รถไฟฟ้าขอนแก่น/เชียงใหม่ เจ๊งแน่ เว้นแต่. . .

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 16 ต.ค. 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  ขณะนี้เมืองในภูมิภาคเช่นขอนแก่น เชียงใหม่ กำลังคิดสร้างรถไฟฟ้า ดร.โสภณ ฟันธงโครงการเหล่านี้เจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอน ถ้าไม่มีอีกสิ่งหนึ่งมารองรับ
  ที่ผ่านมา มีข่าวการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังนี้:
  1. ระบบรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่น (http://bit.ly/2xE3Etj)
  2. ระบบระไฟฟ้ารางเบา เชียงใหม่ 3 สาย (http://bit.ly/2yJRVJw)
  3. ระบบรถไฟฟ้ารางเบา นครราชสีมา (http://bit.ly/2i8FuQp)
  4. ระบบรถไฟฟ้ารางเบา ชลบุรี-พัทยา 5 สาย (http://bit.ly/2yiwejr)
  นอกจากนี้ยังมีข่าวที่จะสร้างที่อื่นอีก เช่น ภูเก็ต พิษณุโลก และอุดรธานี (http://bit.ly/2g9WBNO) เป็นต้น
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ดี แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จ หากขาดปัจจัยต่อไปนี้:
  1. การผังเมืองที่ให้ในใจกลางเมืองมีความหนาแน่นสูง (high density) แต่ไม่ใช่แออัด (overcrowdedness) คือให้สร้างตึกได้สูงๆ เพื่อการใช้ที่ดินที่คุ้มค่า เช่น ในเขตต่างๆ ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของประชากรสูงถึงประมาณ 7,000 คนต่อตารางกิโลเมตร แต่ความหนาแน่นของประชากรในเทศบาลนครขอนแก่นมีเพียง 2,520 คนต่อตารางกิโลเมตร (http://bit.ly/2xE5qud) ดังนั้นจึงจะมีจำนวนผู้ใช้บริการไม่พอเพียงกับการลงทุน
  2. การก่อสร้างที่บางช่วง บางเส้นอาจเลียนแบบ BRT ในกรุงเทพมหานคร (http://bit.ly/2lK4rlA) จะไม่ประสบความสำเร็จ และสร้างปัญหาแก่สังคมเพราะทำให้ช่องทางจราจรช่องหนึ่งหายไป และยังขาดทุน แต่ไม่อาจเลิกได้เพราะการเมืองนั่นเอง
  หากจะคิดสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องแก้ไขผังเมืองให้สามารถก่อสร้างได้โดยมี FAR (Floor Area Ratio) ประมาณ 10-20 เท่าของที่ดิน เมื่อนั้นการใช้บริการก็จะเกิดขึ้นเพราะมีผู้ใช้บริการเพียงพอนั่นเอง แต่ผังเมืองมักจะมีความคิดแบบ "คร่ำครึ" ที่มุ่งแต่จะอนุรักษ์พื้นที่เก่าใจกลางเมือง กลายเป็นประเด็น "คนตายขายคนเป็น" ไม่อาจทำการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ดินใจกลางเมืองจึงสร้างอะไรไม่ค่อยได้ ส่วนนอกเมืองก็กระจายออกไปแบบไร้ทิศผิดทาง ทำให้ไม่สามารถสร้างรถไฟฟ้าให้สนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่
  ที่มา: http://bit.ly/2yr9bCh
   

Share This Page