แล่วๆๆๆๆๆ แล้วจะเอาอะไรมาเล่นอีก

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย กีรเต้, 15 Jun 2016

 1. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  Alamos, ฟักแม้ว และ นอกคอก ถูกใจ
 2. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  ด่วน! บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งให้เด็กไทยเรียนฟรี 15 ปี ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  %E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2.jpg

  วันที่: 15 มิ.ย. 59 เวลา: 15:01 น.

  วันนี้ (15 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
   
 3. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  :swear: เผด็จการ... ทำไมไม่ให้เรียนฟรีตลอดชีพ
   
  เผด็จการที่รัก, apollo, Alamos และอีก 6 คน ถูกใจ
 4. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ควายแดงเงียบกริบ เมื่อ คสช. สั่งใช้ ม.44 สั่งให้เด็กไทยเรียนฟรี 15 ปี ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
   
 5. นอกคอก

  นอกคอก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  5,396
  เดี๋ยวเค้าก็บอกว่า พวกแกก็ใช้ประชานิยมเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้น่ะว่าเข้าข่ายหรือเปล่า แต่มันไม่ได้ทำให้อะไรผิดเพี้ยนไป เพราะเด็กทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว ลดภาระผู้ปกครองได้
   
  Alamos, ฟักแม้ว, ปู่ยง และอีก 4 คน ถูกใจ
 6. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  ร่านจะออกมาต่อต้านอีกมั๊ย
  เรียนฟรีจากเผด็จการรับไม่ได้
  เพราะไม่ยึดโยงประชาชน
   
  Alamos, ฟักแม้ว, ปู่ยง และอีก 4 คน ถูกใจ
 7. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  รัฐบาลเผด็จการชักจะทำเกินหน้าเกินตารัฐบาลประชาติปไตย
   
  อู๋ คาลบี้, Alamos, ฟักแม้ว และอีก 5 คน ถูกใจ
 8. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องการศึกษา ที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2559 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  โดยคำสั่งระบุชัดเจนว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3 ) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย

  กลุ่ม“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และ“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล

  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุม

  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันนี้ ขณะเดียวกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทน และขยายผลต่อจากคำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ และกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

  ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าครม.จะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปี

  เรื่องการศึกษานี้ ถือเป็นจุดอ่อนหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มวิจารณ์ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ระบุเรื่องการศึกษาไว้ในมาตรา 54 ให้ทุกคนได้รับการศึกษา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จนถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเรียนฟรีนับตั้งแต่อนุบาล จนถึงม.3 จากเดิมถึง ม.6

  แน่นอนว่าการใช้คำสั่งม.44 นี้ทำให้รัฐบาลคสช.สร้างความมั่นใจเรื่องการเรียนฟรี ได้ 15 ปี

  "วิษณุ"ชี้ม.44 หลักประกันเรียนฟรี 15 ปี

  “วิษณุ”ยัน ม.44 ให้เด็กเรียนฟรี 15 ปี ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เตรียมเสนอ ครม.ออกเป็น พ.ร.บ.ภายใน 6 เดือน เป็นหลักประกันทางการศึกษา ได้ฟรีต่อแม้ร่างรธน.จะไม่ผ่านประชามติ

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงคำสั่งเรื่องเรียนฟรี 15 ปีนี้ว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ยืนยันว่าไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ระหว่างการรอลงประชามติ และไม่ขัดกับกฎหมายการศึกษาที่ใช้อยู่ คือกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ป.1 จนถึง ม.3 ส่วนกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ใช้อยู่ กำหนดไว้ 12 ปี ได้ขยายเป็น 15 ปี จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่รัฐบาลสมัยพรรคประชาธิปัตย์จนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ที่ผ่านมาระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเรียนฟรีไม่ชัดเจน และขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เข้ามา ทุกอย่างต้องวัดดวงอยู่ที่นโยบาย

  คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่ยอมอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลอื่น และเพื่อเป็นหลักประกันว่าอนาคตจะยังคงใช้อยู่ ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงเตรียมกำหนดไว้เป็นพระราชบัญญัติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 6 เดือน ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา พร้อมยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
   
  Alamos, ฟักแม้ว, ปู่ยง และอีก 4 คน ถูกใจ
 9. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  โอ้โห
  พี่น้องรากหญ้านี่ไม่รักไม่ได้แล้ว
  ท่านนายกประยุทธนี่เก่งกว่านักโทษหนีคดีหนีคุกทักษิณกะน้องสาวยิ่งลักษณ์ซะอีก
   
  Alamos, ฟักแม้ว, ปู่ยง และอีก 3 คน ถูกใจ
 10. ประสงค์ ไม่ออกนาม

  ประสงค์ ไม่ออกนาม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,210
  เคยได้ยินคำว่า "ถ้าเมืองไทยไม่มีนักการเมืองสักสิบห้าปี สร้างถนนด้วยทองยังได้" คิดว่าเขาล้อเล่น
  ขอแสดงความดีใจกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองด้วยครับ แล้วต่อไปโรงจำนำจะมีรายได้ไหมนี่ตอนเปิดเทอม
   
  AlbertEinsteins, Alamos, ฟักแม้ว และอีก 5 คน ถูกใจ
 11. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ต้องใช้โครงการ 30 บาท เรียนทุกระดับ เนอะ :D:D:D
   
 12. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  อย่ามาลดสิทธิ์ลูกผมซิ
  หอพักฟรี
  มีรถรับส่งจากหอไปโรงเรียน
  แจกโน๊ตบุ๊ค
  เลี้ยงข้าวเย็น
  แถมด้วยเงินเดือนอีก 2500
  ลุงตู่ใจถึงแบบนี้ป่าว
   
  AlbertEinsteins, Alamos, กีรเต้ และอีก 3 คน ถูกใจ
 13. ฟักแม้ว

  ฟักแม้ว อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  29 Dec 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,518
  จะมาสู้เจ๊โง่ได้เหรอ ใครช่วยเจ๊ ยอมตายเพื่อโคตรเจ๊ แจกเงิน 7.5 ล้าน (เงินกรูนะเว๊ย อีโง่)
  ลุงตู่ทำได้ปล่าววววว
   
 14. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  ตอนนี้ แทปเล็ต ลงกองขยะไปกี่ล้านเครื่อง ?
   
 15. apollo

  apollo อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,703
  งี้เด็กเพนกวินก็เงิบสิ :(
   
 16. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  ครับ คราวนี้ควายแดงจะเงียบกริบจริงๆ
   
 17. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าคำสั่ง คสช.ให้เรียนฟรี 15 ปี ไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  หลังจากเมื่อวานนี้ รัฐบาลได้ออกมาชี้แจงถึงสาระสำคัญของคำสั่ง คสช.กับร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะทำประชามติ ในเรื่องของการเรียนฟรี แต่ยังมีข้อสงสัยว่าสรุปแล้วเรียนฟรีกี่ปีกันแน่ เพราะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เขียนไว้ 12 ปี แต่ คสช.มีคำสั่งให้เรียนฟรี 15 ปี

  ซึ่งในคำสั่ง คสช.ที่ 28/2559 กำหนดให้หลังจากนี้ทุกโรงเรียนต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี คือตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รวมถึง ปวช. ด้วย โดยฟรีทั้งค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

  แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำลังจะทำประชามติ กำหนดไว้ใน มาตรา 54 ให้เรียนฟรี 12 ปี คือ ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้ารับการศึกษาอีก 2 ปี หรือก่อนเข้าอนุบาล ซึ่งเท่ากับว่าจะทำให้เรียนฟรี 14 ปีเท่านั้น และยังไม่ครอบคลุมถึงมัธยมปลายด้วย

  ล่าสุด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าคำสั่ง คสช.ให้เรียนฟรี 15 ปี ไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะแม้มาตรา 54 เขียนกำหนดไว้เพียงแค่ 12 ปี หรือ แค่มัธยมต้น หรือ ปวช. แต่ในร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เขียนห้ามไว้ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลจะให้เรียนฟรีไปจนถึงไหน หรือจะให้เรียนฟรีถึงปริญญาเอกก็ได้ ถ้ารัฐบาลมีงบประมาณพอ

  ด้านนักวิชาการทั้ง นายสมพงษ์ จิตระดับ และ รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย เห็นตรงกันว่าการที่ คสช.ออกคำสั่งครั้งนี้ ถือเป็นหลักประกันสิทธิทางการศึกษาให้แก่ประชาชนว่า ทุกรัฐบาลจะต้องจัดให้มีการเรียนฟรี เป็นระยะเวลา 15 ปี และ เมื่อรวมกับช่วงก่อนวัยเรียนอีก 2 ปี เท่ากับว่าทุกคนจะได้รับการดูแลยาวถึง 17 ปี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชน ขณะเดียวกันในทางการเมืองยังช่วยลดแรงต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อีกด้วย  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจงคำสั่งคสช. เรียนฟรี 15 ปี เป็นหลักประกัน ไม่ว่า ร่างรธน.จะผ่านประชามติหรือไม่

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ไม่ทับซ้อน ในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี ตามการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับตัวแทนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็ได้ชี้แจงว่าไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายการศึกษาภาคบังคับคือประถมศึกษา 6ปี มัธยมต้น3ปี รวมเป็น 9ปี ส่วนกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้กันอยู่ กำหนดไว้12 ปีรวมไปถึงมัธยมปลาย 3 ปีด้วย แต่รัฐบาลสมัยพรรคประชาธิปัตย์ ถึงเพื่อไทย มีนโยบายกำหนดให้เป็น15ปี เพิ่มจากภาคบังคับ 9ปี คือช่วงอนุบาล3ปี และ มัธยมปลายอีก 3ปี เรื่องนี้มีข้อถกเถียงมาโดยตลอด รวมถึงคำว่าเรียนฟรีนั้น ฟรีค่าอะไรบ้าง จากเดิมที่เป็นค่าเล่าเรียน ต่อมาก็มีค่าอย่างอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ทุกอย่างต้องวัดดวงที่นโยบายของแต่ละรัฐบาล คสช. มีความเป็นห่วงในส่วนนี้

  นายวิษณุ บอกว่า ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเรียนฟรี15ปี เป็นนโยบายรัฐบาล ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ แต่คสช.เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว ในคำสั่งนี้ จึงเป็นคำสั่งฉบับแรกที่อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอื่นด้วย และเพื่อเป็นหลักประกันว่านโยบาย เรียนฟรี 15ปี จะมีการใช้ต่อไป ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ จึงทำเป็นคำสั่งออกมา แต่รู้ว่าคำสั่งไม่ยั่งยืน จึงสั่งไว้ด้วยว่าให้จัดทำ พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเข้า ครม.ใน 6เดือน โดยจะมีรายละเอียดทั้งหมดว่าได้ค่าอะไรบ้าง ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นเพราะร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหาในส่วนนี้ นายวิษณุ บอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญ และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้ แล้วรัฐบาล ประชาชนก็สับสนว่าจะได้สิทธิต่างๆหรือไม่ กลายเป็นต้องเลือกพรรคการเมืองนั้นๆ  ข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงคำสั่งหัวหน้าคสช.ในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่เพิ่มมาจาก 5 เป็น 6 รายการ

  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดชี้แจงคำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ย้ำว่า สถานศึกษาของรัฐบาลจัดเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษาถึง ม.6 หรืออาชีวะศึกษา รวมไปถึงการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ด้วย ให้ทุกโรงเรียนเตรียมการจัดให้เด็กได้รับการดูแล และพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เน้นให้เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีมาตรฐาน และคุณภาพ

  6 รายการที่ฟรี ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม และที่เพิ่มเติมเข้ามา คือค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา และค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษา เป็นต้น แต่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

  ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้แทน และขยายผลจากคำสั่งนี้ แล้วเสนอ ครม.พิจารณาภายใน 6 เดือน เป็นการกำหนดค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบใหม่
   
  Last edited: 17 Jun 2016
  kokkai และ หนูอ้อย ถูกใจ.
 18. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
 19. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  เอาแทบเล็ดของเม้ยคืนมาาาา
   
 20. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  :giggle: ค้างตั้งแต่ก่อนรัฐประหารอีก... รัฐบาลก่อนไม่ช่วยเลยหรอ

  ล่าสุด นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ไม่ได้เป็นการค้างค่าเทอมตามที่ข่าวเสนอออกไป แจงยอดที่ค้างจำนวน 15,000 บาท เป็นค่าเรียนคอมพิวเตอร์และค่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งค้างชำระตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 และยังค้างค่าอาหารกลางวัน รวม 5 ภาคเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท ยืนยันทางโรงเรียนได้อนุมัติผลการจบหลักสูตรของนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2559 และนัดให้มารับในวันที่ 1 เม.ย.2559 แต่ปรากฎว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวไม่ได้มารับ จนเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2559 ทางผู้ปกครองได้มาติดต่อขอรับใบ ปพ.1 และชำระเงินที่ค้างกับทางโรงเรียนทั้งหมด ตนจึงอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับโรงเรียน
  http://www.krobkruakao.com/ข่าวสังค...่ได้ค้างค่าเทอม-ยันออกใบจบ-ป-6-ให้ไปแล้ว.html
   
 21. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  มือดี จากพระนคร ต้องการแค่หัวเรื่องเท่านั้น เนื้อความยาวเกินไป กรุณาย่อให้ด้วยฯ
   
  AlbertEinsteins และ Kiriwian ถูกใจ.
 22. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  เรียก สพฐ.ถกเรียนฟรี 15 ปี "ดาว์พงษ์" ชี้ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด
   
 23. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
  รัฐบาลก่อน รัฐบาลที่มาจากการเลือกของประชาชน ถูกปล้นอำนาจไปเสียก่อน
  ถ้ายังอยู่บริหารประเทศละก็ รับรองเค้าช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับ
  ... ว่าแต่โครงการเรียนฟรี 15 ปี มันเป็นนโยบายของพรรค ปชป. นิน่า
  แต่ทำไมน๊า เด็กนักเรียนคนนี้ ถึงยัง ต้องค้าง ต้องหาเงินมาจ่าย ค่าเล่าเรียนอีก
  ตกลงโครงการนี้ไม่ได้เรียนฟรีจริง
  ตกลงเหมาะสมแล้ว กับฉายา ดีแต่พูด:giggle:
   
 24. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  น่านสิ เห็นตอนมีอำนาจเน้นเปิดโรงเรียน นปช ทั่วประเทศ สุดท้ายเหลว
  12550640951255064252l.jpg
  แม่มเล่นซะหลอนทั่วประเทศเลย :giggle:
   
 25. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  โรงเรียนนี้เค้าสอนทำปลาเผาอะครับ
  [​IMG]
   
 26. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
 27. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  เหตุการณ์ช่วงนั้นคือช่วง shut down กรุงเทพ ช่วงต้น ๆ ซึ่งยังสับสนกันอยู่

  ของแบบนี้ต้องดูกันยาว ๆ สิครับว่า เด็กแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับ กปปส กันแค่ไหน
   
 28. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  ไม่ถามละว่าเสื้อแดงได้รับความนิยมชื่นชมขนาดไหน ขนาดเพื่อนยังทิ้ง
   
 29. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  :rofl: ถ้ารัฐบาลที่แล้วช่วย น้องเขาคงไม่ต้องเจอแบบนี้หรอก... ทำไมน๊า...

  :giggle: แล้วอ่านหรือเปล่าว่าเขาค้างตั้งแต่เมื่อไหร่?

  เพื่อไทยเตรียมปรับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  http://news.voicetv.co.th/thailand/15512.html
   

Share This Page