อัยการไม่ฟ้องพิชิต ถุงขนม - หักศาล?

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย เผด็จการที่รัก, 16 พ.ย. 2014

 1. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  ระวังประชาชนจะใช้คำว่าอัยการ เป็นศัพท์แปลว่าโกง:envy:
  -------------------------
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4599/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551

  ข้อเท็จจริงในคดี
  10 มิถุนายน 2551 พิชิต ชื่นบาน ศุภศรี ศรีสวัสดิ์ และธนา ตันศิริ ทีมทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร นำคำร้องขอรายงานตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมาน ในคดีที่ดินรัชดา ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มอบถุงขนมให้หม่อมหลวงฐิติพงศ์ ชมพูนุท นิติกร 5 แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาฯ พบว่าภายในถุงบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 2 ตั้ง ๆ ละ 10 มัด มัดละ 100 ฉบับ เป็นเงิน 2 ล้านบาท จึงมีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานและเรียกให้ทีมทนายความมารับคืนไป โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คน ชี้แจงว่า หยิบถุงผิดมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลเพราะต้องการมอบถุงขนมแต่ไปหยิบเอาถุงเงินที่จะไปฝากธนาคาร สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเข้าใจผิด

  คำพิพากษาศาลฎีกาฯ

  คำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาไม่น่าเชื่อถือ เพราะถ้าหยิบถุงผิดเมื่อได้รับคืนกลับไปจะต้องกล่าวคำขอโทษในทันที จึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหารู้อยู่แล้วว่าถุงกระดาษที่มอบให้แก่หม่อมหลวงฐิติพงศ์ มีธนบัตรจำนวน 2 ล้านบาทบรรจุอยู่ การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีของ พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมานแล้ว ยังกระทบกระเทือนต่อวิชาชีพของนายพิชิต ชื่นบานด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามมีเจตนาที่จะจูงใจให้หม่อมหลวงฐิติพงศ์และเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาฯ กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ อม.1/2550 (ที่ดินรัชดา) จึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1),33 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงาน การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสาม เป็นการกระทำที่อุกอาจ ท้าทายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศ

  ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสาม ประกอบอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ย่อมตระหนักดีว่า การกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศาลยุติธรรม และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการ จึงเห็นสมควรลงโทษในสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามคนละ 6 เดือน ส่วนความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 144 หรือความผิดอื่นต่อเจ้าหน้าที่พนักงานนั้นให้ผู้กล่าวหาไปดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ผลจากคำพิพากษา

  พิชิต ชื่นบาน และพวก ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีและติดคุกอยู่นาน 6 เดือนก่อนจะได้รับการปล่อยตัว

  การดำเนินคดีข้อหาให้สินบนสะดุดอัยการสั่งไม่ฟ้อง

  7 ม.ค.52 นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา มีคำสั่งไม่ฟ้องพิชิต ชื่นบานและพวก เนื่องจากไม่มีเงินของกลางในสำนวนและไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าจะให้เงิน 2 ล้านบาทไปเพื่ออะไร จึงเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ศาลคืนเงินของกลางไปทำให้คดีขาดหลักฐานสำคัญ เพราะความผิดตามมาตรานี้ต้องมีเจ้าพนักงานรับสินบนแต่คดีนี้ผู้ที่รับเงินคือเจ้าหน้าที่นิติกร ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจโดยตรงเกี่ยวกับอรรถคดี จึงเห็นว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดเพียงพอที่จะฟ้องคดีจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องตาม ป.วิอาญามาตรา 143 คดีจึงเป็นอันยุติและเนื่องจากเป็นคดีอาญาแผ่นดินเป็นฐานความผิดต่อเจ้าพนักงานแผนดินเท่านั้น ผู้เสียหายจะฟ้องคดีเองอีกไม่ได้
  (กายสิทธิ์ พิศวงปราการ เป็นอัยการคนเดียวกับที่มีคำสั่งไม่ฟ้องคดี จักรภพ เพ็ญแข หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์)

  8 ก.ย.52 สภาทนายความลงโทษ พิชิต ชื่นบานและพวก ด้วยการลบชื่อทนายความทั้งสามออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความได้เป็นเวลา 5 ปี

  30 พ.ค.57 ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีที่นายพิชิต ชื่นบาน กับน.ส.ศุภศรี ศรีสวัสดิ์ กรณีให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการมรรยาททนายความที่ลงโทษให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความจากกรณีถุงขนมสองล้านโดยศาลเห็นว่า เป็นการลงโทษที่เหมาะกับพฤติการณ์ในการกระทำผิดอุกอาจท้าทายอำนาจศาลจึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดมารยาททนายความอย่างร้ายแรง ดังนั้นการที่อ้างว่าไม่ได้ประพฤติผิดมารยาททนายความและความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดอาญา และความผิดอาญามาตรา 144 พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้วการลงโทษโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินสัดส่วนจึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง

  สถานะของ พิชิต ชื่นบาน หลังคดีถุงขนมสองล้าน
  เป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย,เป็นทนายความคดีโกงจำนำข้าวให้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันยังมีบทบาทในการให้ความเห็นด้านกฎหมายผ่านสื่อมวลชนเพื่อปกป้องยิ่งลักษณ์ ล่าสุดทำหนังสือถึงประธาน สนช.คัดค้านการถอดถอนยิ่งลักษณ์
   
  Tatiana, อาวุโสโอเค, saranart และอีก 2 คน ถูกใจ
 2. นักล้างป่าช้า

  นักล้างป่าช้า สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  26 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  45
  นี่ก็ขยันแปะ กระทู้คนอื่นเขาลงไปบ๊วยหมด เบื่อสลิ่มคลั่ง
   
 3. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779

  :D ไม่ชอบก็ปล่อยตกซิ่... ปั่นขึ้นมาอีกทำไม หรือคลั่งจนทนไม่ไหว
  ถ้าจะให้ดีก็หาข้อมูลมาหักล้างดีกว่านะ...
   
  padd, Tatiana, Takob และอีก 4 คน ถูกใจ
 4. hey guys

  hey guys อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,066
  แม่
  ไอ้เราก็อยากดันกระทู้เสื้อแดง ก็ยังเกรงใจ คนอื่นเค้าอยากปล่อยตก
  แต่เราอยากเล่นกะเสื้อแดง
   
  padd, Tatiana และ Redbuffalo010 ถูกใจ
 5. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  หน้าด้านพอหรือเปล่าครับที่จะเล่นกับเสื้อแดง???
   
  Tatiana และ กีรเต้ ถูกใจ.
 6. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  ชอบเสื้อแดงปั่น:D
   
  Tatiana และ กีรเต้ ถูกใจ.
 7. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  จะว่าคนอื่น หาข้อมูลมาหักล้างบ้าง
   
 8. กระต่ายในจันทร์

  กระต่ายในจันทร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,710
  คุณห่านนี่ ก็ขยันแต่เรื่องโชว์โง่ๆก็อย่างว่านะ
  เสื้อแดงจะทำมาหากินสุจริตเป็นด้วยเหรอ
   
  padd, bookmarks, กีรเต้ และอีก 1 คน ถูกใจ.
 9. butadad

  butadad อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  4 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  521
  ท่านพิชิต ชื่นบานสุจริตครับ ผมยังเคยลืมถุงข้าวเหนียวถั่วดำไว้ที่อำเภอตอนไปทำบัตรประชาชนเลย ถุงขนมลืมกันได้ครับ
   
  padd, bookmarks, เผด็จการที่รัก และอีก 5 คน ถูกใจ
 10. Bayonet

  Bayonet อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,804
  ลืมข้าวเหนียวถั่วดำ ไม่เป็นไร แต่อย่าลืม เหนี่ยวไก่ .... เดี๋ยวหมาคาบไปแด๊กในป่าช้าล่ะ เจ็บใจแย่เลย :giggle:
   
  padd, kokkai, bookmarks และอีก 5 คน ถูกใจ
 11. suraphan07

  suraphan07 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,284
  Location:
  BKK.
  ผมชอบการ์ตูนอันนี้อ่ะครับ...;)
  Screen Shot 2014-11-14 at 16.48.55.png
   
 12. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  หนึ่งในหลายๆเหตุผล ที่ทำให้อัยการไม่ยอมส่งคดีขึ้นสู่ศาล
  อิ....อิ....เพราะอัยการคิดว่า ตัวเองรู้กฏหมายมากกว่าศาล
  เพราะฉะนั้น อัยการตัดสินเองดีกว่า ใครจะด่า ช่างมันตูไม่สน
   
  เผด็จการที่รัก, -3-, suraphan07 และอีก 3 คน ถูกใจ
 13. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  เออ ถ้าจะจริงนะ (ปอลอ ผี้งน้อย เข้ามาตอนเปิดบอร์ดใหม่ๆ แล้วหายไปเลย)
   
  padd likes this.
 14. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  จะฟ้องได้ไง มันก็รับถุงขนมเหมือนกัน :rofl:
   
  Charlee likes this.

Share This Page