"มติชน" เก่งนะ เปลี่ยนข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. ซะงั้น

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Redbuffalo010, 9 Jan 2015

 1. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  ตามความเข้าใจของผม ป.ป.ช. ฟ้องถอดถอนยิ่งลักษณ์ ในข้อหา เนื่องจากมีพฤติการส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายกรณีละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวของรัฐบาล
  Screen Shot 2015-01-09 at 10.43.10 AM.png
  แต่จากข่าวของมติชน กลับเขียนถึงข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. ในข่าวว่า "กรณีละเลยการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว" ซึ่งความหมายมันต่างกันคนละโยชน์กับข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช.
  Screen Shot 2015-01-09 at 10.46.39 AM.png
  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420772606
   
 2. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  เรื่องนี้สุดท้ายก็จะกลายเป็นตำนานเหมือนกับ คดีที่ดินรัชดา ที่บอกว่า "เมียซื้อ ผัวเซ็น ผัวติดคุก" เพราะขบวนการของพวกมันกำลังเบี่ยงเบนจากข้อหา "ละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหาย" เป็น "ละเลยการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว" และ ยิ่งลักษณ์ คือ ผู้บริสุทธิ์
  Screen Shot 2015-01-09 at 11.03.39 AM.png

  หลุดอีก! เอกสาร "ลับ มติ ป.ป.ช.” สารภาพสิ้นไส้ “ไร้หลักฐานทุจริตจำนำข้าว”
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) องค์กรที่แต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร คสช.(คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ) กำหนดเรียบร้อยแล้วว่า ในวันที่ 9 มกราคม 2558 จะมีการประชุม สนช.เพื่อพิจารณาวาระถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
  เบื้องต้นสรุปคร่าวๆ เอาไว้ว่า หลังจากแถลงเปิดคดีแล้ว สนช.ก็พร้อมจะยกมือโหวตถอดถอน อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ได้ทันที ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชงเรื่องมาให้ ตามมติ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ชี้มูลความผิดคดี ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
  ทั้งๆที่ เรื่องนี้ ป.ป.ช.เองยังไม่สามารถชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ใคร” คือ คนที่ทุจริต ?
  โดยพบว่า เอกสาร “ลับ” มติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 566-34/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 6.4 สังกัด สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 เรื่อง “สำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามคำร้องขอให้ถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาล (เรื่องกล่าวหา เลขที่ดำ 5730030605)

  ซึ่ง บันทึก “มติ ป.ป.ช.” ดังกล่าว ฉบับเต็ม กลับบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนว่า “..ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฎชัดเจนว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริต..”

  เนื้อหาโดยละเอียด ดังนี้ ..สรุปได้ว่า การดำเนินโครงการมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนถึงการระบายข้าว ซึ่งเป็นช่องทางนำไปสู่การสวมสิทธิ์การจำนำและการทุจริตในโครงการ รวมทั้งการดำเนินโครงการเกิดผลกระทบสร้างความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินและเกษตรกร ความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศ และไม่เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน จึงได้เสนอแนะให้พิจารณาทบทวนและยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูกาลต่อไป และกรณีการจ่ายเงินจำนำตามโครงการล่าช้า ควรมีมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายให้แก่เกษตรกรดังกล่าวด้วย ยิ่งกว่านั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้แถลงไว้ต่อรัฐสภายังไม่ได้รับเงินอีกเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงเป็นกรณีจำเป็นที่ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จะต้องเสนอนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบ และในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณายับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบว่ามีการทุจริตในการดำเนินโครงการ และความเสียหายต่างๆ จากการดำเนินโครงการ แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับยืนยันที่จะดำเนินโครงการต่อไป ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากขึ้นไปเรื่อยๆ แม้ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฎชัดเจนว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตด้วยก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยพิจารณายุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาล เพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตและระงับยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่า เป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศ ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 11(1) ที่จะสั่งยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวนั้นได้ ..”

  จาก “เอกสารลับ” มติ ป.ป.ช.ข้างต้น ระบุว่า “..ในชั้นนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฎชัดเจนว่า ผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริต..”

  นั่นหมายความว่า “ป.ป.ช.” รับ “สารภาพ” อย่างชัดแจ้งว่า จากข้อมูล “พยาน-หลักฐาน” นั้นไม่ปรากฏว่า “นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มีส่วนร่วมในการ “ทุจริต” หรือ “สมยอมให้เกิดการทุจริต”

  ซึ่งยิ่งตอกย้ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า “ป.ป.ช.” ดำเนินการชี้มูลความผิดและถอดถอน “อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง” กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ได้อย่างไร ทั้งๆที่ “ป.ป.ช.” ก็ระบุเองว่า “พยานหลักฐานยังไม่ปรากฎชัดเจน..” ?
   
 3. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
 4. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  กลับไปค่อยเข้ามาอ่านอีกที
   
 5. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  เขาฟ้องอีปู เรื่องละเลย ไม่ระงับยับยั้งการทุจริตจำนำข้าว ไม่ใช่ฟ้องอีปูว่าทุจริต และเอกสารการประชุมหลุดออกมาได้เนี่ย อัยกินปล่อยมาหรือเปล่า
   
  SAMAN likes this.
 6. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  สังเกตุคำชี้แจงจาก"เพื่อไทย" ใช้คำว่า"ทุจริต" แทนที่จะ"ละเลย" เหมือนของ ป.ป.ช.
  Screen Shot 2015-01-09 at 11.44.30 AM.png
  รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันนี้ (9 ม.ค.) ตอนหนึ่งระบุว่า โครงการรับจำนำข้าว เป็นสัญญาประชาคม กับประชาชนและชาวนาไทยทุกคน ที่พรรคเพื่อไทยเสนอเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้สร้างมาตรการป้องกันการทุจริต ในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไปจนถึงการระบายข้าว ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการมาทุกรัฐบาล และไม่เคยละเลย และได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดระดับปฏิบัติการถึง 276 คดี ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ที่จะป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง แต่ในหลักการบริหาร อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับนโยบาย ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะลงไปทราบในทุกรายละเอียดกิจกรรมของฝ่ายปฏิบัติ

  สำหรับกรณีข้าวสูญหายและเสื่อมคุณภาพ ระบุตามสัญญาชัดเจน คือ อคส.และ อตก.ต้องรับชดใช้ให้รัฐ ในหลักประกัน ร้อยละ 100 ของมูลค่าสินค้า แต่ที่ผ่านมา อคส.หรือ อตก.และอนุกรรมการปิดบัญชี ต่างยืนยันไม่พบความผิดปกติ ดังนั้นข้อกล่าวหา ที่ว่าตั้งแต่ ปี 2555 ข้ายหายไปจากโกดัง 2 ล้านตัน จึงไม่เป็นความจริง แต่ข้อกล่าวหาของ ป.ป.ช. อ้างอิงอยู่บนพื้นฐานตัวเลขที่คลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนความเป็นจริง ระหว่างอนุกรรมการปิดบัญชี และทีดีอาร์ไอ นำมาใช้คำนวณมูลค่าสต็อกคงเหลือ และค่าเสื่อมสภาพที่อ้างอิงราคาแตกต่างกัน

  ส่วนประโยชน์ ความคุ้มทุน ที่ชาวนาได้รับ เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายรวมถึง ป.ป.ช.ไม่พูดถึง แต่กลับกล่าวหาว่ารัฐบาลทำโครงการประชานิยม ยืนยันภายใต้โครงการนี้ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชาวนา และได้รับเงินจำนำข้าวทุกบาท ทุกสตางค์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย ธกส.โอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรง สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนำข้าว เพิ่มขึ้น 623,500 ล้านบาท ในปี 2555-2556

  ส่วนข้อกล่าวหา ตั้งราคารับจำนำข้าว ตันละ 1 หมื่น 5 พันบาท บิดเบือนกลไกตลาดนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุเหตุผล เพื่อวางระดับรายได้ชาวนา ให้ใกล้เคียงกับรายได้ผู้ใช้แรงงาน หรือประมาณ 240 ต่อ 300 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

  ทั้งนี้ ทุกรัฐบาล ทุกประเทศอื่นๆ ในโลกต่างมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ต่างจากโครงการรับจำนำข้าว ที่ไม่ได้บิดเบือนกลไกตลาด แต่สร้างความเป็นธรรม ในตลาดเสรี ให้รายได้และกำไรอยู่ตกอยู่ในมือชาวนาเพิ่มมากขึ้น

  ขณะที่เนื้อหาส่วนท้ายของคำแถลง ระบุถึง กระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมของป.ป.ช. ซึ่งชี้มูลความผิด ขณะที่การไต่สวนคดียังไม่ได้ข้อยุติ อีกทั้งได้นำคดีถอดถอนและคดีอาญา มารวมกันโดยมิชอบ และเร่งรัด เมื่อเทียบกับคดีของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนทิ้งท้ายสำนวนและรายงานการไต่สวนของ ป.ป.ช.ที่มีข้อไม่สมบูรณ์นี้ จึงไม่อาจยึดถือเพื่อการถอดถอนได้.
   
 7. Redbuffalo010

  Redbuffalo010 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  3 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  6,457
  จ๊ะเอ๋ ดูซิว่า"ปู"มากับใคร???
  Screen Shot 2015-01-09 at 11.58.18 AM.png
   
  bookmarks likes this.
 8. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  :D เอกสารนี้ยิ่งลักษณ์ใช้อ้างอิงด้วย...
   
  bookmarks likes this.
 9. bookmarks

  bookmarks อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,447
  ลับเฉพาะ ใช้ในที่ประชุมสภาเท่านั้น ไปได้มายังไง :D
   
  อาวุโสโอเค และ SAMAN ถูกใจ.
 10. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  เละตุ้มเป๊ะเลยทีนี้ บิดเบือนได้น่าเกลียดมาก
   
  อาวุโสโอเค และ bookmarks ถูกใจ.
 11. แดงประจำเดือน

  แดงประจำเดือน อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  23 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  898
  ก็เพราะมันกล่าวหาคุณอาปูอย่างไม่เป็นธรรม กล่าวถูกโดยไม่ถูกต้องทำไมเราจะแก้ข้อกล่าวหาของมันไม่ได้คะ!! ทีมันยังรังแกประชาชนมามากแล้ว
   
  อาวุโสโอเค และ Redbuffalo010 ถูกใจ.

Share This Page