โปรดเกล้าฯ 'พัชรวาท' พ้นผบ.ตร.

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Words of the Buddha, 10 พ.ย. 2014

 1. Words of the Buddha

  Words of the Buddha อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,860
  news_img_616452_1.jpg

  โปรดเกล้าฯ'พัชรวาท'พ้นตำแหน่ง ผบ.ตร. ตั้งแต่1ต.ค.52


  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตํารวจพ้นจากตําแหน่ง

  ด้วย พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและความผิดทางอาญา สํานักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งลงโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ได้มีมติให้สั่งยกโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ และศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้ปฏิบัติตามมติ ก.ตร. ดังกล่าว ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง ฉบับที่ ๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยกโทษปลดออกจากราชการ โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งยกโทษปลด พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ออกจากราชการ และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้ว

  บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

  http://www.bangkokbiznews.com/home/...ics/20141110/616452/â»ôà¡ÅéÒϾѪÃÇҷ¾鹼º.µÃ..html

  :rolleyes: หึ หึ หึ...
   
 2. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ได้บำนาญกันต่อไปใช่ไหม มีผลย้อนหลังหรือเปล่า
   
  Words of the Buddha likes this.
 3. Words of the Buddha

  Words of the Buddha อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,860
  :rolleyes: ได้ทั้งเงินทั้งกล่องล่ะขอรับ ค่าทำขวัญด้วยหรือเปล่านั่นไม่แซ่บขอรับ...
   
 4. por

  por อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  10 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,397
  ใช่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมัย อภิสิทธิ์ ปะครับ
   

Share This Page