รวมกฎหมาย ประกาศ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่าง รธน. 59

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย อู๋ คาลบี้, 22 Apr 2016

 1. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/034/1.PDF

  มี 66 มาตรา แจ้งเงื่อนไข กติกา ข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/032/11.PDF

  กำหนดวันลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งกำหนดคำถามในการลงประชามติ
   
  Familie, กีรเต้, Alamos และอีก 1 คน ถูกใจ.
 2. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  โดยนายเมธาชี้แจงว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาเรื่องสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ต่อการรณรงค์ประชามติไปบ้างแล้ว โดยยึดมาตรา 62 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพราะต้องรอให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อน แต่โดยหลักใน พ.ร.บ.นี้จะมี 5 ลักษณะต้องห้ามไม่ให้มีการกระทำคือปลุกระดม กระทำความรุนแรง ก้าวร้าว ข่มขู่ และบิดเบือนอยู่แล้ว ส่วนเรื่องเวทีแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นได้มีการเตรียมข้อมูลไว้แล้ว โดยในวันที่ 26 เม.ย. กกต.จะประชุมว่าสิ่งใดสามารถทำได้หรือไม่ได้.
  http://www.thaipost.net/?q=ทักษิณบง...จ้างล็อบบี้ยิสต์-ฮึ่มทะเลาะไม่เลิกล้มประชามติ
  ......................................................................

  คงต้องให้ กกต.สรุปข้อห้ามในช่วงเวลาก่อนลงประชามติอีกทีครับ เพราะถึงเวลานี้เชื่อว่าคนยังสับสนกันอีกมากว่าอะไรทำได้ หรือทำไม่ได้
   
  Familie, กีรเต้, อู๋ คาลบี้ และอีก 1 คน ถูกใจ.
 3. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  กฎหมายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับพรุ่งนี้ ให้ กกต.คุมกติกา ผู้มีสิทธิออกเสียงอายุ 18 ปีขึ้นไป กำหนดโทษเข้มคนขัดขวางการออกเสียง และห้ามเผยแพร่ผลสำรวจ 7 วันก่อนออกเสียง

  วันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 โดยมีทั้งหมด 3 หมวด รวม 66 มาตรา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป สาระสำคัญคือให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.รักษาการตามกฎหมาย ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งโดยความเห็นชอบของ กกต. และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย

  สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง กำหนดให้บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันออกเสียง หากจะใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน และการนับคะแนนออกเสียงให้กระทําโดยเปิดเผย ณ ที่ออกเสียงของแต่ละหน่วย

  กฎหมายนี้ยังมีสาระสำคัญ เรื่องการควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ หากจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําการอื่นใดเพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย มีโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น ถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี กำหนดโทษนี้ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  ส่วนการขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งโทษนี้รวมถึงกรณีนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของลูกจ้างด้วย

  ผู้ใดทําลายบัตรออกเสียงโดยไม่มีอํานาจ หรือจงใจทำให้บัตรออกเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ถ้าเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง โทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 แสนบาท

  นอกจากนี้ ยังห้ามขาย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันออกเสียง จนสิ้นสุดวันออกเสียง โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  ส่วนการเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงในระหว่าง 7 วันก่อนวันออกเสียง จนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียง ต้องโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
   
  Familie, Anduril, กีรเต้ และอีก 2 คน ถูกใจ
 4. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
 5. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  Anduril likes this.
 6. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/039/11.PDF
   
  Familie likes this.

Share This Page