ดร.โสภณไปเป็นที่ปรึกษา ณ กรุงพนมเปญ

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 24 Jul 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  ดร.โสภณ มุ่งส่งออกความรู้ด้านการสร้างแบบจำลองทางสถิติในการประเมินค่าทรัพย์สินโดยล่าสุดไปเป็นที่ปรึกษา ณ กรุงพนมเปญ
  ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ 23 - วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาจัดทำการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดิน ด้วยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Computer-assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดย ดร.โสภณ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานด้านนี้หลายครั้งแล้ว
  CAMA เป็นการประเมินค่าทรัพย์สินครั้งละหลายๆ แปลง ซึ่งอาจเป็นพัน เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ แปลง ด้วยการใช้แบบจำลองทางสถิติ โดยเอาราคาตลาดเป็นตัวแปรตามหรือตัวตั้งและมีตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรที่กำหนดราคาตลาดหลายตัวแปร เช่น ขนาดที่ดิน ความกว้าง-ความลึกของแปลงที่ดิน รูปร่างของแปลง สภาพของที่ดิน การใช้ประโยชน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ถนน และสาธารณูปโภคอื่น เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้กำหนดหรือส่งผลต่อราคาที่ดินทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์กันเองซึ่งจะต้อง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแบบจำลอง
  อนึ่ง ดร.โสภณ เป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่สร้างแบบจำลอง CAMA นี้เมื่อปี 2533 ในการประเมินค่าที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองที่ซอยวัดคู้บอน ถนนรามอินทรา ก.ม.8 ในโครงการที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในคราวนั้นสามารถประเมินให้เจ้าของที่ดินได้มั่นใจว่าราคาที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ในขณะที่ดินหลังการจัดรูปที่ดินแต่ละแปลงจะมีขนาดเล็กลงไปบ้างก็ตาม การนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางการเงินในการจัดรูปที่ดินนั่นเอง
  ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement2026.htm
   

Share This Page