อัครราชกุมารีอาศิรวาท เฉลิมพระชันษา ๕๘ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ctpk05, 3 Jul 2015

 1. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  11426453_1007180642649109_338393051_n.jpg


  งามพระงามเพียบพร้อม จริยา
  งามพระงามเมตตา ผ่องแผ้ว
  งามพระนามเพริศแพร้ว 'จุฬาภรณ์' เฮย
  พระบารมีมิ่งเกล้า คุ้มขวัญเหล่าประชา  396529_363995373613258_994205399_n.jpg

  154119_178719018807562_7997311_n.jpg

  540066_560870870592373_104794050_n.jpg
  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕๘ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดกาลนานเทอญ

  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม

   
  Kiriwian, Tohchida, Anduril และอีก 4 คน ถูกใจ
 2. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ทรงพระเจริญ
   
 3. หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม

  หงส์เฒ่าเสาร์ธรรม อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,645
  ทรงพระเจริญ
   
  Alamos, แสงธูป และ ctpk05 ถูกใจ
 4. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  โงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


  PCC_CRI-.jpg


  “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้”
  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ประธานศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก่อกำเนิด ขึ้นจากพระปณิธานแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่จะก่อตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้นเพื่อช่วยประเทศ ชาติพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สามารถให้การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ได้ผลดีทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านนี้

  นอกจากทรงสอนนักศึกษาแพทย์ และพยาบาลด้านความรู้พื้นฐานของการเกิดมะเร็งในฐานะศาสตราจารย์ประจำของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลแล้ว ยังได้ทรงวางรากฐานของการดำเนิน การวิจัยโรคมะเร็งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงรับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง ซึ่งดำเนินการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ่าเซลล์มะเร็งป้องกันการเกิดมะเร็ง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของยีนส์ที่ทำให้เกิดมะเร็งหรือยีนส์ที่ระงับการเกิดมะเร็งในโรคมะเร็ง ซึ่งพบบ่อยในประชากรไทย นอกจากนี้ ยังทรงวางนโยบายให้มีการจัดโครงการศึกษาวิจัยโรคมะเร็งครบวงจร โดยทรงเริ่มจัดตั้ง “คลังชีววัตถุโรคมะเร็’ง” (Tumor Bank)
  สำหรับมะเร็งชนิดที่พบมากในประชากรไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่า ในอนาคตชิ้นเนื้อเหล่านี้ บางชนิดจะหาได้ยาก และการตัดชิ้นเนื้อมะเร็งซึ่งเป็นวิธีการรักษาด้านศัลยกรรม จะลดน้อยลง คลังชีววัตถุโรคมะเร็งนี้ ย่อมจะมีค่าต่อการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุล นำไปสู่วิธีการรักษาในแนวใหม่ ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากนักวิจัยจากบรรดาสถาบันต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้เป็นอย่างดี ถึงขั้นสมควรพัฒนาไปยังระยะที่สอง คือ การจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง และดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ซึ่งนำการวิจัยทางคลินิกมารองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษา และบำบัดโรคมะเร็ง ร่วมกับฐานการวิจัยทางชีวการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ให้ได้วิธีการรักษาที่ได้ผลมากขึ้น จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่แพทย์ทั่วประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   
  Kiriwian, Tohchida, Anduril และอีก 3 คน ถูกใจ
 5. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ขอถวายพระพร
   
  Alamos และ ctpk05 ถูกใจ.
 6. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   
  ctpk05 และ Alamos ถูกใจ.
 7. ctpk05

  ctpk05 อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,606
  558000007836201.JPE

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

  วันนี้ (4 ก.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่สำคัญด้านหนึ่ง คือ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงสืบสานงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการเสด็จไปทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร

   
  Anduril และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.

Share This Page