ว่าด้วยสังฆราชองค์ที่20

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย นิติรั่ว, 16 Mar 2016

 1. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  ปัญหาการแต่งตั้งสังฆราชองค์ที่20คงไม่เกิดขึ้นหากสมเด็จช่วงมีใจละแล้วซึ่งกิเลส ดังเช่น
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.8)

  ลัมน์ สว่างกลางใจ: เบื้องหลังการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 (กรมการศาสนา หรือ "Department of Religious Affairs" หรือ กรมศาสนา)
  โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


  สมาน สุดโต
  การสถาปนาสมเด็จ พระสังฆราช ในอดีตราบรื่นไม่มี ข้อกังขา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระเถระอาวุโสโดยพรรษา สละสิทธิในการเสนอชื่อเพื่อขอรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ดังเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเล่าให้ฟังดังนี้
  ร.อ.อดุลย์ รัตตานนท์ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา เล่าเรื่องนี้ต่อหน้าพระพรหมเมธี (จำนงค์)
  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และ พัลลภ ไทยอารี เลขาธิการกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เมื่อค่ำวันที่ 25 ม.ค. 2559
  การที่ ร.อ.อดุลย์ ยกประเด็นเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 มาพูดในที่ประชุมวงเล็กๆ ที่กุฏิวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องจากไปอ่านข้อเขียนเรื่อง ปลดล็อก --สมเด็จพระสังฆราช โดย รุจิระ บุนนาค ในคอลัมน์โลกทัศน์ใหม่ แห่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงวันที่ 25 ม.ค. 2559 ซึ่งท่านอธิบดีอ่านแล้วอยากเขียนแก้เนื้อหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ในพารากราฟก่อนสุดท้าย ที่เขียนว่า
  ในคราวที่สมเด็จพระญาณสังวร ได้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีสมเด็จ พระราชาคณะที่มีพรรษาสูงสุดในตอนนั้น ไม่ขอรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แทน
  ข้อความที่ท่านอธิบดี ในวัย 86 ปี ต้องการแก้ไข คือ สมเด็จ พระราชาคณะที่มีพรรษาสูงสุดในตอนนั้น ไม่ขอรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งความเป็นจริงสมเด็จพระราชาคณะ มีลิขิตถึงอธิบดี กรมการศาสนาว่า ท่านขอสละสิทธิ ในการเสนอชื่อ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช (ย้ำ) ไม่ได้สละสิทธิตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
  ร.อ.อดุลย์ เล่าว่า ในชีวิตของท่านนั้นผ่านสมเด็จพระสังฆราชมา 6 องค์ เริ่มตั้งแต่สมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) วัดเบญจมบพิตร (องค์ที่ 14) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่) วัดสระเกศ (องค์ที่ 15) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) วัดมกุฏกษัตริยาราม (องค์ที่ 16) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช (ปุ่น) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (องค์ที่ 17) สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (องค์ที่ 18) และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (องค์ที่ 19)
  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะอธิบดีกรมการศาสนา คือ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ท่านอธิบดี เล่าว่า เมื่อพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 วันที่ 18 มี.ค. 2532 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (มาตรา 7) ที่บัญญัติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น
  แสวง อุดมศรี เขียนเล่าในเรื่องคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตอนหนึ่งว่า
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ภายหลังจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสนมหาเถระ) เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2532 แล้ว บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สนใจในเรื่องของคณะสงฆ์ก็เริ่มวิจารณ์กันอย่างลึกๆ ว่า สมเด็จพระราชาคณะรูปใดควรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป
  ดุสิต โสภิตชา สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จ.อุบลราชธานี พรรคกิจสังคม ได้เสนอความเห็นผ่านหนังสือพิมพ์มติชนรายวันพาดหัวข่าวหน้า 1 ด้วยอักษรตัวไม้ว่า "สงฆ์เคลื่อนไหวตั้งสังฆราช 2 องค์" ซึ่งมีรายละเอียดของข่าว โดยสรุปว่า
  พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอในภาคอีสานมีความเห็นสอดคล้องกันว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ควรเป็นพระเถระจากฝ่ายมหานิกาย เพื่อสลับกันกับพระเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เพราะสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
  สมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายมหานิกาย 2 รูป ที่สมควรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่มี 2 รูป คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9) วัดสามพระยา หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.8) วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษา
  สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร และพระเถระในฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ควรจะแสดงท่าทีสนับสนุนสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ ก็ควรจะให้มีการเปิดซาวเสียง พระสงฆ์ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง
  หากมีการตั้งสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช โอกาสที่จะมีการตั้งสมเด็จพระสังฆราช 2 องค์ ก็มีอยู่สูงมาก เพราะความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ตราไว้เพียงว่า "พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช" ไม่ได้ตราไว้ว่ากี่องค์ หรือต้องสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์เท่านั้น...
  ส่วนมาตรา 10 เปิดช่องไว้ว่า ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษา ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  ในตอนนั้นสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสโดยพรรษามี 2 รูป คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ที่ท่านเกิดวันที่ 8 พ.ย. 2446 อุปสมบทวันที่ 18 มิ.ย. 2466
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) วัดสามพระยา เกิดวันที่ 20 มี.ค. 2448 อุปสมบทวันที่ 20 มิ.ย. 2469
  และสมเด็จพระญาณสังวร เกิดวันที่ 3 ต.ค. 2456 อุปสมบท (แปลงจากมหานิกาย เป็นธรรมยุต) วันที่ 15 ก.พ. 2476
  เมื่อนับอาวุโสโดยพรรษา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) อาวุโสกว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) 3 พรรษา และสมเด็จพุทธโฆษา จารย์ (ฟื้น) อาวุโสกว่าสมเด็จ พระญาณสังวร 7 พรรษา
  ถ้าดูตามนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) ต้องได้รับการสถาปนา
  ร.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ตอนนี้ ตนทำเรื่องด้วยตนเอง และเป็นที่น่ายินดีที่สมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์ (ฟื้น) ท่านมีอุปนิสัยในการปรองดอง จึงมีลิขิตถึงอธิบดีกรมการศาสนา ลงวันที่ 20 มี.ค. 2532 ว่า ขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราช
  ขณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ) มีลิขิตลงวันที่ 21 มี.ค. 2532 ว่า ขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชเช่นกัน เรื่องก็จบลงโดยดี สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 จึงตกแก่สมเด็จพระญาณสังวร ด้วยประการฉะนี้
  การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ใช้เวลาสั้นๆ จากวัน พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน วันที่ 18 มี.ค. 2532-21 เม.ย. 2532 ก็มีพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19
  การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ยังมีประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมาก กาลเวลาจึงล่วงเลยมานาน นับแต่พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เพราะฝ่ายที่ ไม่เห็นด้วย คัดค้านที่จะให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง) ผู้อาวุโสโดยพรรษา และปฏิบัติหน้าที่ได้ ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แม้ว่ามหาเถรสมาคมลงมติไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 ก็ตาม
  อดุลย์ พูดให้คิดว่า งานนี้ไม่มีปัญหา ถ้าทุกฝ่ายยึดกฎหมาย เป็นหลัก

  บรรยายใต้ภาพ
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น)
  ลิขิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ถึงอธิบดีกรมการศาสนา
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ)
  ลิขิตของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ถึงอธิบดีกรมการศาสนา
  เอกสารประกอบ
  56b7f906d6048.pdf
  • 56b7f8fab8114.jpg
   
 2. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  พระพิมลฯผจญมารคดีประวัติศาสตร์วงการสงฆ์
  เมื่อศิษย์ตถาคตต้องผจญกับมารน้อยใหญ่จนเกือบเพลี่ยงพล้ำ แต่ด้วยจิตมุ่งมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อนั้นจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งปวง นั่นคือเรื่องราวของพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เมื่อ 60 ปีก่อน ที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มบุคคลผู้มีมิจฉาทิฐิ พยายามกำจัดพ้นร่มกาสาวพัสตร์ แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายภัยตัวเองลงในที่สุด
  "พระพิมลธรรม" เดิมชื่อ "อาจ ดวงมาลา" เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2446 ณ ต.บ้านโต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้ 14 ปี ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อยมาจนอายุย่างเข้า 18 ปี จึงย้ายเข้ามาศึกษาพระธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่ออายุครบจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "อาสโภ" สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค และได้เป็นครูสอนที่สำนักวัดมหาธาตุนาน 7 ปี ก่อนจะถูกส่งไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

  ระหว่างทำงานฟื้นฟูพระศาสนาอยู่ที่เมืองกรุงเก่าเป็นเวลานานถึง 16 ปี ระหว่างปี 2475-2491 มีผลงานสำคัญๆ มากมาย ในขณะที่ทางโลกเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ในทางธรรมก็เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง อันเกิดจากแนวทางการทำงานของพระพิมลธรรม ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสังฆมนตรีบางรูป รุนแรงถึงขั้นฝ่ายตรงข้ามยืมมือรัฐบาลเผด็จการในยุคนั้นใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซง เพื่อกำจัดพระพิมลธรรมพ้นจากวงการสงฆ์

  เหตุแห่งความขัดแย้งเกิดขึ้นขณะพระพิมลธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ และสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง ได้สร้างสรรค์งานด้านการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนารูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์อย่างรุนแรง เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เช่น การขอพระอาจารย์ชั้นธัมมาจริยะจากพม่ามาช่วยสอนพระอภิธรรมปิฎกในเมืองไทย การส่งพระภิกษุนักเรียนพุทธศาสนบัณฑิตไปศึกษาต่อต่างประเทศ และฟื้นฟูวิปัสสนาธุระด้วยการตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหาธาตุฯเป็นแห่งแรก

  แต่งานที่ท้าทายคนยุคนั้นและมหาเถรสมาคม คือ การอนุญาตให้คอมมิวนิสต์สามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้ การเป็นประธานนำคณะพระสังคีติการกไทยไปร่วมประชุมกระทำฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า การนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย กัมพูชา อังกฤษ อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ ตลอดจนทำงานร่วมกับองค์กรฟื้นฟูศีลธรรรมจากต่างประเทศ (Moral Re-Armament : MRA) โดยไม่ยึดถือศาสนาไหนของใครว่าเป็นสำคัญ

  แม้สิ่งเหล่านี้จะทำให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่บางท่านไม่เห็นด้วย แต่ก็ทำได้เพียงเก็บเงียบไว้ ไม่กล้าทำอะไรรุนแรง เพียงแค่แสดงออกถึงการคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ กระนั้นก็เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ส่งแรงกระเพื่อมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี 2503 สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหาเถร) ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงสังฆนายกและคณะสังฆมนตรีชุดใหม่ โดยปราศจากชื่อพระพิมลธรรม

  หลังจากนั้นไม่นาน พระพิมลธรรมก็ถูกกล่าวหาว่า "เสพเมถุนทางเวจมรรคกับศิษย์วัด" และ "ทำอัชฌาจารปล่อยสุกกะ" ทางการตำรวจสันติบาลโดยรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล พร้อมผู้กำกับการตำรวจสันติบาล นำพยานในฐานะผู้เสียหาย 5 คน มาให้คำยืนยันต่อหน้ากรรมการสงฆ์ เวลาต่อมาคณะกรรมการสงฆ์ลงความเห็นว่า พระพิมลธรรมต้องศีลวิบัติขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ไม่สมควรครองเพศบรรพชิตอีกต่อไป แต่พระพิมลฯ ก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนพ้นข้อกล่าวหา

  ทว่าเรื่องยังไม่ยุติลงเพียงแค่นั้น เที่ยงครึ่ง วันที่ 20 เมษายน 2505 พ.ต.อ.เอื้อ เอมมะปาน พ.ต.ต.สุพันธ์ แรมวัลย์ พร้อมด้วยผู้กำกับการตำรวจนครบาล ตำรวจและทหารได้บุกเข้าล้อมจับพระพิมลธรรมถึงกุฏิ ตั้งข้อกล่าวหากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ และกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นความผิดอาญา มีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต คุมตัวไปสอบสวน ณ สันติบาลกอง 1 และภายในวันเดียวกันนั้นมีบันทึกคำสั่งจากสมเด็จสังฆนายกให้สึกพระพิมลธรรมจากสมณเพศ เพื่อสะดวกต่อการสืบสวนคดีและเพื่อรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและพระพุทธศาสนาไว้

  นับตั้งแต่นั้นพระพิมลธรรมต้องจำพรรษาอยู่ในห้องขังตำรวจสันติบาลกอง 1 และยังคงปฏิบัติธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเขียนหนังสือแสดงความจำนงที่จะยังครองเพศบรรพชิตใจความว่า...

  "ถึงแม้ว่าจะมีผู้มีใจโหดร้ายทารุณแย่งชิงผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป กระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุดอื่นแทน ซึ่งกระผมมีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรดทราบและเป็นสักขีพยานให้แก่กระผมตามคำปฏิญาณนี้ด้วย"

  สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้ ผู้คุมและผู้ถูกคุมขังเรียกว่า "สันติปาลาราม" สภาวะของพระพิมลธรรมเต็มไปด้วยความสงบเป็นปกติอยู่เช่นเดิม ไม่ได้หวั่นไหวหรือทุกข์ร้อนใจใดๆ ระหว่างนั้นบรรดาพระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้เลื่อมใสนับพันคนต่างก็เชื่อมั่นว่า พระพิมลธรรมคือผู้บริสุทธิ์ จึงพากันยื่นจดหมายร้องขอความเป็นธรรมให้แก่ท่าน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่อยู่ตลอดเวลา

  เวลาล่วงผ่านไป 5 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2509 เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ศาลทหารกรุงเทพได้นัดให้โจทก์และจำเลยมาฟังคำพิพากษาตัดสินคดี ก่อนจะพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวพระพิมลธรรมพ้นข้อหา กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ของสถาบันสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้

  หลังจากจำพรรษาอยู่ที่สันติปาลาราม 5 พรรษา และพ้นข้อกล่าวหาออกมาในปี 2509 ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้แก่พระพิมลธรรม ด้วยการเรียกร้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งเป็นสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 กลับคืนสู่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ดังเดิม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2524 รวมเวลาตั้งแต่ต่อสู้กับอำนาจอยุติธรรม จนถึงวันได้รับสมณศักดิ์และตำแหน่งกลับคืน นานถึง 21 ปี


  http://www.komchadluek.net/detail/20091211/40887/พระพิมลฯผจญมารคดีประวัติศาสตร์วงการสงฆ์.html
   
 3. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  ไม่ตั้ง ระวัง มี M79 ตกนะคับ
   
  ปู่ยง และ นิติรั่ว ถูกใจ.
 4. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  ขอ m นี้ครับ
  [​IMG]
   
  Kop16 likes this.
 5. นอกคอก

  นอกคอก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  5,396
  เมธีใส่เกียร์ถอยไปแล้ว ผมว่าถ้าธรรมกายรักยาว เค้าต้องบั่น จะได้ทำมาหากินกันไปนานๆ
   
 6. เจ๋งเหม่งจ๋าย

  เจ๋งเหม่งจ๋าย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  8 Feb 2016
  คะแนนถูกใจ:
  22
  ถ้ามหาเถระสมาคม มีอำนาจรัฐฐาธิปัตย์ คงไม่ต้อนสนหน้าอินหน้าพรหม แต่งตั้งตัวเองเป็นนายก แบบประยุทธ ไปแล้ว
   
 7. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  นายก เสนอชื่อ ให้ หมาเถระ เห็นชอบ
   
 8. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  และบางรูปคงสร้างกฎเกณฑ์ว่าการเดินธุดงค์ต้องเดินบนกลีบกุหลาบ
  10750167_788305637885243_6838024581063486764_o.png
   
 9. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  ถ้าคิดอย่างนั้น มหาเถระสมาคม ก็มีอำนาจเปลี่ยนกฎหมายให้พระรับของโจรได้ใช่ไหมครับ
  ไม่คิดจะตอบคำถามเก่าๆบ้างหรือครับ หรือว่านอกจากใช้หัวทั้ง5คิดแล้วยังใช้เผ่นด้วย
   
 10. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ยกกรณี'ยันตระ'เทียบ'ธัมมชโย' 'ไพบูลย์'งัดหลักฐานตบหน้ามส.

  16 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงถึง กรณีที่ได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่องขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) และยื่นคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้วินิจฉัยการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมหาเถรสมาคม (มส.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในกรณีพระลิขิตสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชว่า ได้ตรวจสอบโดยพบหลักฐานข้อเท็จจริงและแนวทางที่เคยปฏิบัติ คือ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ลงพระนามประกาศใช้ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 (พ.ศ.2538) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2538 และเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2538 มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมครั้งพิเศษ 3/2538 พิจารณาเห็นว่า พระวินัย อมโร ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยหลายเรื่อง จึงลงมติให้พระวินัย อมโร สละสมณเพศต้องสึกภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบวินิจฉัยนี้ ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้นมหาเถรสมาคมจึงมีอำนาจในการพิจารณาให้พระวินัย อมโรหรือพระยันตระ สละสมณเพศได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการลงนิคหกรรม

  S__5693554.jpg

  นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การใช้อำนาจของมหาเถรสมาคมตามกฎมหาเถรสมาคมฯ ที่ให้พระยันตระสละสมณเพศในการกระทำผิดครุกาบัติได้นั้น ย่อมนำมาใช้กับกรณีพระธัมมชโยที่กระทำผิดครุกาบัติได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระลิขิตแล้วส่งไปให้มหาเถรสมาคมพิจารณาในวันที่ 10 พ.ค. 2542 มหาเถรสมาคมมีอำนาจและหน้าที่ที่จะนำขึ้นมาพิจารณาลงมติให้พระธัมมชโยว่าต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตหรือไม่ แต่การที่บ่ายเบี่ยงว่าไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการตามพระลิขิตนั้น อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อช่วยเหลือพระธัมมชโยไม่ต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิต ดังนั้นตนจึงจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมกับคำร้องที่เคยยื่น
   
  ปู่ยง, kokkai และ Anduril ถูกใจ
 11. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  แต่งตั้งตัวเองเป็นนายก ถาม สตง. หรือยัง
  :D :D

  ว่าแต่ "มหาเถระสมาคม" มันคือหน่วยงานไหนเหรอ ห้าหัวช่วยตอบหน่อย
   
  ปู่ยง likes this.
 12. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  วันนี้ สอบปากคำ 2ทุ่ม ตาช่วง จะหลับก่อนไหม???
   
  ปู่ยง likes this.
 13. ฟักแม้ว

  ฟักแม้ว อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  29 Dec 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,518
  ต่อไปคนไทยจะไม่รู้จักคำว่าจนอีกต่อไป เพราะเราจะปลูกแต่ ดอกดาวรวย ทั้งประเทศ
  เอ้า รวยๆๆๆๆ สาธุ
   
  ปู่ยง likes this.
 14. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  อ้าว เลื่อนแล้ว ถ้าบริสุทธิ์จริง จะเลื่อนทำไม
  000111222333.PNG
   
  kokkai likes this.
 15. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ขอบใจที่เอาเรื่องพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มาลงให้อ่าน เรื่องนี้เรายังจำได้
   
  ปู่ยง, kokkai, นิติรั่ว และอีก 2 คน ถูกใจ
 16. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  ท่านเป็นพระปฎิบัติดีปฎิบัติชอบที่น่าเคารพครับหลวงพี่:):):)
   
  kokkai และ กีรเต้ ถูกใจ.
 17. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ห้ามเข้า ! ทนายตั้งด่าน “ห้ามดีเอสไอ” เข้าวัดปากน้ำ ห้ามสอบปากคำหลวงพ่อช่วง
  ห้ามเข้า ! ทนายตั้งด่าน “ห้ามดีเอสไอ” เข้าวัดปากน้ำ ห้ามสอบปากคำหลวงพ่อช่วง ท่านเป็นปฏิบัติหน้าที่สังฆราช สอบปากคำได้ไง ไม่เหมาะสม !

  อา..ภาษาจีนท่านว่า “ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก” ภาพลักษณ์-ภาพพจน์ ภาพแห่งศรัทธาของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าสำนักวิชชาธรรมกาย ของหลวงพ่อสด ผู้ค้นพบ “วิชชาธรรมกาย” จะถูก "ดีเอสไอ" ลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้เด็ดขาด มีอย่างหรือ จะมาสอบปากคำที่วัดปากน้ำ รู้หรือไม่ ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง วัดปากน้ำนี่แหละ คือศูนย์บัญชาการ "ป้องกันประเทศไทย" อย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาล มีหลักฐานยืนยันอยู่ในหนังสือชีวประวัติคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ว่าหลวงพ่อสดได้มีบัญชาให้คุณยาย "เข้าฌานสมาบัติ" ปัดลูกระเบิดปรมาณู ทั้งไอ้อ้วนไอ้ผอม ที่สหรัฐอเมริกานำมา “บอมพ์ไทย” ให้กระเด็นไกลไปตกถึง “ฮิโรชิม่า” และ “นางาซากิ” ประเทศญี่ปุ่น จนคนญี่ปุ่น “ตายเป็นแสน-ป่วยเป็นล้าน” ขณะที่ชาวไทยเรานั้น “อยู่รอดปลอดภัย” ด้วยพระบารมีของ..หลวงพ่อวัดปากน้ำ แล้วชาวธรรมกายจะปล่อยให้วัดปากน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็น "ห้องสอบปากคำ" ท่านเจ้าสำนักบู๊ลิ้มได้ยังไง ปัดปรมาณูได้ แต่ปัดดีเอสไอไม่ได้ มันเสียหายหลายแสน ภาษาจีนว่า "ฆ่าได้ หยามไม่ได้" งานนี้เชื่อว่าทางวัดปากน้ำต้อง “คิดหนัก” แรกๆ นั้นก็กลัวเสียภาพลักษณ์ที่หลวงพ่อช่วงต้องออกนอกวัดไปให้ปากคำที่ดีเอสไอ มันเหมือนทำผิดอะไรก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า “เสียหาย” แต่ครั้นจะเปลี่ยนสถานที่ ให้ดีเอสไอมาสอบปากคำที่วัดปากน้ำ ก็จะเสื่อมเสียถึง "วัดปากน้ำ" ซึ่งมีคนมากราบไหว้สรีระสังขาร "หลวงพ่อสด" ซึ่งถ้ารวมทั้งการสอบปากคำด้วย ก็เสียเป็น 2 เท่า คือเสียทั้งตัวบุคคลและสถานที่ แบบนี้ยอมได้ไง ดังนั้น เกมต่อจากนี้ไปก็คือ ต้องไม่ให้สมเด็จช่วงถูกสอบปากคำ และไม่ให้ดีเอสไอเข้ามาสอบปากคำในวัดปากน้ำอย่างเด็ดขาด ซึ่งทางทีมทนายก็เตรียมลู่ทางเอาไว้แล้วว่า "ต้องกันสมเด็จฯท่านเป็นพยาน มิใช่จำเลย" และต้องหา "แพะ" ไปรับสารภาพแทนท่านทั้งหมด ตัดตอนไม่ให้ท่านพัวพันกับรถคันดังกล่าว แต่จะสำเร็จหรือไม่ ก็ต้องรอดูกันต่อไป เพราะในวันนี้ มิใช่มีแค่ทีมทนายของวัดปากน้ำเท่านั้นที่ทำงาน แต่ยังมีทีมดีเอสไอ และใครต่อต่อใครอีกหลายทีม ที่เข้ามาแจมคดีนี้ ไอ้ที่คิดว่าสถานการณ์จะเบาลงนั้น โนเวย์ !

  Source alittlebuddha

  คลิป สมเด็จช่วงพร้อมแจงเป็นลายลักษณ์อักษร รอคำถามDSI

  ทนายเผยยังไม่อนุญาต “ดีเอสไอ” สอบปากคำ “สมเด็จช่วง” - ต้องทำหนังสืออย่างเป็นทางการมาอีกครั้ง

  ทนายเผยยังไม่อนุญาต "ดีเอสไอ" สอบปากคำ “สมเด็จช่วง” กรณีครอบครองรถเบนซ์โบราณ แต่มีการหารือกันเพื่อกำหนดกรอบในการสอบปากคำเท่านั้น ลั่นให้ทำหนังสือขอเข้ามาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แจงที่มาของเงิน 4 ล้าน ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินสด 1 ล้านแก่ "เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ" โดยตรง จึงไม่มีใบอนุโมทนาบัตร แต่มีหลักฐานการสั่งจ่ายเช็คชัดเจน ส่วนอีก 3 ล้านชาวบ้านรวบรวมกันมา โดยมอบให้ “หลวงพี่แป๊ะ” ดำเนินการ

  จากกรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ นัดหมายเดินทางไปสอบปากคำ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรณีเป็นผู้ครอบครองรถเบนซ์โบราณ หมายเลขทะเบียน ขม 99 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มี.ค. เวลา 20.00 น. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้วนั้น

  ล่าสุด วันนี้ (16 มี.ค.) เวลาประมาณ 17.00 น. บรรยากาศภายในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พุทธศาสนิกชนยังคงเข้ามาทำบุญตามปกติ โดยไม่มีกลุ่มสนับสนุนหรือคัดค้านแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่วัดได้จัดเตรียมสถานที่รองรับสื่อมวลชน บริเวณชั้น 2 ของพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลซึ่งคาดว่าจะมาเป็นจำนวนมาก

  ต่อมา เวลา 17.30 น. นายสมศักดิ์ โตรักษา หัวหน้าทีมกฏหมายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ให้สัมภาษณ์ว่า สมเด็จช่วง จะลงมาพูดคุยกับ ดีเอสไอ ด้วยตัวเองแต่จะเป็นการหารือเพื่อกำหนดกรอบในการสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับ ความผิดในการจัดซื้อรถยนต์จดประกอบในขั้นตอนใดบ้าง แต่จะยังไม่อนุญาตให้ดีเอสไอทำการสอบปากคำสมเด็จช่วงตามที่ร้องขอ และหากดีเอสไอต้องการให้เกิดความรวดเร็วในการสืบสวนต้องทำหนังสือถึง สมเด็จช่วง ว่าจะมาสอบปากคำอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

  นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มาของเงินซื้อรถเบนซ์โบราณ จำนวน 4 ล้านบาทนั้น ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบเงินสดผ่านโครงการซื้อรถโบราณ จำนวน 1 ล้านบาทแก่สมเด็จช่วงโดยตรง เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งเป็นการบริจาคส่วนตัว จึงไม่มีใบอนุโมทนาบัตร แต่มีหลักฐานการสั่งจ่ายเช็คชัดเจน โดยผู้บริจาคได้เข้าให้ปากคำกับดีเอสไอแล้ว ส่วนเงินอีก 3 ล้านบาท ได้มาจากการรวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านโครงการซื้อรถโบราณเช่นกันโดยมอบให้พระมหาศาสนามุนี หรือหลวงพี่แป๊ะเป็นผู้ดำเนินการ

  ตาช่วงอยากสอบแบบข้อเขียนอ่ะ ไม่อยากสอบแบบสัมภาษณ์
   
 18. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  คงให้ส่งคำถามแล้วเปิดตำราตอบ
   
 19. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  "รมว.ยธ."อัดทนายวัดปากน้ำเล่นแง่เรื่องมาก ปมให้DSIไปสรุปคำถามสมเด็จช่วง
  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปพบสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จฯช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่ยังไม่ได้สอบปากคำ เนื่องจากฝ่ายกฏหมายของวัดขอให้ดีเอสไอกลับไปกำหนดประเด็นคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมาให้วัดปากน้ำพิจารณา ว่าไม่ให้ก็ไม่ให้ดีเอสไอทุกคนทำตามหน้าที่เขาก็มีสิทธิจะไม่ให้ปากคำ

  ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิการทำหน้าที่ของดีเอสไอครั้งนี้ ตนได้กำชับสั่งการให้นำดอกไม้ธูปเทียนแพไปกราบเป็นการให้ความเคารพให้เกียรติและให้สิทธิในการชี้แจงความบริสุทธิ์ ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์ก็จบคดีก็เดินต่อไปหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแค่ไหนก็ดำเนินการกล่าวหาไปตามนั้น จะต้องวินิจฉัยตามแนวทางที่มีเพราะพนักงานสอบสวนมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามให้สมเด็จฯช่วงได้ชี้แจงข้อมูล แต่ถ้าไม่ให้การแล้วจะมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ได้ เพราะดีเอสไอได้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ให้เกียรติอย่างเต็มที่ในฐานะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หากเป็นบุคคลทั่วไปดีเอสไอสามารถออกหมายเรียกให้มาให้การก็จบแต่ครั้งนี้เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ตนจึงสั่งการให้ส่งหนังสือขอนัดหมายไปก่อนเพื่อให้เกียรติ

  “ผมอยากเตือนทนายความวัดปากน้ำ คุณทำอะไร ผมสั่งลูกน้องให้เกียรติแล้ว คุณกลับมาเรียกร้อง ปกติเขาไม่ทำหนังสือกัน การให้เกียรติของเรา คุณนำกลับนำเป็นข้อต่อรอง เราให้เกียรติทุกเรื่อง อย่ามาเล่นแง่ ผมไม่เชื่อว่าสมเด็จฯช่วงจะอยากทำเช่นนี้ แต่คิดว่าเรื่องนี้คนที่เรื่องมากคือทีมทนาย และทีมทนายนั่นเองที่กำลังทำให้สมเด็จฯช่วงเสียหายหรือไม่ ทนายของวัดผิดพลาดไปหรือไม่ หากสมเด็จฯช่วงจะทำหนังสือชี้แจงมาก็ให้ดำเนินการมา” พล.อ.ไพบูลย์กล่าว

  พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวอีกว่าเรื่องนี้หากท่านตอบตามที่รู้เห็นมาก็จบแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้หากคดีช้าออกไปก็อย่าบอกว่าถูกดึงเรื่องคดีไม่เสร็จจนทำให้ไปผูกพันกับการแต่งตั้งสังฆราช
   
  ฟักแม้ว และ Anduril ถูกใจ.
 20. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  เจอคนจริงอย่างท่านไพบูลย์เข้าไป งานนี้หนาวแน่
  ยิ่งยืดเยื้อ โอกาสโดนขุดคุ้ยยิ่งสูง และโอกาส พลาด ตำแหน่งก็มากขึ้นไปเรื่อยๆ
  มาถึงวันนี้ ความเชื่อที่ว่า ผิดจริง ก็เริ่มมากขึ้นไปทุกที
   
 21. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  671920BA387D42F4B927FCE201DA5DFD.jpg

  หรือจะให้ออกหมายเรียก 5555
   
  ปู่ยง และ Anduril ถูกใจ.
 22. เจ๋งเหม่งจ๋าย

  เจ๋งเหม่งจ๋าย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  8 Feb 2016
  คะแนนถูกใจ:
  22
  อุทยานราชภัก นะเหรอ กร๊ากๆๆ
   
 23. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  อยากเกาะติดเรื่องราชภักดิ์ ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ แล้วคอยอัพเดทข่าวเรื่อยๆ มาลองดูว่า สมาชิกในที่นี้จะสนับสนุนการทำผิดหรือไม่ ? ดีกว่ามาคอย จิก กัด ตามกระทู้อื่นๆ ดูไม่ค่อยแสดงสติปัญญาเท่าไหร่
   
  หนูอ้อย, ชายน้ำ, JSN และอีก 6 คน ถูกใจ
 24. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  DSIเตรียมออกหมายเรียก "สมเด็จช่วง" ให้ปากคำ

  ดีเอสไอพร้อมออกหมายเรียกสมเด็จช่วงให้ปากคำ หลังทำหนังสือขอพบแต่ถูกปฏิเสธให้ปากคำ พร้อมนัดสอบหลวงพี่แป๊ะผู้ถวายรถ 21มี.ค.

  งานเข้าตาช่วงแล้ว
  ฝนอย่าทิ้งช่วงนะ
   
  Anduril likes this.
 25. prathaya

  prathaya อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  4 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  507
  เขาให้เกรียติ ก็ลีลานัก ไม่ทราบว่าเชื่อทนายได้หมดเหรอ ทนายไม่มีอำนาจเท่าผู้ออก กม. ได้แต่เฉไฉให้ก็ช่วยท่านไม่ได้หรอก

  มีแต่ฝีปาก แต่อีกฝากเขาสามารถออกกฎหมายได้ ท่านน่าจะเข้าใจไม่ใช่เชื่อลมปากพวกไม่มีอะไรในมือให้มาก
   
 26. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
 27. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  กปปส. ลุมพินี
  ยินดีถวาย ! ดีเอสไอประกาศ ถ้าสมเด็จช่วงต้องการหมายเรียก ก็ยินดี..จัดให้ !
  F%2F36.media.tumblr.com%2F7f0c775c3582400ce7a7f5e9710f0c43%2Ftumblr_inline_o47kenHKdh1qcdsa3_540.jpg
   
 28. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ฝากให้ท่าน ไพบูลย์ หัดท่องไว้ครับ

   
  Alamos และ JSN ถูกใจ.
 29. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  10398392_980350245334456_9175170371683140892_n.jpg
   
  Alamos และ suraphan07 ถูกใจ.
 30. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
 31. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  ไปๆมาๆสมเด็จช่วงจะมาแนวเดียวกับไอ้แม้ว ซวยเพราะคนใกล้ชิด
  ไว้ใจเชื่อคนใกล้ใกล้ชิดมากเกินไปเหมือนปลาตายนํ้าตื้น
   
 32. JSN

  JSN อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,746
  ที่พวกมึงไม่มีหลักฐานซักแต่ดันปากหมาไปใส่ร้ายเขานะเหรอ
   
  ชายน้ำ และ หนูอ้อย ถูกใจ.
 33. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  ขอบคุณครับ เงียบไปแล้ว
   
 34. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  คนพวกนี้ไม่ค่อยมีมารยาทหรอกครับ
   
 35. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ผมงงมากเลยครับ สมาชิกท่านใดช่วยตอบผมหน่อยว่า
  ข่าวไหนจริง ข่าวไหนเท็จ อันไหนข่าวลวง อันไหน ข่าวจริง
  -------------------------------------------------
  วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 07:15:28 น.
  “สมเด็จวัดปากน้ำ”แจ้งมส.ขอลาออก3ตำแหน่งสำคัญ
  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)วาระปกติ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม ระหว่างการประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้แจ้งด้วยวาจาต่อที่ประชุมว่า ขอลาออกจากตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ประกอบด้วย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจากริก และตำแหน่งแม่กองงานพระธรรมทูต ซึ่งที่ประชุมมหาเถรฯ มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ, กรรมการมหาเถรฯ และเจ้าคณะภาค 7 ขึ้นดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะภาค 17 ดำรงตำแหน่งประธานคณะพระธรรมจาริก และตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ กรรมการมหาเถรฯ ดำรงตำแหน่งแม่กองงานพระธรรมทูต โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ภายหลังการประชุมมหาเถรฯ นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การขอลาออกจากทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าวเป็นความต้องการของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยท่านแจ้งด้วยวาจาต่อที่ประชุมด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งทางมหาเถรฯ ก็มีมติเห็นชอบ เหตุที่ท่านตัดสินใจลาออกนั้น น่าจะมาจากด้วยท่านอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะยังคงดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ อยู่เช่นเดิม

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  23 มีนาคม 2559 เวลา 13:24 น.
  ทนายยืนยันข่าวลวง สมเด็จช่วงลาออก 3 ตำแหน่ง มส.

  ทนายวัดปากน้ำภาษีเจริญ ยืนยันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ สมเด็จช่วงถูกปล่อยข่าว ว่าลาออกจาก 3 ตำแหน่ง ในที่ประชุมมหาเถรสมาคม
  นายสมศักดิ์ โตรักษา ทนายวัดปากน้ำภาษีเจริญ ยืนยันสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบด้วย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ , ประธานคณะพระธรรมจาริกและแม่กองงานพระธรรมทูต ตามกระแสข่าว
  ที่ระบุว่าสมเด็จช่วงได้ประกาศทางวาจาขอลาออกต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ระบุกระแสข่าวนี้ ต้องการบั่นทอนจิตใจผู้ศรัทธาสมเด็จช่วง นายสมศักดิ์เปิดเผยขณะนี้สมเด็จช่วงทราบข่าวดังกล่าวแล้วและไม่รู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใด
  -------------------------------
  ผมงงกับข่าวจริงๆ จากเนื้อข่าว ก็มีชื่อคนให้ข่าวชัดเจน
  ถ้ามาจากแหล่งข่าว ยังพอทน
  การจะเป็นสังคัง เอ้ย สังฆราช มันต้องลับ ลวง พราง ขนาดนี้เชียวเหรอ
   
  Anduril likes this.
 36. Alkene

  Alkene สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  183
  ข่าวลาออกน่ะถูกต้องแล้วครับ ทนายนี่แหละที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
  ที่สมเด็จลาออกก็เพื่อผ่องถ่ายอำนาจทางการปกครองในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นแหละครับ
  ตำแหน่งเหล่านี้ เช่น เจ้าคณะใหญ่ แม่กองบาลี เอาไว้ให้พระตำแหน่งรองลงมารับผิดชอบแทน
  ส่วนสมเด็จพระสังฆราชจะทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเพียงอย่างเดียว
  ดังนั้นสมเด็จจึงต้องสละตำแหน่งที่ว่ามานี้ให้พระราชาคณะรูปอื่นทำหน้าที่ต่อไป

  แต่ทนายเนี่ย ไม่รู้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์หรือเปล่า
  เจอข่าวอะไรที่จะเกี่ยวกับสมเด็จก็ลนลานมาแก้ต่างโดยไม่ไปสืบสาวราวเรื่องมาก่อนเลย
  เอะอะก็ไม่ใช่ ไม่เกี่ยว ใส่ร้ายอย่างเดียว
  แล้วตอนท้ายที่บอกว่าสมเด็จไม่วิตกแต่อย่างใดเนี่ย ท่านจะไปวิตกยังไงในเมื่อตัวท่านได้ลาออกเองและตั้งพระรูปอืนมานั่งเก้าอี้ในตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีที่แล้ว สงสัยก่อนที่จะมาให้ข่าวทนายไม่ได้ถามตัวท่านเองหรอกมั้ง

  ตัวอย่างมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ก็ปรากฎชื่อพระมหาโพธิวงศาจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่เคยเป็นเจ้าคณะใชหญ่หนเหนือแล้ว

  22222.png
   
  Alamos, นิจนิรันดร์ และ Anduril ถูกใจ
 37. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  หากข่าวการลาออกจริง การที่โฆษกสำนักพุทธฯมาให้ข่าวว่าอายุมาก ก็เป็นเหตุผลที่ตลกดีนะครับ
  เพราะ ลาออกจากตำแหน่งอื่นๆ เพราะอายุมาก แต่มาเตรียมรับตำแหน่งสังฆราช อายุไม่มากหรืออย่างไร ?
   
  Alamos likes this.
 38. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล
   
 39. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  อ้าว ไหนว่ามีโยมบริจาค ช่วงๆ ไม่เกี่ยวนะ เซนต์ชื่อกระดาษเปล่าเฉยๆ สั่งจ่ายเช็คเองด้วย
  แล้วนี่คืออัลไร

  ปูด"สมเด็จช่วง"ซื้อเบนซ์เอง
  “ไพบูลย์” เปิดหลักฐานใหม่มัด “สมเด็จช่วง” เซ็นเช็ค 1 ล้าน ซื้อรถเบนซ์โบราณหรู..
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ นพ.มโน เลาหวณิช อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ยื่นคำร้องกล่าวหาการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ต่อนายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยแสดงหลักฐานเป็นเช็คจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ที่โอนให้อู่วิชาญเพื่อชำระซื้อรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น 300 ดี ทะเบียน ขม 99 กทม.

  นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. 2553 สมเด็จช่วงได้กระทำผิดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยด้วยการสั่งจ่ายเช็คจำนวนเงิน 1 ล้านบาท ให้กับอู่วิชาญเพื่อเป็นการชำระค่าซื้อรถเบนซ์คลาสสิก และยังเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง
   
  ฟักแม้ว, Alamos และ Anduril ถูกใจ
 40. ฟักแม้ว

  ฟักแม้ว อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  29 Dec 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,518
  นี่ถ้าท่านใส่เกียร์ถอยซะตั้งแต่เริ่มต้น คงไม่โดนขุดซะเหลือแต่ตอแบบนี้
  ก็น่าจะเคยเห็นแม้วโมเดลเป็นตัวอย่าง คนรอบข้างพาแม้วและตระกูลพังจนไม่มีที่ยืน ถอยจนถึงหมอน :whew::whew::whew::whew:
   
 41. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ชื่อน่ะเป็นเจ้าของมาแต่ต้น ใครลองเช็คดูว่า ขม 99 ตอนนี้เป็นทะเบียนของรถใคร อิ อิ
   
 42. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ประสารบอกว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวัน เซตเรื่องขึ้นมาเอง
  ถ้าเซตเรื่องขึ้นมาเองผมว่าคุณไฟบูลย์ นี่เมพขิงๆ เลยนะครับ
  เซตให้แป๊ะไปติดต่ออู่ประกอบรถ
  เซตให้ช่วงๆ เซนต์ชื่อเพื่อรับโอนรถ
  เซตให้ช่วงๆ ส่งจ่ายเช็คให้อู่
  .......ถ้าไฟบูลย์เซตเรื่องขึ้นมาจริงๆ ทำไม่ไม่ไปให้ปากคำที่ DSI ล่ะครับ
  พอให้ปากคำเสร็จแล้วก็ฟ้องกลับไพบูลย์เอาให้ติดคุกไปเลย
  โกหกนั้น...ตายตกนรก

  โต้'ไพบูลย์'ปมเอาผิด'สมเด็จช่วง' ปูดเซ็ตเรื่องเพื่อค้านตั้งสังฆราช

  8 เม.ย. 59 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร" ระบุว่า จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ของคุณไพบูลย์ นิติตะวัน นั้น คุณไพบูลย์ ให้รายละเอียดว่า มีหลักฐานที่จะเอาผิดกับเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำได้ กรณีรถโบราณในพิพิธภัณฑ์ของวัด อาตมาได้พูดมาตลอดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ ที่บอกว่าผิดปกติเพราะมีกลุ่มบุคคลได้เซ็ตเรื่อง เซ็ตเหตุการณ์ เซ็ตสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การขัดขวางการเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

  เรื่องที่คุณไพบูลย์พูดออกมา อาตมาจึงไม่แปลกใจใดๆ เลย เพราะในสังคมนี้ได้รับรู้มาโดยตลอดว่า ใครเป็นใคร ทำอะไร เพื่อหวังผลเช่นไร
   
 43. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
  เรื่องใกล้เสร็จแล้ว  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ประเด็นตั้ง "สังฆราช"เสร็จแล้ว เตรียมส่งคืนรัฐบาล-ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา บอกถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

  โดยในสัปดาห์นี้จะเป็นขั้นตอนของการตรวจความเห็น ก่อนจะส่งกลับไปให้กับรัฐบาล คือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รวมทั้งจะส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย คาดว่าจะส่งได้ในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า
   
 44. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,081
  พักหลังๆนี่นายประสารเงียบไป

  ผมว่านี่เป็นตัวแสบอีกหนึ่งคนที่ควรจับตามอง

  ไม่ได้มีบารมีอะไร แต่การถ้อยคำและการกระทำมีแต่จะดึงให้ศาสนาพุทธตกต่ำ
   
 45. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  วันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 ประชุมพิจารณากรณีที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอให้กฤษฎีกา ตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงรัฐบาลว่า มติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ผิดขั้นตอน

  การประชุมใช้เวลา 1 ชั่วโมง และนายเกษม สุวรรณกูล ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 ปฏิเสธ ตอบคำถาม ผลการตีความ ที่เสนอให้ตีความ ว่าขั้นตอนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชต้องเริ่มจากนายกรัฐมนตรี หรือ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม

  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย เพราะได้ตรวจบันทึกแล้ว แต่ผลการตีความยังเปิดเผยไม่ได้ ทุกอย่างเป็นความลับ และขึ้นกับรัฐบาลจะยอมเปิดเผยเรื่องนี้หรือไม่

  “รัฐบาลจะปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่ก็ได้ หากมีเหตุผล” แต่โดยหลักการแล้วมติ ครม.กำหนดให้ยึดถือปฏิบัติตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

  สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ กฤษฎา จะส่งความเห็นให้รัฐบาลต้นสัปดาห์หน้า รวมถึงส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย

  ก่อนหน้านี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้วินิจฉัยข้อกฎหมาย มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ หมวดสมเด็จพระสังฆราช ว่า หน่วยงานใดมีอำนาจเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช และผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติว่า การเสนอชื่อสมเด็จสังฆราช ตามมติ มส.วันที่ 5 ม.ค.2559 ข้ามขั้นตอน เพราะต้องให้นายกฯ เป็นผู้นำรายชื่อให้ที่ประชุม มส.เห็นชอบ แต่มติ มส.เห็นชอบสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช แล้วจึงส่งชื่อให้นายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ทำให้รัฐบาลส่งเรื่องให้ กฤษฎีกา ตีความ
   
 46. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  หรือท่านคิดว่ารวยแล้วไม่ต้องพึ่งประชาชน?
   
 47. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,466
  นายกฯ ย้ำหากยังมีความขัดแย้งอยู่ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชได้.....
  ‪#‎ThaiPBSnews‬

  บักสาร รอหน่อยนะ!!!
   
 48. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  นายกฯ ยืนยันหากยังมีความขัดแย้งก็ยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชได้
   
  นอกคอก likes this.
 49. Kop16

  Kop16 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  5 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,461
  ไม่มีสักระยะ ดูดิ มี สมีดิ้นกี่ตัว
   
 50. ฟักแม้ว

  ฟักแม้ว อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  29 Dec 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,518
  พระพวกนี้ ตื่นเช้ามาทำวัตรเช้า บิณฑบาตร หรือทำกิจของสงฆ์ อย่าง สมาธิ ภาวนา หรือพิจารณากิเลสของตัวเองในแต่ละวัน บ้างหรือปล่าว อยากรู้ครับ
   

Share This Page