ลำดับเหตุการณ์เพื่อเตือนความทรงจำ ทำไมถึงมีคสช

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Kati, 12 Aug 2016

 1. Kati

  Kati อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  23 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  267
  ปฐมบท
  สิงหาคม 2556
  - รัฐบาลไทยโดยการนำของพรรคเพื่อไทยได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ รัฐบาลอ้างว่าจะนิรโทษเฉพาะผู้ชุมนุม และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายรัฐบาลตอบโต้การชุมนุมครั้งนี้ด้วยการออก พระราชบัญญัติ ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตดุสิต ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 8 สิงหาคม 2556

  - ต่อมา ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ได้แปรญัตติซึ่งจะนิรโทษกรรมความผิดของทุกฝ่ายย้อนหลังไปถึงปี 2547 โดยถูกหลายฝ่ายคัดค้าน และมีการชุมนุม ในระหว่างการชุมนุมมีเหตุความไม่สงบ โดยเป็นการแกนนำคือนายสุเทพ เทือกสุบรรณและพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้นำ และอีกฝ่ายหนึ่งคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และคนเสื้อแดงทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
  พฤศจิกายน 2556
  - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 วุฒิสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

  - การชุมนุมซึ่งนำโดยสุเทพยังคงดำเนินต่อไป โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการต่อต้านรัฐบาลแทน
  ธันวาคม 2556
  - ยิ่งลักษณ์ประกาศยุบสภาวันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยในคำแถลงยุบสภาผู้แทนราษฎร ลั่นแก้ไขวิกฤติภายในประเทศ สร้างความปรองดองถึงที่สุดแล้ว เผยไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีก ทำให้ ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรักษาการ และประกาศเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

  - กลุ่ม กปปส ต้องการให้มีการปฎิรูปประเทศก่อน การเลือกตั้ง ทำให้มีความขัดแย้งถึงการเลือกตั้งก่อน 2 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่าง กปปส และกลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาล นปช ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
  กุมภาพันธ์ 2557
  - มีการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศ กลุ่ม กปปส ไม่อยากให้ให้มีการเลือกตั้ง อ้างปฎิรูปก่อน แล้วค่อยเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคเพื่อไทย คะแนนสูงสุด

  - ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 245 ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผ้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่
  มีนาคม 2557
  - ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตัดสินไปเมื่อปี 2556 ว่าคำสั่งย้ายคุณถวิลฯไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง สั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ ถวิล เปลี่ยนศรี ภายใน 45 วัน เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจโดยมิชอบ และไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับการโยกย้ายดังกล่าว อีกทั้งยังเห็นว่า การดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. สามารถเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้โดยตรง โดยตำแหน่งอยู่แล้ว ต่างกับการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่การจะแสดงความเห็นใด ๆ ต้องผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนจึงจะถึงนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไม่สามารถอ้างได้ว่าการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ***นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ จากการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ และนายถวิล ก็ได้ไปชี้แจงเรื่องนี้ต่อศาลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

  - ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 มิได้จัดการให้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง การพิจารณาวินิจฉัยเหตุแห่งคำร้องในข้ออื่นๆ ไม่อาจทำให้ผลการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่จำต้องวินิจฉัยเหตุแห่งคำร้องในข้ออื่นๆ อีก
  ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมากว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่สามารถจัดการให้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง
  พฤษภาคม 2557
  - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติเอกฉันท์ คดีตามคำร้องของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ จากการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ชี้ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ โยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี โดยมิชอบ เป็นการขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นการก้าวก่าย แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำ เพื่อประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง เอื้อประโยชน์ให้เครือญาติ อันเป็นเหตุให้ต้องสถานะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว และด้วยเหตุดังกล่าวก็ส่งผลให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องพ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ 9 รัฐมนตรี ประกอบด้วย
  นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกฯ
  นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกฯ
  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  - ทางพรรคเพื่อไทยเสนอนาย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และกระจายคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีที่พ้นสภาพ ส่งผลให้เกิดความขัดแยกถึงอำนาจ และที่มา ทั้งกลุ่ม กปปส และ นปช

  - วันที่ 20 -21 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ ประกาศกฎอัยการศึก ตั้งแต่เวลา 03:00 นาฬิกา ด้วยการอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ฝ่ายทหารได้เรียกกลุ่มการเมือง กลุ่มผู้ชุมนุม เข้าหาข้อยุติปัญหาดังกล่าว เพื่อให้บ้านเมืองสงบ

  - วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จากการเจรจาระหว่างฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายคัดค้านไม่สามารถ หาข้อยุติได้ ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนทำในสิ่งที่ถูก ทำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. กลางที่ประชุมทั้งสามฝ่าย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ: National Peace and Order Maintaining Council ) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ


  * คำอ้างที่ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ โดนยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เป็นความจริงเพราะ นางสาวยิ่งลักษณ์ พ้นจากตำแหน่งรักษาการ ก่อนมีการยึดอำนาจ

  ** ส่วนสาเหตุที่ คสช ได้ยึดอำนาจนั้นเกิดจาก นปช , กปปส , และการขาดความสามารถในการดูแลความสงบ ของรัฐบาลรักษาการในขณะนั้น​
   
  Last edited: 12 Aug 2016
 2. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  คสช มาจากวลีนี้ครับ "นาทีนี้ ไม่ลาออก"
   
 3. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
  ** ส่วนสาเหตุที่ คสช ได้ยึดอำนาจนั้นเกิดจาก นปช , กปปส , และการขาดความสามารถในการดูแลความสงบ ของรัฐบาลรักษาการในขณะนั้น

  พ่นมาก็น่าฟังนะครับ ดูดี ได้ความดีความชอบเยอะเลย

  "รัฐบาลขาดความสามารถในการดูแลความสงบ"
  ..... ถามว่า ตอนนั้น คสช. ดูแลความสงบเรียบร้อยยังไงทำอะไรไปบ้าง?
  ..... ถามว่า ตอนนั้น ทบ. ขาดความสามารถในการดูแลความสงบไหม?

  'ปู'สั่ง'ทบ.-ตร.'จัดทำแผนรับมือกปปส.
   
 4. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  พ่นมาก็น่าฟังนะครับ ดูดี ได้ความดีความชอบเยอะเลย เหมาะกับมือดีมากกว่าครับ เอาแต่โทษคนอื่นว่าคนอื่น แต่ตัวเองไม่ทำอะไรซักอย่าง มือดีอ้างคุณธรรม แล้วตอนนี้มือดีมีคุณธรรมอะไรบ้าง
   
  Tohchida likes this.
 5. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
 6. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  ไม่เหมือนโพยประโยคเดียวของพวกแก๊งค์ควายแดงเลย
  สุดท้ายควายแดงก็ไม่อ่านเพราะเกินสามบราทัด
  :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  :giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:
   
  Tohchida likes this.
 7. Kati

  Kati อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  23 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  267
  คือเจตนาที่พ่นอะครับ เตือนสติ ท่านนั้นละ เอาแต่โทษว่าโดนยึดอำนาจ แต่ไม่พูดถึงสาเหตุว่าทำไม

  เตือนสติคำพูดว่าท่านชอบพูดแบบใหน อย่าให้ต้องเอาหัวข้อกระทู้ของท่านมาร้อยเรียงเลย นี้คือเหตุผลที่ ตั้งกระทู้นี้ละครับ แล้วท่านก็มาตอบ ผมถือว่า สำเร็จแล้ว

  คุณพลาดแล้ว "มือดี จากพระนคร"
   
  อู๋ คาลบี้, Tohchida และ Alamos ถูกใจ
 8. มือดี จากพระนคร

  มือดี จากพระนคร อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  3 Jun 2016
  คะแนนถูกใจ:
  64
  จนแต้มทางปัญญา ไม่รู้จะหาอะไรมาตอบล่ะสิ ตอบไปเดี๋ยวก็พันคอตัวเองอีก
  ผมรู้ ผมฉลาด

  สาเหตุว่าทำไม โดนยึดอำนาจ ผมก็รู้ ผมฉลาด
  ...... มันเป็นแผนการ สมคบกันคิดชั่วๆ ก็เท่านั้นเอง:smirk:
   
 9. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  ก็ไม่เคยเห็นตอบอะไรได้ซักอย่าง มีแต่ตัดของเขาเอามาแปะแล้วก็พูดมั่วๆ
   
  Tohchida likes this.
 10. Kati

  Kati อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  23 Jan 2015
  คะแนนถูกใจ:
  267
  ฉลาดแล้วกระทู้เก่าๆ ทำไมไม่ตอบแบบฉลาดๆๆ อะ
   
  Tohchida likes this.

Share This Page