เหอๆๆ…ผลโพลออกมาแบบนี้...คงตาม'หาฝุ่น'กันยากหน่อย...

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย suraphan07, 10 Sep 2015

 1. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  เห็นเขาพาดหัวไว้ แบบเนี๊ยะ...;)
  Screen Shot 2015-09-10 at 10.33.56.png
  Screen Shot 2015-09-10 at 10.34.24.png
  ----------------------------------------
  ทำให้นึกสนใจ ขึ้นมาว่า...เป็นโพลล์สำนักไหน,
  มีวิธีทำโพลยังไง,แล้ว มีให้คะแนนกันด้านไหนบ้าง,
  น่าเชื่อถือ น่าฟังมากน้อยแค่ไหน? …

  ขอเชิญเพื่อนๆ ตามอ่านและ พิจารณากันเองแล้วกันครับ...:cool:
  --------------------------------------------
  วันนี้(10 ก.ย.) นายนพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการโพลล์ความสุข ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง ความสุขของแกนนำชุมชนต่อ 3 รัฐบาล 3 นายกรัฐมนตรี: กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 576 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นทางสถิติจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลแกนนำชุมชนทั่วประเทศ รวบรวมโดย ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ดำเนินโครงการในวันที่ 1 – 9 กันยายน 2558
  ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 ติดตามข่าวสารของบ้านเมืองผ่านสื่อต่างๆ มีเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้นที่ไม่ได้ติดตาม และเมื่อสอบถามถึงความสุขต่อการแก้ปัญหาบ้านเมืองด้านต่างๆ โดยรัฐบาล 3 รัฐบาล พบว่า ความสุขต่อการแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนสูงสุดในทุกด้านมากกว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้อันดับสูงสุดหรือร้อยละ 80.7 ได้แก่ การเดินทางปลอดภัยไม่มีม็อบมาคุกคามประชาชนในการสัญจรไปมา แตกต่างไปจากช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงขัดแย้งทางการเมือง อันดับสองหรือร้อยละ 63.6 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ อันดับสาม หรือร้อยละ 62.1 ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม ให้สงบสุข และรองๆ ลงไปคือ การจับกุมผู้ก่อความไม่สงบมาดำเนินคดีได้ ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ วางใจได้ของรัฐบาล การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาด้านการศึกษา และการแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตามลำดับ โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนความสุขโดยรวมสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 58.5 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ได้ร้อยละ 17.3 และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ร้อยละ 14.9 ตามลำดับ

  เมื่อถามถึง ความเป็นผู้นำของ 3 นายกรัฐมนตรี พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนด้านความเป็นผู้นำสูงกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นในทุกด้าน โดยอันดับแรกหรือร้อยละ 82.4 ระบุไม่แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ต้องหาเงินเข้าพรรคการเมือง อันดับสอง หรือร้อยละ 64.9 ระบุกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทำ อันดับที่สาม หรือร้อยละ 64.5 ระบุเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และรองๆ ลงไปคือ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ชาติและของประชาชนทุกกลุ่มเท่าเทียม ซื่อสัตย์สุจริต สื่อสารกับประชาชนชัดเจน เข้าใจง่าย รู้จริง มีกึ๋น มีความสามารถแก้ปัญหาประเทศ สง่างาม น่าเลื่อมใสศรัทธา มีวิสัยทัศน์ แก้ปัญหาชาติ รวดเร็ว ฉับไว แก้ปัญหาชาติบ้านเมือง และ ผู้นำที่สร้างผู้นำรุ่นใหม่มากกว่าสร้างผู้ตาม โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนความเป็นผู้นำโดยรวมสูงสุด คือ ร้อยละ 60.4 นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ร้อยละ 21.4 นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร้อยละ 13.2 ตามลำดับ

  ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ตัวอย่างแกนนำชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.5 กังวลว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ความวุ่นวายต่างๆ จะเกิดขึ้นอีกไม่จบสิ้น ในขณะที่ร้อยละ 10.5 ไม่กังวลและที่น่าสนใจคือ เกินครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 51.3 ระบุให้ระยะเวลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองให้เรียบร้อย ในขณะที่ร้อยละ 38.1 ให้เวลา 1 - 2 ปี ร้อยละ 5.9 ให้เวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และร้อยละ 4.7 ให้เวลาต่ำกว่า 6 เดือน ตามลำดับ

  ทั้งนี้ลักษณะทั่วไปของแกนนำชุมชนตัวอย่าง แกนนำชุมชนร้อยละ 85.2 เป็นเพศชาย ในขณะที่ร้อยละ 14.8 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 3.1 มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ร้อยละ 37.0 ระบุอายุ 40-49 ปี และร้อยละ 59.9 ระบุอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุดพบว่า ร้อยละ 35.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ต่ำกว่า ร้อยละ 45.7 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ป.ว.ช. ร้อยละ 7.1 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ป.ว.ส. ร้อยละ 12.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลำดับ.
  http://www.thaipost.net/?q=โพลล์3นายกฯบิ๊กตู่ชนะทุกด้าน-คะแนนทิ้งมาร์ค-ปูไม่เห็นฝุ่น
  --------------------------------------------
  ม่ายรู้ว่าเหล่าไพร่ ขี้ข้านักการเมืองขี้ฉ้อ
  ผู้รักประชาธิปไตยเพื่อนายใหญ่ ฯลฯ...
  เขาจะว่ายังไงกันบ้าง กับโพลพรรค์นี้...
  แล้วเพื่อนๆล่ะ...;)
   
  Last edited: 10 Sep 2015
  Bayonet และ หนูอ้อย ถูกใจ.
 2. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  โพลอำมาตย์
   
  อู๋ คาลบี้ และ suraphan07 ถูกใจ.
 3. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  "แกนนำชุมชน ในกรมทหาร"...;)
  มันต้องมี ว่าอย่างงี้บ้างแหล่ะ...:giggle:
   
 4. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  เอเบื้อก :D
   
  suraphan07 likes this.
 5. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  เดะกานโพล
   
  suraphan07 likes this.
 6. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  เป็นไงละสลิ่มสาปไม่มีใครเลือกไม่มีใครชอบ เอะ! อะไรนะ น้องท่านผู้นำได้น้อยกว่า 20% แถมต่ำกว่าหมาก99สลบอีก
   
  Last edited: 10 Sep 2015
 7. Bayonet

  Bayonet อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,804
  ไอ้ นพดวย กันนิโกร นี่มันไม่ได้อยู่ เอเบื้อกโพล แล้วหรือ หรือว่าโดนถีบออกพร้อม ๆ อธิโกงบ่ดี

  ยุคนี้ไม่มีใครจ่ายเงินจ้างทำโพลการเมืองแล้ว เลยเริ่มทำโพลเป็นผู้เป็นคนแบบเค้าได้แล้วหรือ

  แต่ให้ทำโพลเที่ยงตรงตามหลักวิชาการยังไง ....แต่ชื่อเสียงส่วนตัวที่เน่าเฟะไปแล้ว คงกอบกู้คืนยาก :giggle:
   
  suraphan07 likes this.
 8. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
 9. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ทหารสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
  เผด็จการทหารมาแล้วก็ไป ไม่ได้อยากอยู่นั่งในตำแหน่งจนรากงอกหรอก
   
 10. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  เหอๆๆ…หรือทำออกมา เอาหน้าไว้ก่อน
  กันเงียบหาย และเผื่อจะมีใคร แป่ะติ๊บ ไว้
  หรือเรียกใช้ภายหลังให้บ้าง...:cool:
   
  ปู่ยง likes this.
 11. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ขอใช้มุกเก่าๆ สักโพสต์

  ทหารเอาปืนจ่อหัวให้ตอบโพลดีๆ ฮะ :D
   
  suraphan07 likes this.
 12. คนกลาง

  คนกลาง อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  383
  ท่านผู้นำกระแอมทีเดียวตัวเลขก็พุ่งฉิว :rolleyes:
  ma15.jpg
   
 13. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  ยังงี้ต้องเหมาก๊วยเตี๊ยวร้านแปะเลี้ยงฉลองกันหน่อย
  ไชโย เย็นนี้ไม่ต้องนั่งทำงานบนรถไฟฟ้าแล้ว :rofl::rofl::rofl:
   
  suraphan07, JSN และ เช Neverdie ถูกใจ
 14. annykun

  annykun อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,591
  ไม่ได้ว่าโพลนี้ไม่แม่นนะ แต่โพลผู้นำชุมชน ก็หมายถึงสำรวจแต่เฉพาะข้าราชการปกครองรึเปล่าว?
  แน่ล่ะ ในใจเค้าอาจยกย่องบิ๊กตู่ แต่ชีวิตจริงที่ต้องเผชิญ อุดมการณ์กินไม่ได้ เงินทองเป็นเรื่องสำมะคัญ
  ดังนั้น ถ้านักการเมืองกลับมา ก็เละเหมือนเดิม ถ้าไม่มีการปฎิรูปที่ดีพอ......

  แน่นอนว่าความคิดของคนกลุ่มเดียว ไม่อาจสะท้อน ความคิดของประชาชนทั้งหมด
  ผู้นำชุมชน อาจมาตราฐานดีกว่าคนทั่วไป อาจเข้าใจระบบราชการหลายๆ อย่าง
  อาจถูกปลูกฝัง อุดมการณ์ตามรูปแบบข้าราชการ........

  แต่ชาวบ้าน โง่ๆ ไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร คิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตน อันนี้มีเยอะกว่า แน่นอน
   
 15. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ป่ะ เหมาปาท่องโก๋กัน
   
  suraphan07 likes this.
 16. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  มีหลักฐานมั้ยครับ เอามาแสดงด่วน ถ้าแน่จริง เฮ้อฉู่ฉู
  :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
   
  suraphan07 likes this.
 17. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  ผู้นำชุมชน ไม่ใช่ข้าราชการครับ
  แต่เป็นชาวบ้านที่อาวุโส คืออายุเยอะ
  มีส่วนช่วยเหลือทำประโยชน์ให้คนในหมู่บ้าน
  ความนิยมในลุงตู่อาจเยอะจริง
  แต่ถ้าเลือกตั้ง
  อาจเลือกอิปรู
  ถ้าตอนนั้นมันยังมีชีวิตอยู่
  อย่าไปหวังอะไรมากจากโพล์
   
  อู๋ คาลบี้, ์NooK, ชายน้ำ และอีก 1 คน ถูกใจ.
 18. คนดื่มเบียร์

  คนดื่มเบียร์ อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  410
  อย่าลืมโอเลี้ยงด้วยน่ะ
   

Share This Page