Recent Activity

Activity stream for all registered members at สภากาแฟ.

  1. มือดี จากพระนคร นี่ก็ครบรอบ 5 ปี แล้ว มวลหมาประชาโจรกบฏ ไม่โผล่หัวออกจากรู มารำลึกถึงวันนั้นกันหรอกรึ »

    22 May 2019 at 22:19
  2. มือดี จากพระนคร ครบรอบ 5 ปี กปปส. กู่ก้องโห่ร้องดีใจที่เมืองไทยจะถูกปกครองโดยคณะทหารยึดอำนาจ 55555 »

    22 May 2019 at 21:57
Loading...