อีกหนึ่งเรื่องดีๆ ที่มาจากรัฐบาลลุงตู่

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Ricebeanoil, 9 Feb 2016

 1. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
  สนับสนุนมากๆ เพื่อความมั่นคงของวัยเกษียณของประชาชนทุกกลุ่มครับ  กระทรวงการคลังเดินหน้าฟื้นกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมกับพนักงานบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการ

  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กฤษฎา จีนะวิจารณะ บอกว่า เพื่อดูแลประชาชนวัยเกษียณให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม จึงฟื้นแนวคิดการตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หรือ กบช. เพื่อให้เป็นกองทุนรองรับการดูแลประชาชนให้มีสวัสดิการวัยเกษียณให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพราะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกบข. ดูแลข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลพนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน ขณะที่กองทุนประกันสังคมดูแลพนักงานบริษัท กองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. ดูแลผู้มีอาชีพอิสระ แต่พนักงานบริษัทบางกลุ่มไม่มีสวัสดิการดูแลในเรื่องบำนาญและยังไม่ครอบคลุม จึงต้องการรื้อฟื้นแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้กองทุนประกันสังคมสามารถดึงกลุ่มพนักงานที่ต้องการรับเงินบำนาญนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มจากปัจจุบัน โดยขณะนี้กำลังเร่งสรุปแนวทางการศึกษาทั้งหมด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา

  สำหรับแนวทางการดำเนินงานของ กบช.เตรียมมอบหมายให้ กอช.บริหารจัดการกองทุน ขณะนี้ต้องศึกษาอีกหลายด้าน ทั้งแนวทางการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนของนายจ้างและลูกจ้าง หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยศึกษามาแล้วในช่วงปี 2550 โดยช่วงนั้นเสนอให้สมาชิกลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสะสมเข้ากองทุนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน แต่ปัจจุบันปัจจัยหลายด้านได้เปลี่ยน จึงต้องศึกษาแนวทางการนำส่งเงินสมทบให้ชัดเจน
   
  อู๋ คาลบี้, HiddenMan, JSN และอีก 3 คน ถูกใจ
 2. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  วันนี้ (9 ก.พ.) สำนักงานประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามข้อตกลงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพของประกันสังคม แสดงความจำนงโอนไปเป็นสมาชิก กอช. เพราะมีการยกเลิกระบบบำนาญของผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว จึงเหลือเพียงสิทธิ์รักษาพยาบาลและเสียชีวิต

  แต่ผู้ประกันตนสามารถโอนย้ายยัง กอช.ได้เพื่อรับบำนาญ หรือคงสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตน ควบคู่กับการสมัคร กอช.เพิ่ม ก็จะได้สิทธิบำนาญของ กอช. ควบคู่กับสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม

  นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาโอนผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อายุมากกว่า 60 ปี เข้าไปเป็นสมาชิก กอช.แล้ว 10,000 ราย จากผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีบำนาญชราภาพทั้งหมด 900,000 ราย โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงสามารถโอนย้ายได้ถึงสิ้นเดือนมี.ค.นี้

  นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกอช.บอกว่า ปัจจุบันกอช.มีสมาชิก 4 แสนราย มีเงินออมของสมาชิก 500 ล้านบาท โดยในปี2559นี้ตั้งเป้าจะเพิ่มสมาชิกเป็น 1.5 ล้านราย มีเงินออมของสมาชิก 1-2 พันล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมเงินที่รัฐสมทบอีก 2 พันล้านบาท

  โดยกลุ่มสมาชิกเป้าหมายที่จะดึงมากขึ้นเป็นกลุ่มวัยรุ่นราว 1-2 แสนราย ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสมาชิกเลือกออมเงินได้ตามความยืดหยุ่น แต่ไม่เกินปีละ 13,000 บาท และจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลา 12 เดือน

  ทั้งนี้ กอช.ยังไม่ได้นำเงินออมของสมาชิกที่สมทบเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วไปลงทุน แต่ปีนี้จะเริ่มนำไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล
   
 3. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ให้ดียังไงอีกฝ่ายไม่ได้ผลประโยชน์ก็บอกว่าไม่ดี
   
 4. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ทีมข่าว TNN24 ติดตามกรณีตั้งเกณฑ์โอนผู้ประกันตน ม.40 เป็นสมาชิก กอช.
   

Share This Page