงานให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด รับซื้อข้าวในราคาเกวียนละ 15,000บาท แล้วนำไปจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าข้าว “ลายจุด” ราคาถุงละ 200 บาท ว่า ส่วนตัวมองว่าคงทำไม่ได้จริงและไม่รู้ด้วยว่าข้าว “ลายจุด”นั้นมีทะเบียนการค้าถูกต้องหรือไม่

  นายกฯ กล่าวว่าตนตั้งข้อสังเกตถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเก่าที่มีการคงค้างกว่าแสนล้านบาทนั้น เขาอ้างว่าเป็นเพราะมีประท้วง ตนสงสัยว่าทำไมตอนนั้นไม่ปรับไปใช้อย่างอื่น หรือรัฐบาลเก่าต้องการเก็บเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการเลือกตั้งหรือไม่ ตอนนี้ตนจึงให้เอาไปทำโครงการน้ำ การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ ตอนนี้เด็กมีคะแนนสอบดีขึ้น แต่ยังต้องลดปัญหาการขาดแคลนครู พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีครู เด็กวันนี้เขียนหนังสือต่อเนื่องไม่ค่อยเป็น ไม่ได้สาระ จึงต้องสอนให้รู้จักการย่อความ จับประเด็นสำคัญ เพื่อจะได้รู้จักคิดมากขึ้น เราอยากให้คิดร่วมกันว่าปัญหาในประเทศไทยมีจริงหรือไม่อย่างที่ตนพูดหรือไม่ ถ้ามีจริงแล้วจะแก้ไขกันอย่างไร ตนไม่ต้องการมาทำร้ายทำลายใคร ไม่ทำร้ายประเทศ แต่คนอื่นที่สร้างความขัดแย้งเขาอยากจะทำลายประเทศไปถึงไหน คนไทยบังคับกันไม่ได้ ตนจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกคน
   
 4. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีประชาชนออกมาเล่นสงกรานต์กันจำนวนมาก แม้รัฐบาลออก 8 มาตรการ เช่น ห้ามแต่งตัวโป๊เปลือย ดื่มสุรา เป็นต้น แต่ยังมีการแต่งตัวโป๊เปลือย ซึ่งเดิมปรับแค่คนละ 100 บาท จากนี้ไปไม่เอาแล้ว ตนจะเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้เพิ่มค่าปรับพวกแต่งตัวโป๊เปลือย เสพยาเสพติดแล้วไปเต้นโวช์ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยส่วนการปฏิรูป หลายประเทศใช้เวลา 30-40 ปี แต่ของไทย บางคนมาถามว่าอยู่นั้นว่าเสร็จแล้วหรือไม่ เสร็จเมื่อใด ทั้งที่เริ่มทำมาแค่ 6 เดือนเอง แต่ต่างประเทศเข้าใจเราแล้ว ขณะที่เรื่องมาตรา 112 ต่างประเทศก็เข้าใจเราแล้วเช่นกัน และคนที่ถูกจับในความผิดมาตรานี้ก็มีหลักฐานการทำผิดชัดเจน แต่ยังมีบางคนก็ไปให้ท้ายเขา ไปแฝงตัวในเฟซบุ๊ก ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด ไปพูดผ่านเฟซบุ๊ก

  “คน 60 กว่าล้านคนอยากเห็นบ้านเมืองเดินไป แต่รัฐบาลทำอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องไปทั้งรัฐบาล ข้าราชการ ประชาชน ต้องช่วยกันทั้งหมด ใครที่ว่าอะไรเรามา ถือเป็นแรงใจให้ผม ยิ่งว่าผม ผมยิ่งทำมากขึ้น มีแรงมากขึ้นกว่าเดิม เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องกฎหมาย เรื่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้นถ้ายิ่งว่า ผมยิ่งสู้ ยิ่งมีกำลังใจ พักผ่อนมา 5 วันแล้ว พร้อมสู้ทุกอย่าง”นายกรัฐมนตรี กล่าว

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้ว โดยกล่าวว่า การสื่อสารทุกวันนี้ยังมีปัญหา โดยเฉพาะการสื่อสารภายในประเทศซึ่งต้องช่วยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น ไม่ควรนำเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นมาเล่นงานเรา คนไทยด้วยกันต้องรักคนไทยและประเทศไทยช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งถ้าเราไม่มีปัญหาใครจะมาทำอะไรได้ วันนี้สื่อต้องช่วยกัน หนังสือพิมพ์ต่างประเทศใหญ่ไม่มีใครนำเสนอเรื่องรุนแรง ฆ่ากันตาย หรือตามล่าหาควายเผือก ตนไม่เข้าใจสื่อบ้านเรามักลงเรื่องที่ไร้สาระ พอตนพูดก็กล่าวหาว่าปกปิด ต่างประเทศเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกับไทยเพียงแต่ไม่เปิดเผยออกมาเพราะเกิดผลเสีย วันนี้จากผลสำรวจชาวต่างประเทศต้องการมาอยู่ประเทศไทย โดยมีเหตุผลว่าประเทศไทยน่ารัก น่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี สงบสันติ คนไทยมีผู้หญิงสวย ติด อันดับ1ใน10 ของโลก ต้องช่วยกันสร้างให้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยง น่าอยู่และปลอดภัย มีพลเมืองที่มีน้ำใจ ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยก็ยังดีอยู่

  “อยากฝากทุกคนพิจารณาคำพูดที่ว่า ไม่มีประเทศใดหรือระบอบการปกครองใดที่จะทำใประเทศชาติสงบและสันติได้ หากประเทศนั้นมีเสรีภาพไร้ขีดจำกัด ไม่เคารพกฎหมาย แม้รอบบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาลก็ไม่สามารถทำให้ประเทศดีขึ้นมาได้ สิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดก็เพื่อประเทศชาติ ทุกคนจะต้องมีสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่มีต่อชาติบ้านเมือง ต่อคนไทยด้วยกัน ไม่ใช่มีหน้าที่ไม่เคารพกฏหมาย มีเสรีภาพไร้ขีดจำกัดจะกวนใครก็ได้ เราต้องช่วยกันทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุข” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โดยสรุปการทำงานของเราในช่วง คสช.ใช้กฎอัยการศึกใช้กฎหมายปกติ ใช้ พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน และให้อำนาจทหารเข้าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในทุกกระทรวง ทบวงกรมได้ จับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายให้ทันเวลา หลังจากนั้นเป็นช่วงที่สอง ในการเข้ามาเป็นรัฐบาล วันนี้มีการแก้ไขโดยนำเอามาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาแทน ให้ทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ใครทั้งสิ้น เป็นการนำมาใช้แทนการใช้กฎอัยการศึกที่มีถึง 17 มาตรา ดังนั้น สื่อไม่ต้องกลัวถ้าไม่ได้ไปทำความผิดอะไร อย่าคิดเอาแต่ได้กันฝ่ายเดียว

  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือผังเมือง ให้มีความชัดเจนว่าจจะต้องทำอย่างไร เสียภาษีแค่ไหน จะต้องวางหลักการให้เสร็จ โดยใช้ระบบ Gistda หรือ ดาวเทียมม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ มาใช้สำรวจ นอกจากนี้ ตนยังคือในเรื่องของสถาปัตยกรรมไทย บนถนนสายต่างๆ หรือบนที่อยู่อาศัย ให้เกิดความสวยงามและเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่เป็นไทยไว้

  "วันนี้การใช้มาตรา 44 ก็ต้องการทำหรือแก้ไขในสิ่งที่จะไม่ทันการ เพราะถ้าต้องรอสนช.ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คงไม่ทันต่อสถานการณ์ ถือเป็นความจริงใจของรัฐบาลที่ต้อการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ เราเป็นข้าฯแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการ คนที่เป็นข้าราชการทุกคนต้องทำงานดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ มีเกียรติยศสักดิ์ศรี ดูถูกกันไม่ได้ คนไม่ดีก็ต้องถูกลงโทษ แต่คนดีก็ต้องให้กำลังใจ หากจะเล่นงานก็พวกทุจริตซึ่งเรื่องอยู่ในชั้นศาล
   
  อาวุโสโอเค และ Redbuffalo010 ถูกใจ.
 5. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ‘รมว.กลาโหม’ ลั่นทำงานเพื่อความสงบเรียบร้อย-ปรองดอง-ปลอดภัย


  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม แถลงผลงานรัฐบาลด้านความมั่นคงว่า งานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจสังคม จิตวิทยา ถ้าความมั่นคงดีทุกอย่างจะดีไปด้วย ทั้งนี้ด้านความมั่นคงต่างประเทศกับมิตรประเทศ ตนได้ดูแลโดยเฉพาะเรื่องการทหาร ในเรื่องที่กระทรวงกลาโหมจะต้องไปติดต่อกับประเทศอาเซียน ซึ่งตนและกระทรวงกลาโหม(กห.) ดูแลมาตลอด นอกจากนี้ความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็นความมั่นคงที่มีความจำเป็น ต้องใช้กองกำลังของทุกเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวชายแดนดูและเรื่องของแรงงานข้ามชาติ ผิดกฎหมาย ยาเสพติด ใช้กองกำลังทั้งหมด 8 กองกำลังทั่วประเทศ โดยได้เข้าประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย(มท.) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ทุกพื้นที่ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเราสามารถดำเนินการให้ความปลอดภัยและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเป็นหลักที่จะดูแลเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ในส่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) จะประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ(กต.) ในการทำงานเรื่องนี้ด้วย

  รมว.กลาโหม กล่าวว่า สำหรับการรักษาความสงบในประเทศ มีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปรองดอง โดยเฉพาะในเรื่องความปรองดองได้พยายามทำ โดยให้กระทรวงกลาโหมเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ โดยพยายามเชิญทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุย ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความปรองดอง แต่ความเป็นจริงในขณะนี้ความสงบเรียบร้อยในประเทศ ทุกคนในประเทศส่วนใหญ่จะเห็นด้วย แต่ยังมีส่วนน้อยอย่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ เช่น นักการเมืองยังออกมาต่อต้าน

  “ผมก็รู้สึกเห็นใจนักการเมืองเพราะขณะนี้ไม่มีอาชีพ ไม่มีงาน ฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อยากเข้ามาบริหารประเทศ แต่เข้ามาเพื่อช่วยให้บานเมืองสงบเรียบร้อย โดยใช้มาตรการในการป้องกันมากกว่าปราบปรามซึ่งได้มอบนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ขณะนี้ทำงานหนัก หรือแม้แต่ในพื้นที่กทม.เราก็ติดตั้งกล้องซีซีทีวีมากขึ้น 2-3 แสนจุด และไฟสว่างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจาก กทม.ทำให้อาชญากรรมต่าง ๆ ลดน้อยลง” รมว.กลาโหม กล่าว

  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เมื่อคสช.เข้ามาก็พยายามจัดระเบียบทางเท้า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่สำคัญเมื่อคนร้ายดำเนินการอะไรที่เป็นคดีอุจฉกรรจ์ ต่างๆ ก็จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที เช่นเหตุระเบิดที่ศาลอาญารัชดา สามารถจับกุมได้ขบวนการทั้งหมด ส่วนเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ ที่ เกาะสมุย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งดำเนินการ เรารู้ตัวหมดแล้ว กำลังเร่งรีบที่จะดำเนินการเพราะมีขบวนการมากมายที่โยงใยจากเหนือไปใต้ จากใต้ไปเหนือ มีการวางแผนทุกอย่าง ไม่ใช่ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายพื้นที่เข้ามา

  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ได้มีการจัดระเบียบรถรับจ้าง โดยมีการเข้าไปกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเมื่อสามารถทำได้ถาวร เช่น จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์ เข้าไปดำเนินการเพื่อให้เกิดความพอดีไม่เหลื่อมล้ำ และให้ทุกคนได้สามารถใช้พื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างถาวรในอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล ได้พยายามทุ่มเททุกอย่างให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเสมอภาค ในผืนดินนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกกระทรวง ในฝ่ายความมั่นคงที่ตนดูแลอยู่รับทราบนโยบาย

  “นักการเมืองทั้งหลายถ้าอยากให้รัฐบาลทำอย่างไร ไม่ใช่ออกมาพูด ๆ เพราะทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่เกิดความปรองดอง ดังนั้นหากอยากให้ทำอะไรให้ส่งเรื่องมาที่ศูนย์ดำรงธรรม เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยดูแลอยู่ทุกพื้นที่ ส่งมาได้เลย เพราะบางทีออกมาพูดไม่ตรงบ้าง เวลาตัวเองทำก็ไม่ทำอย่างที่พูด ฉะนั้นถ้าอยากให้รัฐบาลแก้ไขอะไรก็ส่งเรื่องมาตั้งแต่ประชาชนจนถึงหัวหน้าพรรคการเมือง” พล.อ.ประวิตร กล่าว

  รมว.กลาโหม กล่าวว่า สำหรับปัญหาภัยแล้งนั้น กระทรวงกลาโหมและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 74 จังหวัดส่งน้ำไปทั้งหมดไปประมาณ 3 ล้านล้านลิตรทั่วประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังดำเนินการเรื่องที่ทำกิน ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันดำเนินการ และยังมีการจัดสรรที่ดินของรัฐให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประชาชนที่ไร้ที่ดินทำกิน เป็นต้น สำหรับเรื่องการสร้างโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการของรัฐ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยในพื้นที่ 7 แห่งสามารถช่วยเหลือคนไทยที่เข้ามาติดต่อหางานทำ บรรจุเข้าทำงานได้ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็น

  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ส่วนแรงงานไทยที่เดินทางไปต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน ได้มีการดำเนินการตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่เข้ามาทำงาน รัฐบาลยังได้แก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า ก่อให้เกิดหมอกควัน การเผาป่าหรือปราบปรามการล่างาช้างอย่างจริงจัง กฎหมายใดที่เคยออกไม่ได้รัฐบาลนี้ก็ออกได้ทั้งที่เราบริหารงานเพียงหกเดือน

  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาความสำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงเพราะไทยถูกประเมินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานต่างด้าวถูกลดระดับลงจากเทียร์ 2 เป็นเทียร์ 3 ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขและส่งรายงานไปยังสหรัฐฯ ไปถึง 2 ครั้ง ซึ่งผลตอบรับจากสหรัฐฯ ดีขึ้นมาก ส่วนเรื่องของแรงงานประมงได้ดำเนินการโดยตลอดเช่นกัน อย่างไรก็ตามเรื่องต่างๆ ถ้ารัฐบาลชุดเก่าๆ ทำไว้ เราก็ไม่ต้องถูกประเทศไหนต่อว่าว่าไม่ได้ทำ แต่ขณะนี้รัฐบาลชุดนี้เข้าไปดำเนินการ แก้ไขทำให้เสียงตอบรับต่างๆ กำลังดีขึ้น

  รมว.กลาโหม กล่าวว่า สำหรับปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดตั้งแต่ปี 47 รัฐบาลชุดนี้พยายามแก้ไขมาตลอดตั้งแต่นายกฯ เป็นผบ.ทบ. และรัฐมนตรีกลาโหมก็ดูแลต่ออีกรวมทั้งหมด 7 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมอย่างมาก ขอเรียนว่าทุกอย่างที่รัฐบาลทำตลอด 6 เดือนได้ทำทุกเรื่อง

  “เรื่องการดูแลสถาบันและในการเชิดชูสถาบันนั้น เราได้ดำเนินการมาตลอด อย่างที่นายกรัฐมนตรี บอกว่าจะให้ยกเลิกมาตรา 112 ท่านอยู่ของพระองค์ท่าน แล้วใครล่ะที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ไปนำพระองค์ท่านออกมา ด่าท่านทำให้พระองค์ท่านเสียหาย ในเว็ปไซต์ต่าง ๆ เราได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2.5 หมื่นยูอาร์แอลและขณะนี้ได้ส่งจับไปประมาณ1.7 หมื่นยูอาร์แอล ทุกอย่างที่รัฐบาลทำไปเพื่อความสงบเรียบร้อย ปรองดอง ปลอดภัย ที่สำคัญคือต้องการให้ประชาชนรากหญ้าสามารถยืนอยู่ได้” พล.อ.ประวิตร กล่าว

  ‘รมช.กต.’ ยันผลงาน 6 เดือนช่วยตปท.เข้าใจสถานการณ์ไทย

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ต่างประเทศ แถลงผลงานในรอบ 6 เดือน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศว่า นโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลมีความครอบคลุมทุกมิติ 1.ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือเป็นนโยบายสายหลัก ทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อบ้าน และประเทศยุทธศาสตร์ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย ซึ่งที่ผ่านมามีคณะทูตหลายประเทศเข้ามาเยือนประเทศไทย และคารวะนายกรัฐมนตรี

  รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยก็เดินทางเยือนหลายประเทศ ที่สำคัญคือการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 69 และประชุมระดับผู้นำนานาชาติอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้โอกาสสร้างความเข้าใจในท่าทีหลากหลาย รวมทั้งสถานการณ์การเมืองในประเทศ สร้างการรับรู้ถึงโรดแมป , เป้าหมายการปฏิรูป , การสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับต่างประเทศ ส่งผลให้นานาประเทศลดระดับการเตือนคนในชาติไม่ให้มาไทย ถึงวันนี้ไม่มีประเทศใดห้ามคนเข้ามาไทยเลย

  นายดอน กล่าวว่า 2.การต่างประเทศเป็นองค์รวมของทั้งหมด ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ เพราะทั้งหมดโยงกับต่างประเทศหมด เราจึงเป็นฝ่ายสนับสนุนความร่วมมือในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนความร่วมมือไทย - จีน ในโครงการรถไฟทางคู่ 3.การนำการทูตเชิงการบูรณาการมาใช้ คือทำงานร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ การประมงผิดกฏหมาย ทำความเข้าใจกับนานาประเทศถึงความจริงจังในการทำงานของรัฐบาล 4 เดือนที่ผ่านมาการทำงานมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ การจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ทำความผิด

  รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่า 4. รัฐบาลดำเนินนโยบายโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ หมายถึงการดำเนินงานเพื่อการกินดีอยู่ดี อยู่เย็นเป็นสุข เราดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน ทั้งแรงงาน นักศึกษา นักธุรกิจ อาทิการช่วยเหลือแรงงานประมงไทย ที่เกาะอำบน ประเทศอินโดนีเซีย , การอพยพคนไทยออกจากประเทศลิเบีย ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม , การเปิดทำหนังสือเดินทางพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์ช่วยดำรงธรรมในต่างประเทศอีกด้วย 5.การส่งเสริมบุคคลากรให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอนาคต ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เช่น การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ เพราะเราตระหนักดีว่าปัญหาทุกปัญหาล้วนมาจากคน จึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งเรื่องดังกล่าวสิงคโปร์ได้ทำจนประสบความสำเร็จมาแล้ว

  นายดอน กล่าวว่า ด้านการท่องเที่ยว เราได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงการท่องเที่ยววิถีไทย มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวโดยทำป้ายเตือนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอำนวยความสะดวก บริการรับแจ้งเหตุ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการเยียวยานักท่องเที่ยวโดยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวต่างชาติในวงเงิน 200 ล้านบาทที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ , ก่อการร้าย หรือการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น

  รมช.ต่างประเทศ กล่าวว่า ผลของการดำเนินการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังไทยแล้ว15,336,961 คน เปรียบเทียบกับปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ขณะที่ด้านกีฬาเราตั้งเป้าเป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมมีโครงการธนาคารกีฬาทุกอำเภอทั่วประเทศ สำหรับด้านวัฒนธรรม มีการปกป้องและเชิดชูสถาบัน มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ
   
  อาวุโสโอเค และ Redbuffalo010 ถูกใจ.
 6. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ‘ยงยุทธ’ ระบุ 6 เดือนงานสังคมคืบ ชี้ทุกฝ่ายร่วมมือสานการทำงานต่อเนื่อง


  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม แถลงผลดำเนินงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน ว่า เรื่องสังคมมีกระทรวงที่สำคัญในการทำงาน คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่ทุกฝ่ายทุกกระทรวง รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมมือกัน รัฐบาลยึดหลักการทำงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงแตกเป็นนิยามคือ “ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุนกัน สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการทำงาน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และมีการตั้งเป้าหมายที่ไว้ใน 1 ปี ประเด็นสำคัญคือการบูรณาการและพัฒนาคนตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่นที่จะเน้นเรื่องแม่วัยรุ่น และการดูแลผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนให้กับเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับครัวยากจน เป็นโครงการนำร่อง 1 ปี และจะประเมินผลว่าทำงานได้ผลมากน้อนแค่ไหนโดยจะมีองค์กรยูนิเซฟ เข้ามาช่วยติดตามประเมินผลด้วย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการดูแลเด็กแรกเกิดควบคู่กันไป และนำแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ กดดู รู้ทันที ซึ่งจะให้รู้เรื่องของโรคต่างๆ ฯลฯ และแต่ละกระทรวงจะมีการจัดทำแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเช่นเดียวกัน

  นอกจากนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนเบี้ยคนพิการเพิ่มจาก 500 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน ไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวแต่จะเปลี่ยนภาระเป็นให้เป็นประโยชน์โดยขณะนี้กำลังจัดทำระบบจัดหางานและฝึกงานเพื่อสนับสนุนการจ้างคนผู้พิการ แต่ที่ผ่านมายังหาไม่ได้เพราะคนพิการยังไม่ได้รับการฝึกฝนมากทำให้เกิดจุดอ่อน และมีแผนจะช่วยเหลือโดยเทคโนโลยีฯ มีแผนงานที่จะตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคต และจัดตั้งโรงเรียนพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย นำร่องให้ความสำคัญการเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ เรื่องประชาสังคม หรือเอ็นจีโอ รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ หากกลุ่มภาคประชาชนเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลได้เรามีการร่วมมือกับภาคประชาชนในการดำเนินการต่างๆ

  ด้านการศึกษา นายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา และกระทรวงศึกษามีคณะกรรมการอำนวยการปฎิรูปการศึกษา เพื่อปรับปรุงด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีการขยายการศึกษาทางไกล อ่านออกเขียนได้ทั่วประเทศ สามารถประกอบอาชีพได้และมีการพัฒนาครูควบคู่กันไปด้วย รวมถึงเน้นการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมกับผู้ประกอบการเอกชรกว่า 8,000 บริษัท ที่ให้นักศึกษาทำงานไปพร้อมกับเรียนในสถานศึกษา โดยเน้นสาขาวิชาที่จะเป็นความต้องการของประเทศในอนาคต สำหรับเรื่องของนวัตกรรมนั้น นายกฯสนับสนุนให้ดำเนินการพัฒนาระบบนวัตกรรม เพื่อไปเชื่อมกับการผลิตและบริการได้จริง และปรับกฎระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมของไทย เช่น เครื่องช่วยฟังดิจิตัล ข้อเข่าขาเทียม การพัฒนาพื้นลู่ ลานกีฬา ฯลฯ ซึ่งคนไทยทำได้มาตรฐานไม่แพ้ต่างประเทศ

  นายยงยุทธ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการค้ำจุนกัน ในช่วงที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ จึงต้องร่วมกัน 6-7 กระทรวง จะจัดอบรมผู้สูงอายุไปถึงระดับชุมชนและคู่มือดูแลผู้สูงอายุ และมีทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม ลงพื้นที่ตามเขตสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในเมืองและชนบท และมีการให้วัคซีนป้องกันคอตีบทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เป็นของขวัญปีใหม่และวัคซีน โดยจะมีการบริการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับแผนปัจจุบัน นอกจากนั้นรัฐบาลได้เตรียมห้องปฎิบัติการตรวจและเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วย เพื่อพร้อมสำหรับโรคติดต่อที่จะระบาด เช่น โรคอีโบล่า ที่เรากังวลก่อนหน้านั้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีแนวทางป้องกันและช่วยเหลือปัญหายาเสพติด โดยหลายหน่วยงานกันดำเนินการเชิงรุก จัดทำโครงการมาตรฐานหอพักติดดาว ครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนั้นงานด้านสังคมยังช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และความเท่าเทียมทางเพศ เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะที่กระทำกับเด็กและสตรี โดยมีการประชุมร่วมกับสหประชาชาติ เพื่อชี้แจงว่าประเทศไทยตั้งใจจะส่งเสริมสถานภาพสตรี ป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ในด้านการช่วยชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณสมทบจากรัฐส่วนกลางให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ชะงักไป

  รองนายกฯด้านสังคม กล่าวว่า ขณะที่การสร้างสรรค์สังคมไทย ที่สำคัญอีกด้านคือการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและอุบัติภัย โดยเฉพาะจ.ชายแดนภาคใต้ รวมถึงการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลในกรณีที่เกิดเหตุขึ้น ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพนอกสถานที่ เช่น เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อรณรงค์การขี่จักรยาน การลดอุบัติเหตุทางถนนที่รัฐบาลมีมาตรการลดความเสียหายและอุบัติเหตุ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีหน่วยบริการกู้ชีพรองรับ เป็นต้น
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  เรื่องการรับมือปัญหาความมั่นคง อาวุธสงคราม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผมพอใจในระดับหนึ่ง แต่การรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ต้องปรับปรุง แต่การแก้ไขไม่ใช่การเลี้ยงไข้เหมือนที่รัฐบาลในภาวะปกติทำ
   
  อาวุโสโอเค และ Redbuffalo010 ถูกใจ.
 7. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
  ฟังเต็มๆ กับคลิปนี้เลยครับ
  **********************************************

  วันนี้ (17 เม.ย.2558) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนของรัฐบาล (กันยายน 2557-มีนาคม 2558) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ใช้เวลาแถลง 1 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่าง 9.30-10.30 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านต่างๆ ร่วมตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน
   
  อาวุโสโอเค, bookmarks, JSN และอีก 2 คน ถูกใจ
 8. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
 9. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ขอบคุณครับ :)
   
  อาวุโสโอเค และ bookmarks ถูกใจ.
 10. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
  อันนี้แบบสรุปครับ
  ****************************************

  ทำเนียบฯ 17 เม.ย.-รัฐบาลแถลงสรุปผลงานครบรอบ 6 เดือน นายกรัฐมนตรีประกาศเน้นเดินหน้าปฏิรูปทุกด้านตามที่สัญญาไว้กับประชาชน

  ผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนมีนาคม สรุปออกมาเป็นแนวนโยบาย 11 ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารัฐบาล นำแถลง สรุปการดำเนินงานในภาพรวมหลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ โดยมีเงื่อนไขเพื่อให้การเกิดการปฏิรูปและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อน มาเป็นเวลานาน กำหนดการแก้ปัญหา 3 ระยะ ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 คือ การร่างรัฐธรรมนูญ โดยหากรัฐธรรมนูญผ่าน โดยไม่มีความขัดแย้ง ก็จะสามารถจะเลือกตั้งได้

  สำหรับผลงานของรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 11 ด้าน ทั้งด้านความมั่นคงการดูแลความสงบเรียบร้อย ป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ด้านการต่างประเทศ ใช้ช่องทางทางการทูต และช่องทางทหาร ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ ขณะที่การเดินหน้าปฏิรูปยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง ต้องใช้เวลา และในภาพรวมการทำงานได้เร่งรัดนโยบายทุกด้าน มีคณะกรรมการชุดต่างๆ คอยติดตามการทำงาน หากมีปัญหาติดขัด จำเป็นต้องใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวตามมาตรา 44 เพื่อลดขั้นตอน นายกรัฐมนตรียังขอให้เลิกสร้างวาทกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตระหนก บั่นทอนกำลังใจของรัฐบาล ขอให้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ย้ำที่ผ่านมาใช้อำนาจตามขอบเขตของกฎหมาย และจะเดินหน้าทำงานไม่ท้อ แม้เจอแรงกดดัน

  สำหรับนโยบายด้านความมั่นคง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ที่เพิ่มการติดตั้งกล้องซีซีทีวีทั่วประเทศ ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ลดน้อยลง พร้อมฝากถึงนักการเมือง หากมีข้อคิดเห็นสามารถเสนอแนะผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำหนด ส่วนเหตุระเบิดที่เกาะสมุยนั้น ยันไม่ใช่การขยายความไม่สงบจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ดังจะเห็นว่าปัญหาต่างๆ เริ่มลดน้อยลง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเดินหน้าในการเชิดชูสถาบันด้วย

  ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ชี้แจงผลงานรอบ 6 เดือน ว่าการขยายตังทางเศรษฐกิจช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ประมาณการจีดีพีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3 โดยการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่การส่งออกอาจมีปัญหาติดลบ จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว แต่มีปัจจัยเสริมด้านการท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐผ่านโครงการขนาดใหญ่อีกหลายด้าน

  นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานด้านสังคม ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญการลดความเหลื่อมล้ำ ดูแลการศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้กับผู้ห่างไกลการเรียนรู้ เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต พัฒนาผลงานวิจัย ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทยมาใช้ได้จริง

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลงานด้านประเทศ ที่เดินหน้าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศผ่านการเยือนระดับทวิภาคีและการประชุมระดับภูมิภาคสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทยในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เปิดศูนย์ฮอตไลน์24 ชั่วโมง บริการคนไทย แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ

  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลงานด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่ได้เดินหน้าอำนวยความยุติธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง 923 เรื่อง โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ โครงการสนามฟุตซอล การออกกฏหมายในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของรัฐบาล ให้หน่วยงานราชการเร่งรัดปรับปรุงระบบฐานข้อมูล พร้อมกันนี้รัฐบาลได้นำกฎหมายกว่า 358 ฉบับ มาปรับปรุง เพื่อเสนอพิจารณา อาทิ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่าง พ.ร.บ.การปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ อาทิ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ เป็นต้น

  รัฐบาลได้มีแจกหนังสือผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน เนื้อหา 22 หน้า แจกต่อสื่อมวลชน และเตรียมแจกให้ประชาชนด้วย ขณะที่ภายในตึกสันติไมตรีมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานรัฐบาลด้านต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีสนใจเยี่ยมชม สอบถามรายละเอียดทุกบูธ.-สำนักข่าวไทย
   
  suraphan07, อาวุโสโอเค, JSN และอีก 1 คน ถูกใจ.
 11. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  รัฐบาลเผด็จการแถลงผลงาน รัฐบาลเลือกตั้งอายมั้ย
   
 12. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  รัฐบาลเผด็จการต้อง โชว์ออฟ ทำให้ดูดีมีผลงานน

  สู้ รัฐบาล ปชต ไม่ได้

  จำนำข้าว นี่สุดยอด ไม่ต้องแถลง ดูได้ตามหน้าสื่อ คนตายเพียบ
   
  suraphan07, JSN และ อาวุโสโอเค ถูกใจ
 13. สี่ขาพาเพลิน

  สี่ขาพาเพลิน สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  2 Apr 2015
  คะแนนถูกใจ:
  56
  อายครับ อายแทนจริงๆ
  I2GjK2.jpg

  Kpsdgf.jpg

  jA59Ds.jpg
   
 14. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  อายแบบไม่รู้เอาหน้าไปไว้ไหนด้วยนะ กรั๊กๆๆๆๆๆ อายแทนรัฐบาลเลือกตั้งจริงๆ ไม่บีบไม่คิดจะแถลงด้วยซ้ำ
   
 15. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  อย่าเพิ่งเอาตัวเลขส่งออกมาเล่นนะ เอาตัวเลข GDP มาเล่นดีกว่า
   
 16. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  สู้รัฐบาลประชาติ๊ปไตไม่ได้ แถมเอาผลงานคนอื่นาเป็นผลงานตนเองด้วย :giggle:
   
  suraphan07 likes this.
 17. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ที่หลอกว่าใช้หนี้ IMF ก่อนกำหนดนะนะเหรอครับ
   
  suraphan07 และ อาวุโสโอเค ถูกใจ.
 18. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  เช่นอย่างเรื่อง คอป น่ะครับ ไม่ได้ขัดขวางแต่ก็ไม่ได้สนับสนุน :giggle:
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.siamintelligence.com/yingluck-government-policy-eval/
   
  JSN likes this.
 19. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ที่กำลังโดนตรวจสอบนะเหรอครับ ว้าาาาาา:eek::D
   
 20. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  อ่อ ควายแดงชอบความจริงครึ่งเดียวจริงๆ สมคำร่ำลือ
  http://www.dailynews.co.th/Content/politics/315356/_ดุสิตโพล_ชี้+6+เดือนรัฐบาล+คนผิดหวังแก้+ศก.
  เมื่อวันที่ 19 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,572 คน ระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย. ถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าโดยภาพรวมประชาชนรู้สึกสมหวังมากกว่าผิดหวัง ร้อยละ 57.35 เพราะบ้านเมืองสงบ เดินหน้าต่อไปได้ ความขัดแย้งน้อยลง ไม่มีการชุมนุมประท้วง กระตุ้นเศรษฐกิจ เงินเดือนขึ้น โดยสิ่งที่สมหวังต่อการบริหารงานครบ 6 เดือน มากที่สุดร้อยละ 86.26 คือ ทำบ้านเมืองสงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง รองลงมาร้อยละ 84.54 บริหารประเทศด้วยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา และร้อยละ 75.76 มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นจริงจัง อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.24 ผิดหวังในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 73.79 การปฏิรูปการเมือง การสร้างความปรองดอง และร้อยละ 71.56 ปัญหาภาคการเกษตรแก้ไขได้ล่าช้า โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตร  ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศครบ 6 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้ามา คือ ไม่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วง ร้อยละ 87.98 การปราบปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 80.53 และการจัดระเบียบสังคม ร้อยละ 73.09 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.74 ระบุค่าครองชีพ ราคาสินค้า การดำรงชีวิตของประชาชน รองลงมาร้อยละ 84.16 ระบุการจำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ และร้อยละ 79.96 การบังคับใช้กฎหมาย ออกกฎระเบียบมากเกินไป และสิ่งที่เห็นว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงเหมือนเดิม ร้อยละ 91.98 ระบุสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังฝืดเคือง ร้อยละ 78.05 การศึกษาไทยยังไม่พัฒนา ความเหลื่อมล้ำในสังคม และร้อยละ 71.37 ระบุปัญหาการเมือง การแบ่งสี เลือกข้าง.
  หลังจากที่เพิ่งขจัดพวกก้างเกียร์ว่างไป ดูมีความหวังนะครับ
  ก็คงผิดหวังแหละครับเพราะสื่อชอบนำเสนอจัง เรื่องประเทศไทยเป็นคนป่วยของอาเซียน ทั้งๆที่ GDP เริ่มกลับมาแล้วแท้ๆ
  http://thaipublica.org/2015/04/ncpo-watch-13-2/
   
  Last edited: 19 Apr 2015
 21. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  มีคนเขาบอก แล้วเฟสไพร่แดงก็เอามาเล่น
  อย่างเงี๊ยะ...;)

  Screen Shot 2015-04-20 at 13.23.40.png

  เพื่อนๆ ว่าไงครับ ?...;)
   
 22. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ถ้าแถลงผลงานทีละข้อๆ เป๊ะๆ ก็ไม่วายว่าดีแต่อ่านโพยอีก (แต่ก็จะกระทบชิ่งปู เต็มๆ)

  ถ้าตัดพ้อ เอาจริงๆ เวลาปูพูดแถลง อภิปราย ชี้แจงอะไรในสภา มีตัดพ้อมั้ย
  ขายความสงสารล่ะฟะ เรื่องนโยบายรัฐบาล จำนำข้าวก็อ้างว่าทำเพื่อชาวนา
   
  suraphan07 likes this.
 23. Bayonet

  Bayonet อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,804
  ถ้ามีเวลาว่างเหลือทิ้งเยอะ เอาเวลาไปดูหมาแมววิ่งไล่กัน ยังจะมีสาระกว่าไปฟัง ไอ้สุขวย พล่ามนะครับ :giggle:
   
 24. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  สุขวย แรงไป.........................

  ที่บอร์ดเก่าเคยมีคนเรียกว่า ขุมนรก
   

Share This Page