กรณีศึกษา "พุทธะอิสระ" กับการถือครองที่ดินป่า

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 23 Dec 2016

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของวัดอยู่เนือง ๆ บางแห่งก็ขึ้นไปอยู่ถึงบนยอดเขา กรณี "พุทธะอิสระ" ก็มีข่าวไปซื้อที่ไม่มีกระทั่งเอกสารสิทธิ์ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องนี้มีข้อสังเกตในแง่เอกสารสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง ดร.โสภณ มาไขให้รับทราบโดยทั่วกัน
  ตามข่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (http://bit.ly/29BNSEf) "พุทธะอิสระ" กล่าวถึงกรณีที่มีการนำภาพที่อ้างว่าเป็นการครอบครองที่ดินป่าสงวน ที่บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งระบุว่า เป็นของพระพุทธะอิสระ มาเผยแพร่ทางโลกสังคมออนไลน์ว่า "อาตมาได้ปรารภ. . .อยากให้ภาคเหนือมีป่า มีน้ำใช้ตลอดปี. . .ไปเจรจากับชาวบ้านบริเวณป่าที่ถูกบุกรุก ว่า ขอคืนพื้นที่ในส่วนของต้นน้ำ โดยจ่ายเงินให้กับคนที่ครอบครองที่ดิน ที่ส่วนใหญ่เป็นครู และข้าราชการ เพื่อดำเนินการปลูกป่าให้กับรัฐบาล. . . . ความจริงแล้วไม่ได้มี 3,000 ไร่ อย่างที่มีการออกข่าวมีเพียง 300 ไร่เท่านั้น และจ่ายไป 3 ล้านกว่าบาท . . . ได้มีการทำสัญญากับทางกรมป่าไม้ ว่าจะฟื้นฟูป่า. . . 10 ปีก็จะคืนที่ดินให้กับกรมป่าไม้ แต่ยอมรับว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิจริงและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ"
  กรณีข้างต้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ให้ข้อสังเกตว่า:
  1. การได้มาซึ่งที่ดินของ "พุทธะอิสระ" นี้ มาจากการซื้อขายกับผู้ครอบครองรายก่อนที่บุกรุกมาเช่นกัน
  2. การซื้อขายนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีกระทั่งเอกสารสิทธิ์ใดๆ และเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  3. กรณีที่ว่ามีสัญญากับกรมป่าไม้ ก็ไม่อาจตรวจสอบได้ หากมีสัญญาจริง ก็ควรนำมาแสดงให้เห็นชัดเจน
  ยิ่งกว่านั้น การอ้างว่าการปลูกป่านี้จะสามารถช่วยให้มีน้ำใช้ตลอดปีนั้น คงเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ นอกจากนั้นบริเวณภูเขาหัวโล้นนี้ ไม่ได้มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำที่ชัดเจน (คงต้องไปตรวจสอบ) เพราะเป็นที่ปลูกข้าวโพดและพืชไร่เดิมที่ซื้อมาจากชาวบ้าน สำหรับขนาดที่ดินที่ว่ามี 300 ไร่นั้น จากการดูจากวีดีทัศน์ของ "พุทธะอิสระ" (http://bit.ly/29ChbBv) น่าจะมีมากกว่านี้ ซึ่งข้อนี้ควรได้รับการตรวจสอบเช่นกัน
  กรณีนี้เข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนหรือไม่ เจ้าหน้าที่คงต้องตรวจสอบในรายละเอียด แต่หากใช่ตามที่ "พุทธะอิสระ" กล่าว ก็จะต้องมีโทษจำคุก 2-15 ปีและปรับ 20,000 - 150,000 บาท ตามที่ระบุใน พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 ที่ว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14. . .ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ (1) ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือ (2) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง รวมกันเกินยี่สิบต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือ (3) ต้นน้ำลำธาร ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท" (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2522 (http://bit.ly/29vSTJF)
  นอกจากที่ดินบนภูเขาประมาณ 300 หรือ 3,000 ไร่ที่กล่าวถึง "พุทธะอิสระ" ยังมี "บ้านพัก" ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีข่าว "ชาวบ้านสุดทนบุกล้อมบ้าน พุทธะอิสระ กว้านซื้อที่ไม่มีโฉนดเป็นชื่อตัวเอง ปลูกบ้านหรู" (http://bit.ly/1ouzRKj) โดยตามข่าวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ระบุว่า "พุทธะอิสระกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากก็เพื่อนำที่ดินดังกล่าวมาปลูกสร้างวัด แต่ทำไมพื้นที่ดังกล่าวกลับไม่เป็นเหมือนวัดเลย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีแต่การปลูกสร้างบ้านและอาคารที่หรูหรา เสมือนเป็นที่พักผ่อนตากอากาศเสียมากกว่า" (http://bit.ly/1ouzRKj)
  และวันรุ่งขึ้น นายอำเภอแม่วาง ให้สัมภาษณ์ว่า "พุทธอิสระมอบให้มูลนิธิแห่งหนึ่งเข้ามาซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อสร้างสำนักปฎิบัติธรรม ขณะนี้พบว่ามีการปลูกต้นไม้ไว้แต่ยังไม่มีการเข้ามาดำเนินการสร้างสำนักปฎิบัติธรรมตามกระแสข่าวแต่อย่างใด โดยการซื้อขายครั้งนี้มีการซื้อต่อมาจากชาวบ้านที่เข้ามาจับจองที่ดินอยู่ก่อนหน้านี้โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดินอยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนต.แม่วิน ในอ.แม่วาง ซึ่งการซื้อขายในลักษณะที่ซื้อขายกันเองทางราชการไม่รับรองอยู่แล้วเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ และหากมีการสร้างสำนักปฎิบัติธรรมขึ้นจริงอำเภอก็คงต้องเข้าไปตรวจสอบ" (http://bit.ly/29OlDiF)
  ในการใช้ที่ป่านั้น ในปัจจุบันที่ป่าเป็นจำนวนมาก ได้รับการออกเอกสารการครอบครองเป็น ส.ป.ก.4-01 และใบ ภ.บ.ท.5 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรออก และไม่สมควรซื้อ เพราะจะยิ่งส่งเสริมให้มีการบุกรุกทำลายป่ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดร.โสภณ เคยจัดประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า" โดย ดร.โสภณ ได้จัดพิมพ์รวมเล่มโดยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการอีกด้วย หนังสือเล่มนี้สามารถ download ได้ฟรีที่ http://goo.gl/S1yhGz
  ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1719.htm
   
 2. นอกคอก

  นอกคอก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  5,396
  ไม่ถูกก็ไปยึดคืนสิ มีใครห้ามเหรอ???
   
  Huligan likes this.
 3. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,479
  ระวังท่านพุทธอิสระจะฟ้องเอานะครับ

  ผมไม่แน่ใจนะ เพราะ
  ตามเนื้อข่าวที่ด๊อกโสมมเอามาให้อ่าน
  น่าจะเป็นทางมูลนิธิเป็นผู้ถือครองที่ดิน
  ไม่ใช่ทางท่านพุทธอิสระถือโดยตรง

  ซึ่งต่างจากกรณีธรรมกาย
  ที่ถือครองโดยสมีไชยบูลย์ชัดเจน

  ผมว่าด๊อกโสมมมีข้อมูลลึกกว่านี้เช่น มีรูปสำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่กล่าวหาเป็นชื่อท่านพุทธอิสระ เป็นต้น
  อย่างนี้ถึงจะน่าเชือถือกว่านะ ไม่เอาแบบเขาเล่าว่า

  ระวังท่านพุทธอิสระจะฟ้องเอานะครับ
   
 4. Alamos

  Alamos อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  7,052
  อืม....จะแจ้งว่าไม่เหมาะสมว่าโฆษณาโดยไม่ได้อนุญาติ หรือจะแจ้งว่าไม่เหมาะสมเพราะแอบอ้างชื่อของคนอื่นดีนะ
   
 5. plunk

  plunk อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  13 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  1,509
  แล้ว?
   
 6. ผ่านมาศึกษา

  ผ่านมาศึกษา สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2015
  คะแนนถูกใจ:
  231
  ไม่รู้ว่าพุทธอิสระจ่ายตังค์ซื้อที่ หรือ จ่ายตังค์ไล่ที ชาวบ้านที่บุกรุกป่าสงวน

  แต่ที่แน่ๆด็อก อยากให้สร้างเขื่อนแทนรักษาป่าต้นน้ำ
   
 7. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  ด้วยความเคารพท่านดร.และนักวิชาการระดับโลก
  แทนที่ท่านจะให้เด้กเขียนเรียงความเรื่อง อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.
  คนเขียนเรื่องนี้ไม่เยอะหรอกท่านดร.
  ขอเสนอแนะท่านตั้งหัวเรื่องใหม่ให้เขาเขียนเรื่อง
  "ทำไม่ ดร.ดร.โสภณ พรโชคชัย ไม่ได้เป็นผู้ว่าฯหรือแม้กระทั้งรองผู้ว่าราชการกทม.ซักครั้งเดียว"
  รับรองหัวข้อเรื่องนี้ท่านได้ประโยชน์เต็มๆคนเขียนส่งถึงบ้านท่านอ่านไม่ไหวแน่นอน
  บางที่คนในบอร์ดเราเขียนให้ท่านฟรีๆแต่เกรงว่าท่านจะไม่กล้าอ่านมากกว่า
   
 8. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai


  วันศุกร์ที่ ๑๕ ก ค ๕๙
  หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้เดินทางมาพบกรมป่าไม้ เพื่อมากล่าวโทษร้องทุกข์ตนเอง
  ให้กรมป่าไม้สามารถดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาได้ทันที

  หากผิดพร้อมถอดจีวรนอนคุก แต่ถ้าไม่ผิดต้องให้ปลูกป่าต่อ
  ชี้ให้ดำเนินคดีเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมด ห้ามเว้นพวกรุกป่า

  ด็อกกับธรรมกายเคยคิดจะพิสูจน์ตัวเองแบบนี้ไม๊แจ้งความเอาผิดตัวเอง
  น่ะหรือทำได้แค่คนใจมด :wondering:
   
  Last edited: 24 Dec 2016
  Huligan และ gaiser ถูกใจ.
 9. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
 10. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,820
  แปะไปทั่ว เรื่องเดี่ยวกัน โพสต์ในเฟสแล้ว แชร์ในกลุ่มควายแดงแล้ว
  ยังมาแปะทั้ง โอเคเนชั่น กับ สภากาแฟ แต่ไม่เคยไปดูแลกระทู้ตัวเอง
   
 11. tonythebest

  tonythebest อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  2,730
  จำได้ว่า ในสมัยก่อน เมื่อมีกระทู้ของ ดร. มาทีไร
  จะต้องมีข้อถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
  แม้หลายข้อถกเถียงของตัว ดร. เอง ออกจะเป็นลักษณะตะแบง หรือตอบไม่ตรงคำถามอยู่บ้าง
  รวมถึงการพยายามโฆษณาตัวเอง

  แต่สมัยนั้น เรายังพอได้สาระอะไรจากกระทู้อยู่บ้าง

  ผมไม่ค่อยได้เข้าบอร์ด แต่เมื่อเข้ามา เห็นหลายๆ กระทู้ของ ดร.
  ก็พบว่า เป็นเพียงแต่กระทู้ที่ตั้งขึ้นเปล่า
  อาจนำข้อความจากเพจของ ดร. เอง เพื่อใช้ในการโฆษณา
  แต่หาได้มีการตอบโต้อะไรใดๆ เพื่อเป็นสาระ
  กระทู้ของ ดร. จึงกลายเป็นเพียงกระทู้ขยะตัดแปะไปในที่สุด
  ผมไม่ทราบว่า ดร. คิดอย่างไร

  ผมสมมุติว่า เป็นการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ
  ที่มีการแบ่งฝักฝ่าย
  เมื่อ ดร. ทำได้แต่เพียงโฆษณาตามสื่อที่มี
  อาจมีวิธีการที่แปลกประหลาดเพื่อดึงดูดความสนใจ
  เช่น เต้นฮาเร็มเช็ค หรือว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  แต่กับสาระของการสมัครเลือกตั้งคือ เมื่อท่านเป็นผู้ว่าแล้ว จะทำอะไร อย่างไร แก้ไขอะไรตรงไหน
  กลับไม่มีอะไรออกมาให้เห็น คล้ายกับการตอบในกระทู้ของ ดร. เอง

  ไม่น่าแปลกใจ ที่ ดร. จะไม่ได้คะแนนอะไร
   
  ParaDon, Tohchida และ gaiser ถูกใจ
 12. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,168
  Location:
  Thai
  เอามาแปะที่บอร์ดนี้อ้างอิงจากเว็บตัวเองเพื่อเรียกแขกให้เข้าเว็บ

  เป็นดร.ที่ตกอับเป็นนักวิชาการที่ไม่มีคนศรัทธาเป็นนักการเมืองที่ห่วยแตก:)
   
  ปู่ยง likes this.

Share This Page