"ครูแพะ" ควรได้เงินชดเชย 3.1 ล้านบาท

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 16 Jan 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  ในเบื้องต้น ดร.โสภณ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้ประเมินว่า พึงจ่ายเงินแก่ "ครูแพะ" เป็นเงิน 3.1 ล้านบาท และในกรณีมีการบริจาคช่วย ก็ควรบริจาคเงินให้ราชการไป "เยียวยา" แก่ "ครูแพะ" เพื่อว่าทางราชการจะได้ไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่าย ส่วนผู้เกี่ยวข้องก็ควรจ่ายค่าเสียหายเช่นกัน เสียดายที่ประเทศไทยไม่มีระบบประกันวิชาชีพ

  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ได้ประเมินค่าทดแทนความเสียหายที่ "ครูแพะ (รับบาป)" (ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร) ได้รับตามมาตรฐานในต่างประเทศไว้ดังนี้:

  1. เงินทดแทนเป็นเงินสดตามจำนวนวัน/ปีที่ต้องติดคุก
  2. การจัดหาบริการเฉพาะหน้า ได้แก่:
  2.1 เงินช่วยเหลือในการดำรงชีพที่เปลี่ยนไปจากเดิม อาหาร และค่าเดินทาง
  2.2 การจัดหาที่อยู่อาศัย 2.3 การจัดการด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วยทางจิตใจ และบริการให้คำปรึกษา
  2.4 การศึกษาและการพัฒนาทักษะการทำงาน
  2.5 ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย เช่น การได้รับสิทธิต่าง ๆ คืน การลบทะเบียนประวัติอาชญากร
  2.6 ค่าการศึกษาของบุตร เป็นต้น (http://bit.ly/2iB1MIF)
  ในด้านการจ่ายค่าทดแทนสามารถคำนวณได้ดังนี้:
  1. กรณีเงินทดแทน
  1.1 ตามจำนวนเดือนและปีที่สูญเสียอิสรภาพ (1.5 ปี: http://bit.ly/2iYoqrT) ทั้งนี้คิดจากเงินเดือนของครู โดยสมมติให้มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท ในระยะเวลา 1.5 ปี เป็นเงิน 900,000 บาท
  1.2 ในกรณีที่อยู่ในเรือนจำ สภาวะแวดล้อมมีคุณภาพต่ำกว่าปกติ ลำบากกว่าการรับเบี้ยกันดาร/เบี้ยพื้นที่เสี่ยงภัย (ความมั่นคง) ที่ต้องไปอยู่ในสภาวะเช่นนี้ การอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากนี้ จึงอาจประมาณการเป็นอีก 1 เท่าหรือเท่ากับเป็นเงิน 900,000 บาท (อยู่ในสภาวะ "คนคุก" เช่นนี้โดยไม่ต้องทำงานตามปกติ กรณีนี้อาจประเมินเป็น 2-4 เท่าตัวก็ได้เพราะไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้)
  ค่าทดแทนในกรณีนี้เป็นเงิน 1,800,000 บาท หรือประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกา มีเกือบ 20 รัฐจาก 50 รัฐที่ไม่มีระบบการจ่ายค่าทดแทนเลย แต่ในส่วนที่มีการจ่ายนั้น กลุ่มใหญ่ที่สุดจ่ายประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ (http://n.pr/2is7SMS)
  2. การจัดหาบริการเฉพาะหน้า
  2.1 เงินช่วยเหลือในการดำรงชีพที่ไม่ได้เป็นครู โดยสมมติเช่นเดือนละ 35,000 บาท (60% ของรายได้) หลังพ้นโทษออกจากเรือนจำเป็นเวลาอีก 1.5 ปี รวมเป็นเงิน 630,000 บาท
  2.2 ที่อยู่อาศัย (ไม่มีปัญหา ยังอยู่บ้านหลังเดิม)

  2.3 สุขภาพ โดยควรได้รับค่าบริการการให้คำปรึกษาความเจ็บป่วยทางจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเดือนละ โดยสมมติเป็นเงิน 100,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือนทำงานของผู้เชี่ยวชาญ
  2.4 ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย โดยเฉพาะค่าทนาย ค่าเสียเวลาในการขึ้นศาล โดยสมมติมีค่าใช้จ่ายจริง ในระยะเวลา 8 ปีเช่น เป็นเงินประมาณ 300,000 บาท (ส่วนหนึ่งได้จากการขายทรัพย์เพื่อการสู้คดี)
  2.5 ค่าการศึกษาของบุตรที่ไม่ได้รับการศึกษาไประยะหนึ่ง เช่น 1.5 ปี เมื่อกลับมาศึกษาใหม่ ย่อมทำให้โอกาสการทำงานช้าลง สามารถติดตามค่าแรงของบัณฑิตปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท รวม 270,000 บาท
  รวมเป็นเงินประมาณ 3,100,000 บาท อย่างไรก็ตามในด้านการสูญเสียชีวิตคู่นั้น อาจไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุการติดคุกเป็นสำคัญ เพราะยังมีปรากฏการณ์ที่คู่ครองอื่นก็ยังรักษาสถานะของตนรอจนผู้เสียหายพ้นโทษ และในกรณีนี้โทษก็มีอายุไม่มากนัก (3 ปี 2 เดือน)
  ความผิดพลาดของทางราชการก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีประเทศไทยและต่างประเทศ ในกรณีการบริจาคเงินช่วยเหลือนั้น ในแง่หนึ่งผู้เกี่ยวข้องในวงราชการควรมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ราชการพึงจ่ายค่าทดแทนให้ "ครูแพะ" แต่โดยที่เงินส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดที่ทางราชการอาจต้องจ่ายแก่ "ครูแพะ" นั้นมาจากภาษีของประชาชนโดยตรง ประชาชนจึงอาจพิจารณาบริจาคเงินให้ทางราชการ นำเงินไป "เยียวยา" แก่ "ครูแพะ" เพื่อที่เงินหลวง หรือเงินของประชาชนจะได้เก็บไว้ใช้พัฒนาประเทศในทางอื่นต่อไป
  อีกประเด็นหนึ่งก็คือ กรณีข้าราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเองเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่า
  1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีระบบประกันทางวิชาชีพ เพื่อที่จะได้มีเงินทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพทางหนึ่งเพราะจะเกี่ยวข้องกับการสอบจัดระดับวิชาชีพและใบอนุญาตทางวิชาชีพ
  2. ควรมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในสหรัฐอเมริกา หัวหน้าตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาในแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่ศาลชั้นต้นยันศาลฎีกา (ยกเว้นคดีปกครอง) ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง (โปรดดูเพิ่มเติม ประชาธิปไตยที่แท้จากสหรัฐฯ: เลือกตั้งทุกอย่างรวมทั้งผู้พิพากษา (http://bit.ly/2c8Dksc) และ ทั่วโลกประชาชนเป็นคนแต่งตั้งผู้พิพากษา?!? (http://bit.ly/2ck3lVN)
  กรณี "ครูแพะ" เป็นเรื่องที่น่าสงสาร (ถ้าไม่มีอะไรพลิก) แต่ก็ให้อุทาหรณ์หลายประการ
  ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1772.htm
   
 2. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  น่าจะเปลี่ยนเป็นมือด้วนควรชดเชยเงินล้านบาทให้เพื่อนติดคุก
   
 3. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  ได้เงินจากปูตั้ง 15,000 มา 2-3ปี ได้ประมาณ 500,000 ประกันได้ตั้ง 4-5 คน ตามคุณธรรมถึงไหนถึงกันของมือด้วน
  กระทู้ละ 20 บาท แค่มือด้วนก็ 700 กระทู้ เจ้าพระยาใจดำ 1,866 กับอีกประมาณสิบไอดีใช้แล้วทิ้ง คิดเป็นเงินประมาณ 180,000 ประกันได้อีกคน ตามสมควรที่แอบอ้างชื่อและผลงาน
  แต่คิดไปคิดมา หยามไว้เลยดีกว่า ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ impossible
   
 4. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  บาปบริสุทธิ์ ติดคุกฟรี! นอนกรงแรมปี จ่าย 'แพะ' ทีแค่ 200 จริงหรือ? โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 ก.ค. 2559 05:30 ผู้บริสุทธิ์...ลาจากมุ้งสีขาวที่เคยโอบล้อมเต

  อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/659286
   
  Anduril likes this.
 5. นิติรั่ว

  นิติรั่ว อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  24 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,875
  มันมีระเบียบชัดเจนอยู่แล้ว อาจารย์อย่าหัวล้านนอกครู อย่าสู่รู้นอกเหนือกฎหมายที่มี
   
 6. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,268
  เก็บภาษี 35 % แบบประเทศเจริญแล้วไหมครับ
  เงินชดเชย สวัสดิการจะได้มากกว่านี้ โดยเฉพาะ ผู้มีรายได้ มีทรัพย์สินที่มาก ต้องเสียให้มาก
   
  maya likes this.
 7. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,779
  :rofl: รถไฟญี่ปุ่นควรได้ชดเชยจากการแอบขึ้นของครอบครัวด็อกเท่าไหร่ดี...
   
  kokkai, ปู่ยง, apollo และอีก 1 คน ถูกใจ.
 8. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  ด็อกวิเคราะห์เก่งทำไม่ถึงสมัครผู้ว่ากทม.ไม่ติด
  ถ้าด็อกเก่งทำไมพรรคการเมืองอื่นไม่ซื้อตัวไปเป็นรัฐมนตรี
  แค่ส.ส.ซักสมัยก็ไม่เคยได้เป็นคุยจังทำงานที่ปรึกษา

  ว่ายนํ้าจนตายคาเจ้าพระยาแหล๊ะด็อก ให้ว่ายข้ามเจ้าพระยาชาติหน้าอีกชาติก็คงไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.
  ดีสุดอยากเป็นส.ส.ก็แค่ไปกราบตีนไอ้แม้วขอเข้าพรรคก็เท่านั้น
   
  apollo likes this.
 9. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,527
  คดีอาจจะพลิกได้นะ ยังต้องพิสูจน์ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ด๊อกคิดจับเข้าคุกอีกรอบเหรอ :giggle:
   
  apollo และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 10. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  อยากเป็นแกนนำ เค้ายังไม่ให้เป็นเลย น่าสมเพช
   
 11. plunk

  plunk อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,509
  ด๊อก 1144
   

Share This Page