ตั้งศาลอาญาปราบ จนท.รัฐทุจริต

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย นิจนิรันดร์, 16 Jun 2016

 1. นิจนิรันดร์

  นิจนิรันดร์ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,472
  ตั้งแล้วนะครับ เพื่อให้การจับคนผิดมาลงโทษได้เร็วขึ้น

  มติ'สนช.'เอกฉันท์160เสียง ตั้งศาลอาญาปราบจนท.รัฐทุจริต

  16 มิ.ย. 59 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 160 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ ให้จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและพฤติมิชอบกลาง โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาขึ้นมาเป็นศาลฯ สำหรับอำนาจหน้าที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประกอบด้วย

  1. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
  2. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
  3. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลให้ ความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
  4. คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
  6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
   
  5555, อู๋ คาลบี้, Charlee และอีก 2 คน ถูกใจ
 2. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  ท่านชูชาติ ศรีแสง เขียนไว้เมื่อปลายปีที่แล้วครับ
  Chuchart Srisaeng
  27 ธันวาคม 2015 ·
  .....ข่าวดีสำหรับสังคมไทย แต่พวกทุจริตคอร์รัปชั่นแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบคงไม่ปลื้ม
  .....รัฐบาลกำลังจะเสนอ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสภานิติบัญญัติพิจารณาในเร็วๆ นี้
  .....เมื่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านสภาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ก็ต้องมี พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมา
  .....หลักการสำคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่แตกต่างไปจากการวิธีพิจารณาคดีอาญาทั่วไปก็คือ
  .....1 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีไประหว่างการปล่อยชั่วคราวคือการได้ประกันตัวระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดีของศาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ไม่เกี่ยวกับโทษที่ถูกตั้งข้อหาหรือที่ถูกฟ้อง) ซึ่งคดีอาญาตามปกติการหลบหนีระหว่างได้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่มีโทษมีเพียงปรับนายประกันตามสัญญาประกัน
  .....2 กรณีที่จำเลยหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ๆ พิจารณาคดีต่อไปได้ และไม่ให้นับเวลาที่จำเลยหลบหนีเป็นอายุความ หากศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย แต่จำเลยหลบหนีก็ไม่นับเวลาที่จำเลยหลบหนีเป็นอายุความจำเลยจะหลบหนีไป 20-30 ปี หรือนานแค่ไหน (คดีอาญาอื่นๆ มีอายุความสูงสุด 20 ปี) ถ้าจับตัวจำเลยได้เมื่อใดก็นำตัวจำเลยมารับโทษตามคำพิพากษาได้
  .....3 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว ถ้าจำเลยจะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ จำเลยต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองจะให้ทนายความยื่นแทนไม่ได้ ดังนั้นจำเลยที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้น หากศาลลงโทษจำเลยไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้อันเป็นผลให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาลงโทษจำเลยถึงที่สุด
  .....4 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถึงที่สุด หมายความว่าจะยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตให้ฎีกาได้

  .....เมื่อมีการตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมาแล้ว ก็จะทำให้การพิจารณาคดีประเภทนี้รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องไปรวมพิจารณาอยู่ในศาลที่ต้องพิจารณาคดีอาญาอื่นๆ ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างจากการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็น่าเชื่อว่าการปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในประเทศไทยต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแน่นอน
  .............................................................................
   
  dek-harte, AlbertEinsteins, kokkai และอีก 1 คน ถูกใจ.
 3. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ที่ประชุม สนช.วันนี้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ ครม.เสนอมา และเตรียมส่งกลับไปยัง ครม.ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย  กรุงเทพฯ 16 มิ.ย. – สนช.ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว จากนี้ไปการดำเนินคดีกับผู้ทุจริตจะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

  จากนี้ไปข้าราชการและเอกชนที่ทำความผิดและถูกดำเนินคดีในความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบ จะพิจารณาได้เร็วขึ้น และไม่มีอายุความ เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รัฐบาลเสนอแล้ว

  ศาลอาญาคดีทุจริตที่เชี่ยวชาญพิเศษจะแยกออกมา ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวม 10 แห่ง ใช้ผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หากมีเหตุจำเป็นจะกำหนดให้ศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแทนก็ได้ ศาลแห่งใหม่นี้จะเน้นพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีตามกฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายการเสนอราคา กฎหมายฟอกเงิน คดีฟ้องร่ำรวยผิดปกติ และคดีที่ฟ้องประชาชนในความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่

  อดีตประธาน ป.ป.ช. เห็นว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้การดำเนินคดีทุจริตที่คั่งค้างเดินหน้าได้เร็วขึ้น โดยที่ยังธำรงความยุติธรรมไว้ เพราะต้องใช้องค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์

  เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้ว จะต้องออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอีก 1 ฉบับ จึงจะสามารถพิจารณาคดีได้ คาดว่าจะทำหน้าที่ได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสางคดีทุจริตให้รวดเร็วขึ้น. – สำนักข่าวไทย
   
  Last edited: 17 Jun 2016
  dek-harte และ นิจนิรันดร์ ถูกใจ.
 4. dek-harte

  dek-harte อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  296
  ไทยพีบีเอส โปรยหัวข้อได้แย่มาก จัดตั้งศาลทุจริต กับ จัดตั้งศาลคดีทุจริต มันได้ความหมายต่างกันมาก
  แต่ ไทยพีบีเอสทำแบบนี้บ่อยจนเลิกดูไปแล้ว และอยากให้รัฐบาลยุบทิ้งเสียที สื่อเสื่อมที่ปั้นลายจุดเป็นผู้ทรงความรู้
  เสื่อมจริงๆ
   
 5. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่

Share This Page