ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2560 (ธันวาคม 2560)

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 18 Jan 2018

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป
  ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด
  สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2560-ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 4) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.56% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กลดลง 3.40% ซีเมนต์ลดลง 0.20% วัสดุฉาบและสุขภัณฑ์ลดลง 0.30% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง 0.90% และส่วนวัสดุที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น 1.20% วัสดุอื่นๆเพิ่มขึ้น 1.00%
  ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น 0.67% ในไตรมาสที่ 4/2560
  โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนธันวาคม 2560 มีผลออกมาดังนี้:
  สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนธันวาคม 2560
  1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2560 (กันยายน 2560-ธันวาคม 2560)
  2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2560-ธันวาคม 2560 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -0.56% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับลดลง จากกลุ่มวัสดุเหล็ก ซีเมนต์ วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ปรับเพิ่มเล็กน้อย เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น -0.56%
  3. ค่าแรงงาน พิจารณาจากค่าแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ประมาณ 15 บาท/วัน จากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ 310 บาท/วัน เป็นวันละ 325 บาท/วัน หรือเพิ่มประมาณ 5.00%)
  4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
  5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +0.67%
  ภาพรวมของค่าก่อสร้างอาคารในปี 2560 จากต้นปีจนถึงปลายปี ราคาปรับเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.00% โดยราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนของราคา ได้แก่ เหล็ก ซีเมนต์ และไม้
  ที่มา: https://goo.gl/NRsQas
   

Share This Page