การคาดการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยตลอดปี 2560

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 8 May 2017

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 อนาคตจะเป็นอย่างไร จะพอ ๆ กับปี 2559 หรือย่ำแย่กว่า ดร.โสภณ มีคำตอบที่ชัดเจน
  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แถลงว่าในไตรมาสที่ 1/2560 มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมด 24,168 หน่วย รวมมูลค่า 78,441 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.246 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2559 ที่มีราคาเฉลี่ย 3.456 และลดลงจากปี 2558 ที่เปิดตัวในราคาเฉลี่ย 4.029 ล้านบาท
  หากนำข้อมูลไตรมาสที่ 1 คูณด้วย 4 โดยมีสมมติฐานว่า 3 ไตรมาสที่เหลือจะเปิดตัวพอๆ กับไตรมาสแรก ก็จะพบว่าการเปิดตัวในปี 2560 น่าจะน้อยกว่าปี 2559 อย่างมากพอสมควร โดยจำนวนหน่วย จะลดลง 13% เหลือ 96,672 หน่วย จาก 110,557 หน่วยในปี 2559 และมูลค่าจะลดลงถึง 18% คือลดจาก 382,110 ล้านบาท เหลือ 313,763 ล้านบาทนั่นเอง
  ถ้าจะให้การเปิดตัวของโครงการที่อยู่อาศัยมีขนาดพอ ๆ กับปี 2559 จำนวนหน่วยการเปิดตัวใหม่ในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือ แต่ละไตรมาส ต้องมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้น 20% ในด้านจำนวนหน่วย จึงจะทำให้การเปิดตัวเท่ากับปี 2559 ส่วนในแง่มูลค่า มูลค่าการเปิดตัวในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือต้องเพิ่มขึ้นถึง 29% ของไตรมาสที่ 1 จึงจะได้มูลค่าของทั้งปีเท่ากับปี 2559
  ถ้าประเมินตามนี้ ในแง่จำนวนหน่วยก็อาจเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวได้มากขึ้นใน 3 ไตรมาสที่เหลือ เพราะในไตรมาสที่ 1 การเปิดตัวค่อนข้างเบาบาง อย่างไรก็ตามมูลค่าการพัฒนาอาจจะไม่สามารถมากเท่าปี 2559 เพราะใน 3 ไตรมาสที่เหลือต้องเพิ่มมูลค่าขึ้นถึง 29% จากไตรมาสแรก ดังนั้นจึงอาจอนุมานได้ว่า ในปี 2560 โดยรวม สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยอาจจะไม่แตกต่างจากปี 2559 มากนัก แต่โดยที่มีแนวโน้มเปิดตัวในสินค้าราคาต่ำลง จึงทำให้มูลค่าตลาดลดลง
  อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจดีเช่นที่รัฐบาลแถลง ก็อาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่เท่าที่สังเกตดู เศรษฐกิจอาจไม่ได้ดีเช่นที่แถลง ดังนั้นนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน นักการเงิน-การธนาคาร จึงพึงเพิ่มความระมัดระวัง และทำการศึกษาให้ดีและต่อเนื่องก่อนที่จะลงทุน
  ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1933.htm
   

Share This Page