เถียงท่านนายกคะ ดิชั้นทำแล้วจริงๆ

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย hey guys, 28 Mar 2015

 1. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  จุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหาคือ การยอมรับการมีอยู่ของปัญหา เพื่อที่จะร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาที่ท้าทายระดับนานาชาตินี้ต่อไปค่ะ
  .......................................................................................................................

  สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ระบุว่า “รัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยทำ แต่วันนี้รัฐบาลกำลังแก้ทุกอย่าง” ซึ่งเกรงว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการที่ท่านมีภารกิจมากจนไม่ได้มีเวลาหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสเรียนชี้แจงให้ท่านทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างทั้งในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่วนราชการที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดิฉันขอเรียนชี้แจงท่าน พร้อมทั้งสื่อไปถึงส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านค่ะ

  การค้ามนุษย์คือการคุกคามสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนซึ่งสังคมการเมืองระหว่างประเทศต่างต่อต้าน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทั้งมาตรการความร่วมมือ ตลอดจนมาตรการการกดดันที่ใช้เงื่อนไขทางการค้า ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเข้ารับตำแหน่ง จึงได้พยายามผลักดันการแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด โดยได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ในปีการประเมินระดับของ พ.ศ. 2556 “ประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการถูกลดระดับเป็นกลุ่มที่ 3 เนื่องจากรัฐบาลได้เสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งหากได้รับการดำเนินการจะถือว่าเป็นการแสดงความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และรัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากรพอควรในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว”

  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น รัฐบาลได้มีการประชุมหลายต่อหลายครั้ง ทั้งที่ดิฉันเป็นประธานในการประชุมเอง และส่วนที่มอบหมายให้คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ณ ขณะนั้น เป็นประธานแทน ตลอดจนตั้งคณะทำงานย่อยๆ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ปัญหาเรื่องแรงงานประมง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อแนะนำจากรายงานฉบับปี พ.ศ. 2556 ทุกประเด็น

  นอกจากนี้ ในการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับเอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หลังจากได้รับฟังผลการดำเนินงานของประเทศไทย เอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ได้แสดงความชื่นชมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย

  ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง รัฐบาลได้เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และพยายามที่จะสร้างความเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยมีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีข้อสั่งการ และนโยบายเพิ่มเติม โดยสิ่งที่รัฐบาลในช่วงนั้นได้ริเริ่มดำเนินการและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งด้านการคุ้มครอง ป้องกัน และกระบวนการยุติธรรม ดังที่รัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ทั่วประเทศเพื่อเป็นจุดรับเรื่อง ส่งต่อและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง รวมทั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของรัฐบาลชุดก่อน ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจจะลองพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานดังกล่าวได้ค่ะ

  อย่างไรก็ดี ปัญหาสำคัญของการค้ามนุษย์นั้น อยู่ที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งปัญหาในเชิงกฎหมาย รวมทั้งประสิทธิภาพการบริหารราชการ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้ไขได้เพียงชั่วข้ามคืน หากต้องใช้เวลา และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งในรายงานฉบับล่าสุดได้มีการยกประเด็นเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของข้าราชการ โดยเฉพาะความเกี่ยวพันกับกรณีแรงงานประมงชาวโรฮิงญา ซึ่งถือเป็นบทเรียนว่า รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ตลอดจนประเด็นการเรียกร้องของ NGOs และต้องพยายามที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นในแนวทางที่ประชาชน และนานาชาติคาดหวังค่ะ

  จุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหาคือ การยอมรับการมีอยู่ของปัญหา เพื่อที่จะร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาที่ท้าทายระดับนานาชาตินี้ต่อไปค่ะ
  Yingluck Shinawatra
  https://www.facebook.com/Y.Shinawatra/posts/971668499544272:0

  ถ้ายังไม่เข้าใจ รีบๆถามซะนะ เด๋วจะรีบไปท้าทายนานาชาติ
   
 2. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  ความรับผิดชอบ ต่างกับการรับรู้ปัญหา และไม่ใช่การลอยตัว
   
 3. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  ถ้าสามารถพรรณาได้ขนาดนั้น ช่วยไปปฐมนิเทศร์ ม.3 สัก สถาบันนะ ว่าชีมีความรู้ พูดได้ ตอบได้ด้วยกึ้นตัวเอง
   
  bookmarks likes this.
 4. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ดิชั้นเนี่ยแหละทำแล้วจริงๆ ที่โดนลดเป็นเป็น Tier 3ก็ฝืมอืดิชั้นเอง เชื่อหรือยังว่าทำแล้วจริงๆ
   
  อู๋ คาลบี้ และ Annekun ถูกใจ.
 5. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ทำอะไรบ้างหรือ นอกจากฉุยฉายไปวันๆ
   
  bookmarks likes this.
 6. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  อืมมม…อีกหนึ่งหลักฐานที่ 'สะแดง' ให้เห็นถึงความคิดของเธอว์
  และลิ่วล้อ (ถ้าไม่ได้เขียนเอง) ว่า… "ง่าวนัก ง่าวขนาด"...
  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
  Screen Shot 2015-03-28 at 15.34.01.png
  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------

  "จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคือการยอมรับปัญหา"
  ไปลอก ไปก็อปของใครมา น่าจะให้เครดิตเขาซ๊ะหน่อย...:rofl:
   
  bookmarks และ JSN ถูกใจ.
 7. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ตอนมีอำนาจ มีโอกาส ไม่ทำ
  พอไม่มีอำนาจ ไม่มีโอกาส เผือกอยากทำ
  หรือแค่อยากแหย่อยากตอดรัฐบาล แค่นั้น
   
 8. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  แม่ง การรับรู้คือการแก้ปัญหาเนี่ยนะ
  นี่แหละหนา อะไรที่ไม่อยากทำก็เขี่ยๆมันไป ถ้าเปลี่ยรัฐบาลใหม่ให้มันแก้เอาเอง
  ถึงได้เห็นลงท้าย
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ ถือว่าจบกัน เวลดัน
   
  suraphan07 likes this.
 9. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  หล่อนคงลืมไปว่าพวกขี้ข้าทั้งสส. ข้าราชการ แกนนำแดงทั้งหลาย ของนายแม้วนะ
  มันเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่ง เพราะซื้อคนมาเป็นทาส สั่งซ้ายหัน-ขวาหัน ได้ทุกอย่าง
   
  suraphan07, อู๋ คาลบี้ และ hey guys ถูกใจ
 10. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  กรูล่ะเบื่อ พวกชอบแก้ตัว ไม่แก้ไข
   
  suraphan07 likes this.
 11. CASSAVA

  CASSAVA สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  14 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  130
  ไหน ลองยกตัวอย่างมาสักชื่อซิ ไหนมนุษย์
   
  kokkai และ suraphan07 ถูกใจ.
 12. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  อุ อะ อึก…น้ำแดงกระฉอกปากเบย...:giggle::sick::clap:
   
  CASSAVA และ kokkai ถูกใจ.
 13. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  อุเหม่....ท่านอยากให้ผมควานหากระดูกในไข่ไก่จริงๆเหรอครับ :rolleyes:
   
  CASSAVA likes this.
 14. รู้สลึงคุยบาท

  รู้สลึงคุยบาท สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  29 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  30
  hjk.PNG
  ข้อมูลย้อนหลังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดก่อน ปล่อยให้รายงานนี้แย่ลงเรื่อยๆ
  ตั้งแต่อภิสิทธิ์จนถึงยิ่งลักษณ์ และตกลงไปสู่กลุ่มที่ 3

  รัฐบาลประยุทธ์
  2558 (??? มิถุนายน)
  รัฐบาลยิ่งลักษณ์
  2557 Tier 3
  2556 Tier 2 Watch List
  2555 Tier 2 Watch List
  รัฐบาลอภิสิทธิ์
  2554 Tier 2 Watch List
  2553 Tier 2 Watch List
  2552 Tier 2
   
  Last edited: 29 Mar 2015
 15. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหามาจากรัฐบาลปู สาวกแดงว่าไว้:D

  - ถ้าปัญหาแก้ได้ ปูเก่งเพราะปูว่างแผนไว้

  -ถ้าแก้ไม่ได้ ลุงตู่ซวยเพราะทำไม่เป็น:D
   
  bookmarks likes this.
 16. ประสงค์ ไม่ออกนาม

  ประสงค์ ไม่ออกนาม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,210
  หน้าจอคอมๆล่ะเก่งทั้งอาทั้งหลาน ครอบครัวนี้แปลก
   
  suraphan07 และ bookmarks ถูกใจ.
 17. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  น้ำท่วมทั้งประเทศ เป็นการกักน้ำในเขื่อนไว้จนเต็มของรัฐบาลที่แล้วนะค่ะ
  ไม่ใช่ป้าปู แนะนำให้คนอื่นยอมรับปัญหา ป้าปูควรจะแนะนำตัวเองให้รู้จักคำว่ารับผิดชอบก่อนนะ
   
  suraphan07 likes this.
 18. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  โห.....พอไม่ได้เป็นนายกฯแล้วตอบเยอะตอบยาวนะ

  ตอนที่เป็นนายกฯ คำตอบเหมาโหลคือ

  เรื่องนี้ต้องดูในรายอะเอียดค่ะ

  ดิฉันได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงลงพื้นที่เพื่อทำรายงานแล้วค่ะ

  ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฏหมายค่ะ

  เรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาฯค่ะ

  นี่คือเรื่องการเมืองที่ต้องการทำลายดิฉันและพรรคเพื่อไทยค่ะ


  เวลาเธอสื่อสารไม่มีภาษากาย(body language)อะไรที่ชัดเจน ยกเว้นครั้งเดียว

  ตอนต้อนรับโอบามา
   
  JSN และ conservative ถูกใจ.

Share This Page