กามสุข

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ตะนิ่นตาญี, 23 Jan 2016

 1. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  เมื่อ สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปี มาแล้ว มี เสียงหนึ่งดังขึ้น ณ เขาสวนกวาง

  สวนกวาง แห่ง นั้น มีชื่อเรียกว่า มฤคทายวัน ตั้งอยู่ นอก กรุงพาราณสี

  เสียง ที่ดังขึ้นนั้นเป็นเสียงพูดที่พอได้ยินกันเพียงห้าคนที่นั่งอยู่ใกล้ใกล้

  แต่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เสียงนั้น ดังก้องกว่าฟ้าร้อง ดังยาวนานมาถึงสองพันกว่าปี

  ดังสั่นสะท้าน แม้แต่ "ฟ้าดิน ที่ เคย คร่ำครวญ กำศรวลสลด ใน โศรก ของ มนุษย์"

  ก็ เปลี่ยแปลง ไป กลายเป็นเสียงสังคีต แห่ง สวรรค์ ประสาน กับ สังคีต แห่ง แผ่นดิน

  สังคีต แห่ง แผ่นดิน ประสาน กับ สังคีต แห่ง มนุษย์ ...

  ก่อกำเนิด เป็น ไตรลักษ์ จาก ดวงดารา-อาทิตย์-จันทรา บน ฟากฟ้า

  มายัง เทือก-ลำธาร-ละหาน-ทุ่ง บน แผ่นดิน จนถึงรูปกายดวงจิตกิจกรรม ของ มนุษย์

  เหล่านี้ล้วน ประสาน-ประสม-สอดคล้อง เป็น ความกลมกลืน และ สมดุลย์

  จนกลายเป็น ไตรสังคีต "วงสังคีต แห่ง จักรวาล ที่ บริบูรณ์"

  เพราะ เสียง ที่ ถูก เปล่งออกมาเป็น คำพูดนั้น เป็น ความจริง ที่มีอยู่แล้ว

  ที่มีมา ชั่วกัป-ชั่วกัลป์ แต่ไม่เคยมีใครรู้จัก หรือ แม้แต่นึกถึงมาก่อน!

  *********************************************************************************

  คำพูด นั้น จะเป็นภาษาอะไรไม่มีใครแน่ใจ จะว่าเป็น ภาษามคธ หรือ? ก็อาจไม่ใช่

  เพราะ สถานที่นั้น อยู่ใกล้กับกรุงพาราณสี ซึ่งอยู่ในแคว้นกาสี มิได้อยู่ในแคว้นมคธ

  แต่ผู้ฟังทั้งห้านั้นไม่ใช่คนพาราณสี จึงอาจพูดภาษามคธ ก็ เป็นไปได้

  *********************************************************************************

  "เทวเม ภิกฺขเว อนุตฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา

  กามสุขลฺลิกานุโยโค หิโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญหิโต

  โย จายํ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสญหิโต"

  "ภิกษุ ทั้งหลายที่สุดของสองสิ่งอันเพศบรรพชิต ไม่พึงกระทำ ได้แก่

  การประกอบตน ให้ พัวพันด้วยกาม หย่อนอยู่ในอารมณ์

  การทรมานตนเอง ซึ่งทำให้เกิดทุกข์แก่ ผู้กระทำ จนไม่อาจแสวงหา ประโยชน์ใด"


  *********************************************************************************

  หลวงตาฯ เจ้าขา หลวงตาฯ ยังจำ ธรรมจักรวัตนสูตร ได้ไหมเจ้าคะ?

  จะ อัตตา หรือ อนัตตา พักไว้ก่อนยังมิต้องโต้เถียงกัน ให้เปลืองน้ำลาย

  แต่การปล่อยตัวให้มัวเมาใน "กามสุขลฺลิกานุโยโค ... " นั้น

  หลวงตาฯ คิดว่า หลวงตาฯ ได้ปฏิบัติตาม ...

  คำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เรียบร้อยดีแล้ว-ครบถ้วนดีแล้ว หรือเจ้าคะ?

  แน่ใจนะเจ้าคะว่า มิได้ ยึดเอา ทรัพย์ศฤงคาร เป็น ตัวตั้ง แล้วละทิ้ง

  คำสอน อันประเสริฐ ของ ครูใหญ่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปเสียแล้ว

  แน่ใจนะเจ้าคะว่า มิได้ ยึดเอา สินบาท-คาดสินบน มา บิดเบือน พระลิขิต ของ สังฆราช

  ให้เปลี่ยนแปลงไปตาม สินบน ที่ คนเขาให้มา แน่ใจนะเจ้าคะ?

  หลวงตาฯ เจ้าขา คนที่หลวงตาฯ สนับสนุน อุ้มชู นั้น

  เป็น ผู้ประกาศแนวทางแห่งศาสนาใหม่ และ กระทำการดุจดั่ง กล่าวหาว่า ...

  "ธรรมะ ของ สิทธารถ นั้น ตั้งอยู่บน เมฆหมอก แห่ง ความฝัน

  เป็น ธรรมะ ที่ ไม่ยอมรับความจริง ใน เรื่องวัตถุ ...

  ธรรมะ ที่ โง่ พอ จะปฏิเสธ วัตถุ ว่า ไม่มี ตัวตน ไม่ใช่ว่า ของเขา หรือ ของเรา"

  หลวงตาฯ รู้ใช่ไหมเจ้าคะ? ทราบแล้วใช่ไหมเจ้าคะ? หรือ ว่า ยังไม่รู้?

  *********************************************************************************

  หลวงตาฯ เจ้าขา มาฟังนิทานกันเพลินเพลิน ใน ยามดึก กันนะเจ้าคะ

  โยม จะเล่าให้ฟัง ... "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคน

  คนพี่บวชเป็นพระมาก่อน คนน้องบวชทีหลัง ... พระองค์พี่ ไม่ไยดีต่อลาภสักการ

  ออกไปจำศีลภาวนาบำเพ็ญสมถะอยู่องค์เดียวในป่า

  ส่วน องค์น้อง ร่ำเรียน ปฏิบัติ อยู่ที่ วัด ใน เมือง ...

  พระองค์พี่ จำศีลภาวนาอยู่ในป่า หลายสิบพรรษา จนชราภาพมากแล้ว

  วันหนึ่ง พญามาร เหาะผ่านถ้ำ ที่ ท่านจำศีลภาวนาอยู่นั้น ...

  หือ ... มาร ตัวไหนน่ะหรือเจ้าคะ หลวงตาฯ เจ้าขา

  เอ ... ถ้า โยม เข้าใจ ไม่ผิด น่าจะเป็น อีตาสหัสพาหุ

  พญามาร ตัวที่เคยผจญ พระพุทธเจ้า กระมังเจ้าคะ หลวงตาฯ เจ้าขา

  พอ พญามาร เหาะผ่านมา ก็แลเห็น มารเล็ก-มารน้อย หลายตัวกำลังผจญพระองค์พี่

  บางตัวก็เอาผู้หญิงสวยสวย นุ่งน้อย-ห่มน้อย มา ล่อ

  บางตัวก็เอาอาหารมาชวนให้ท่านกิน ... บางตัวก็ขู่สัมทับหลอกหลอนต่างต่างนานา

  แต่ท่านก็ไม่ได้หลงไหล หรือ กลัว แต่อย่างใด กลับตะเพิดไล่มารเหล่านั้นไปเสียอีก

  พญามาร ยืนดูอยู่สักครู่หนึ่ง ก็ พูดกับมารกระจอก ว่า ...

  สหาย เรื่องผจญพระนี่ฉันเคยมาบ้าง มี ความรู้อยู่บ้าง เล็กเล็ก-น้อยน้อย

  ขอฉันลองหน่อยเป็นไร จะได้ไหม? มารกระจอก เหล่านั้น ตกลงยินยอม

  พญามาร จึงเข้าไปกระซิบ ที่ ข้างหู หลวงตาองค์นั้นว่า ...

  ท่าน ครับ จะมาจำศีลภาวนา มหานิกาย อยู่ทำไม?

  น้องชายท่าน บวชทีหลัง สังกัด ธรรมยุติ นั้น ได้เป็น พระราชาคณะ แล้ว

  เท่านั้นเอง หลวงตาองค์นั้น ก็ มีสีหน้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะ ความริษยา

  พญามาร ถอยห่างออกมายืนดู แล้ว บอก กับ มารกระจอก ว่า ...

  สู้ต่อไปนะสหาย ใช้วิธีที่ฉันใช้นี่แหละ น่าจะดี ว่าแล้ว พญามาร ก็ เหาะ จากไป"

  *********************************************************************************

  หลวงตาฯ เจ้าขา นักปราชญ์ไม่กล่าวเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็ก

  ทำด้วยไม้ และทำด้วยหญ้าปล้อง ว่า เป็นเครื่องผูกที่มั่นคง

  ส่วนความกำหนัดยินดีในแก้วมณีและต่างหูก็ดี ความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็ดี

  นักปราชญ์กล่าวเครื่องผูกที่ประกอบด้วยกิเลสนั่นว่าเป็นเครืองผูกที่มั่นคง

  ทำให้สัตว์ตกต่ำ ย่อหย่อนแก้ได้ยาก นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นได้ขาด

  หมดความห่วงใย ละกามสุข หลีกออกไปได้ ...

  แล้วจะมายึด รถหรู หรือ ตำแหน่งศักดินา ไว้ ทำไม? จริงไหมเจ้าคะ หลวงตาฯ เจ้าขา

  ตะนิ่นตาญี

  วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๒๒.๑๓ นาฬิกา

  image.jpeg
   
  conservative, อาวุโสโอเค, architeer และอีก 13 คน ถูกใจ
 2. IndyDekdee

  IndyDekdee อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  14 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  382
  ด้วยความเครารพ..ยาวหน่อย แต่ถูกใจจริงๆครับ.
   
  temp, อาวุโสโอเค, architeer และอีก 3 คน ถูกใจ
 3. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  มารตัวที่อยู่ในไทย คงเป็นแค่มารกระจอก มาหลอกหลวงตา
  อาศัยที่ เทวทัต แหกขุมนรกอเวจี กลับชาติมาเกิด คอยสนับสนุน
  มารกระจอกเลยทำงานของมันได้ผล
   
 4. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  ตะนิ่นตาญี ไม่ทราบจะใช้คำพูดใดจึงจะเหมาะสม

  นอกจาก "กราบขอบพระคุณ คุณ IndyDekdee มากครับ"

  ถามว่า ทำไมถึงต้องขอบคุณ ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า ...

  สำหรับคนที่ชอบเขียนหนังสืออย่าง ตะนิ่นตาญี แล้ว

  ไม่มีความสุขใดจะเท่ากับ สุข อันเกิดจาก เห็น คนอ่าน สิ่งที่ตัวเองเขียน

  จะดีไม่ดีอย่างไร ตำหนิ-ติติง ได้เสมอ จะถูกหรือผิดอย่างใด ให้ แก้ไขได้ตลอด

  ขอเพียงได้เขียน ให้ ผู้อื่นอ่าน และ รู้ว่า เพื่อนเพื่อน ได้อ่านอย่างมีความสุข

  แค่นี้ก็พอใจแล้วครับ ... ขอบพระคุณมากครับ

  ตะนิ่นตาญี

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๐๘.๐๗ นาฬิกา
   
  Last edited: 24 Jan 2016
  temp, อาวุโสโอเค, ชายน้ำ และอีก 4 คน ถูกใจ
 5. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  555+ นั่นน่ะสินะครับ ปู่ยง ...

  ไอ้มารพวกนี้มันทำกันเป็นขบวนการ เป้าหมายอยู่ที่ทำลาย สถาบันหลัก ของ เรา

  ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ... ขณะนี้ ชาติ ก็ แตกแยกขาดความสามัคคี

  คนนู้น ถือ สี นู้น -คนนี้ ถือ สี นี้ พยายามจะเอาให้ประเทศชาติล่มจมให้ได้

  ศาสนา ถูกลืมกันเสียสิ้นแล้วว่า อย่ายึด-อย่าถือ ให้ มันหนักเกินไป

  ยิ่งพระสงฆ์องค์เจ้า แล้ว ต้อง ปล่อยวาง ด้วยการที่ละเลยลืมเลือนหลักธรรมนี้เอง

  สร้างสังคมให้แบ่งฝัก-แบ่งฝ่าย คนนุ่งห่มผ้าสามผืน ออกมาปั่นป่วนยุยงให้คนไทยฆ่ากันเอง

  นรก ชัดชัด เลยไหมล่ะนั่น พระคุณเจ้า ทั้งหลาย

  สถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ ทรง ชราภาพ มากแล้ว เหนื่อย มากแล้ว

  แต่ก็มีคนบางกลุ่ม-บางพวก จ้องจะทำลาย พระองค์ ...

  สังคมไทย-ประเทศไทย เป็นอะไรไปแล้ว คิดแต่จะเอา-คิดแต่จะได้

  ในสิ่งที่หยิบฉวยเอาเบื้องหน้า ไม่คิดถึง เมืองไทย บ้างเลยเหรอ?

  ตะนิ่นตาญี

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๐๘.๒๑ นาฬิกา
   
 6. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,076
  B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2.jpg

  http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2012/04/Y11935118/Y11935118.html
   
 7. ตะนิ่นตาญี

  ตะนิ่นตาญี อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  788
  ใคร จะเชื่อเรื่องกรรม หรือ ไม่ ... ไม่เป็นไร ตะนิ่นตาญี ไม่ว่า แต่ สำหรับตัวเองแล้ว "เชื่อ"

  เชื่อ ว่า ใครทำอะไร ต้องได้อย่างนั้น ...

  "พบว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองคือ

  จากเลขานุการกรรมาธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร (ลีลาวดี วัชโรบล)

  ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจัดงานถวายพัดยศ สัญญาบัตรที่แยกออกมาจากพระราชพิธีปกติ"

  ลีลาวดี วัชรโลบล คุณ สร้างกรรมไว้อย่างไร คุณ ต้องได้รับกรรมอย่างนั้น

  ตะนิ่นตาญี

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๑๘.๕๖ นาฬิกา
   
  temp, conservative, อาวุโสโอเค และอีก 3 คน ถูกใจ

Share This Page