รัฐบาลกับปัญหาขยะมูลฝอย

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย Ricebeanoil, 17 Mar 2016

 1. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ทางออกของปัญหาขยะชุมชน

  สำนักข่าวไทย 15 มี.ค.-ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาวาระแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำแผนแม่บทเพื่อจัดการและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและต้นแบบจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งอาจต้องออกกฎหมายควบคุมการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วย

  ประชากรที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 อยู่ที่ประมาณเกือบ 27 ล้านตัน อัตราการสร้างขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 1.11 เป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขณะที่ขยะมูลฝอยเพียงร้อยละ 30 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลอย่างจริงจัง ทำให้มีขยะตกค้างและเป็นปัญหามากถึง 30 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งได้รับการแก้ปัญหาไปบางส่วนแล้ว และตั้งเป้าจัดการให้หมดภายในสิ้นปีนี้

  ความพยายามครั้งล่าสุดในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองคือการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งเน้นเรื่องการแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน และการจัดการขยะตั้งแต่ชุมชนต้นทาง ซึ่งเป็นมาตรการที่จะทำให้ระบบการจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบจัดการขยะแบบเดิม

  ล่าสุดคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีแนวคิดใหม่ที่จะออกเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หลังจากนี้คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ.2559-2564 จะสรุปมาตรการรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี.-สำนักข่าวไทย

  http://www.tnamcot.com/content/425073  วิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นปัญหาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบหนักใจ เพราะหากกำจัดไม่ถูกวิธีจะกลายเป็นของเสียอันตราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบให้ออกกฏหมายมาควบคุมการกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกวิธีแล้ว

  การดำเนินการจะใช้หลักการความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือที่เรียกว่า อีพีอาร์ เพื่อเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์ เพราะจากผลการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่า พ.ศ.2555 มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ 359,714 ตัน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 401,387 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 12 % ต่อปีโดยประมาณ

  จากการแยกประเภทซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่แยกประเภทได้มากที่สุด คือโทรศัพท์มือถือ 27% รองลงมาคือโทรทัศน์ 19% ตู้เย็น 16% เครื่องปรับอากาศ 15% และคอมพิวเตอร์ 14%

  นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้คนซื้อของใหม่เร็วขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายจำเพาะมากำกับดูแล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  ปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ ล่าสุด ผู้แทนจากประเทศไทยและญี่ปุ่น ร่วมเปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศแห่งแรกของไทย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมส่งเสริมนำร่องให้เป็นบ่อขยะต้นแบบครบวงจร เนื่องจากมีศักยภาพย่อยสลายขยะได้เร็ว ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และผ่านการวิจัยระดับสากล   
  Alamos likes this.
 2. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
  ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพ เป็นปัญหาสำคัญทั้งในด้านสุขอนามัย มลพิษทางอากาศ และขยะบางส่วนถูกทิ้งลงไปในน้ำและลำคลอง นอกจากจะเกิดการปนเปื้อนแล้ว ยังจะเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก

  โดยข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในแต่ละวันมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละกว่า 9,000 ตัน โดยในปี พ.ศ.2554 ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 8,943 ตัน, ปี พ.ศ.2555 เฉลี่ยวันละ 9,747 ตัน, ปี พ.ศ.2556 เฉลี่ยวันละ 9,963 ตัน และปี พ.ศ.2557 เฉลี่ยวันละ 9,697 ตัน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 8 ล้านคน เท่ากับว่า 1 คน ผลิตขยะเฉลี่ยวันละ 1.23 กิโลกรัม ในจำนวนนี้คัดแยกเป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ ที่สามารถนำไปเป็นปุ๋ยหมัก ร้อยละ 50, ขยะทั่วไปร้อยละ 17, ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติกร้อยละ 30 และขยะอันตราย เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟร้อยละ 3

  ขยะเหล่านี้จะถูกส่งไปที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 จุด คือที่ อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม จากนั้นจะส่งไปฝังกลบที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนขยะติดเชื้อจะนำไปเผากำจัดที่อ่อนนุช โดยใช้บุคลากรในการจัดเก็บถึงวันละประมาณ 10,000 คน

  ซึ่งปัจจุบัน กทม. จัดเก็บค่าขยะจากบ้าน 2.1 ล้านหลัง บ้านละ 20 บาท ต่อเดือนและมีแนวคิดที่จะเพิ่มเป็นเดือนละ 150 บาท เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย ที่สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตัวเอง ซึ่งทุกคนสามารถช่วยลดการสร้างขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่ และคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัด

  อยุธยา 28 พ.ค.-ลองนึกภาพกองภูเขาขยะสูงเท่าตึก 7 ชั้น ในพื้นที่กว่า 30 ไร่ จากที่เคยถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่สกปรกที่สุดในประเทศ ล่าสุด พระนครศรีอยุธยาตั้งเป้าจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ต้นแบบปลอดขยะ โครงการจัดการขยะของที่นั่นทำได้อย่างไร

  แค่คิดก็เหม็นแล้ว ขยะตกค้างกว่า 400,000 ตัน สะสมมานานเกือบ 20 ปี คือ ที่มาของการที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้องการโครงการจัดการขยะอย่างจริงจัง และรัฐบาลจะให้เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว หลังจากสามารถหาพื้นที่เหมาะสม 372 ไร่ ไม่มีชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ขุดเป็นบ่อลึก 11 เมตร ขนาด 125 ไร่ จำนวน 2 บ่อ และใช้เทคโนโลยีการจัดการที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดมลภาวะทั้งด้านกลิ่นและน้ำ ขณะนี้สามารถจัดการขยะสะสมเดิมไปได้กว่า 220,000 ตันแล้ว ที่เหลืออีกราว 180,000 ตัน จะขนย้ายไปให้โรงปูนที่สระบุรีใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้หมดภายในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวัน วันละราว 1,200 ตัน เชื่อว่าโครงการนี้จะรองรับได้อีกนานไม่ต่ำกว่า 34 ปี โดยส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า

  โครงการทั้งหมดใช้งบลงทุนกว่า 520 ล้านบาท ไม่รวมโรงคัดแยกขยะและโรงไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าจะเข้ามาลงทุนในอนาคต ซึ่งระยะแรกผู้ว่าฯ อยุธยา ยอมรับว่า มีกระแสต่อต้านจากประชาชน แต่ได้พยายามทำความเข้าใจกับประชาคมทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการยอมรับในที่สุด

  ขึ้นชื่อว่า “ขยะ” ย่อมไม่มีใครต้องการ แต่เราทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีโครงการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเพียงใด ก็คงไม่อาจประสบความสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆ คน.-สำนักข่าวไทย

   
  Alamos likes this.
 3. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482
   
  Alamos likes this.
 4. Anduril

  Anduril อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  4 Jun 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,267
  เราคนไทยขาดการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อส่วนรวมมานานๆมาก ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเสียที
   
  kokkai และ Alamos ถูกใจ.
 5. กีรเต้

  กีรเต้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,917
  Location:
  เชียงใหม่
  ที่ไหนที่มีการนั่งคุยรวมกลุ่มสนทนา พอเสร็จแล้วต่างคนต่างลุกไป เหลือไว้แต่กองขยะ
   
  kokkai และ Alamos ถูกใจ.
 6. puggi

  puggi อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  616
  โรงไฟฟ้างที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเป็นการแก้ปัญหาที่ดี

  การฝึกให้คนรุ่นใหม่ แยกขยะ จะช่วยได้อีกเยอะ
   
  5555, kokkai, Alamos และอีก 1 คน ถูกใจ.
 7. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ประเทศไทยมีแนวโน้มขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นปีละ 600,000 ตัน และมีขยะตกค้างมากถึง 30 ล้านตัน และส่วนใหญ่ยังกำจัดไม่ถูกวิธี

  ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นนำภาพการนำขยะมาถมทะเลอ่าวโตเกียว พื้นที่ขนาด 1,900 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครมาเสนอในงานสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อชี้ให้เห็นว่าขยะสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ได้

  นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีปัญหาขยะตกค้างมากขึ้นทุกปี โดยรัฐบาลเตรียมแผนการรื้อร่อนทำเชื้อเพลิงแข็ง ฝังกลบขยะภายในพื้นที่และปรับพื้นที่เพื่อรับขยะใหม่ เพื่อขนย้ายไปกำจัดถูกต้อง

  ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะมูลฝอยรวม 26.85 ล้านตัน/ปี เพิ่มขึ้นปีละ 600,000 ตัน หรือเฉลี่ย 1 คน ทำให้เกิดขยะ 1.13 กิโลกัม

  โดยปริมาณขยะตกค้างทั่วประเทศถึง 30 ล้านตัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพียง 4.94 ล้านตัน กำจัดได้อย่างถูกต้อง 8.34 ล้านตันต่อปี กำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน และขยะตกค้างในพื้นที่ที่กำจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน

  ส่วนความคืบหน้าไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลบริเวณบ้านปราสาท ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ควันไฟลอยเข้าไปในชุมชนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก เจ้าที่เร่งฉีดน้ำควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังกองขยะที่อยู่ข้างเคียง โดยชาวบ้านระบุว่า พื้นที่นี้เกิดไฟปะทุไหม้หลายครั้ง และเตรียมเคลื่อนไหวให้ปิดบ่อขยะแห่งนี้
   
  Alamos likes this.
 8. อู๋ คาลบี้

  อู๋ คาลบี้ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  15 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,204
  ที่สวีเดนนี่ ขยะไม่พอจนต้องนำเข้าขยะเข้าโรงไฟฟ้า
  แต่ตัดกลับมาที่บ้านเรา ชาวบ้านคัดค้านการสร้างกันหลายจังหวัด โดยอ้างเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อม มลภาวะ ฯลฯ
   
  Alamos likes this.
 9. kokkai

  kokkai อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  6 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,076
  ความใว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้โครงการดีๆหลายๆโครงการไม่อาจเกิดขึ้นได้
  ยิ่งพอมีพวกNGOเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหายิ่งจัดการยากขึ้น
  แต่ที่สุดแล้วพฤติกรรมที่ชอบปกปิด โกงกิน และไม่รับผิดชอบ ของข้าราชการ(ไม่ว่าประจำหรือการเมือง)ในอดีต
  ที่สร้างปัญหาเอาใว้ คือตัวปัญหาใหญ่สุด ที่ทำให้ชาวบ้านไม่ใว้ใจ ไม่งั้นให้พวกNGO เป่าหูอย่างไร ก็ไม่มีใครฟัง
   
  Apichai และ อู๋ คาลบี้ ถูกใจ.
 10. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  กรมควบคุมมลพิษ ระบุ "ระนอง" เริ่มประสบปัญหาขยะจากชุมชน และการท่องเที่ยวที่เติบโต แนะเตรียมสถานที่กำจัดรองรับ และฟังความคิดเห็นจากประชาชน

  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิจารย์ สิมาฉายา บอกว่า จากการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อเตรียมการรับมือกับขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งขยะจากชุมชน และการท่องเที่ยว ร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยของระนองมี 4 เรื่อง คือขาดการยอมรับจากภาคประชาชน ขาดความต่อเนื่อง การบริหารจัดการไม่เหมาะสม เนื่องจากจ้างเอกชนดำเนินการ แต่ไม่มีระบบควบคุมและติดตาม ทั้งนี้ยังได้ลงสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง ในเขต อบต. กะเปอร์ อ.กะเปอร์ ทต.ปากน้ำ อ.เมือง และเทศบาลบางริ้น อ. เมือง พบว่ายังมีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  นายวิจารย์ บอกว่า มีคำแนะนำ การประชาพิจารณ์ให้เริ่มทำจากคนในพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะเขตเมืองระนอง พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความไว้วางใจในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางจังหวัดต้องขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติต่อไป โดยคพ.จะได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
   
 11. 5555

  5555 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  18 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,450
  บางครั้งก็น่ารำคาญพวก NGO
   
  kokkai likes this.
 12. โยธกา

  โยธกา อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  3,727
  ขยะในบอร์ดก็เยอะ
  วาน mod ปัดกวาดด้วย
   
  kokkai likes this.
 13. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแห่งแรกใน กทม.
  2016/05/10 7:34 PM

  กรุงเทพฯ 10 พ.ค. – เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขมได้ทำการก่อสร้างเตาเผา และวันนี้ กทม.ได้ฤกษ์เปิดโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าแห่งแรกของเมือง สามารถเผามูลฝอยได้กว่า 500 ตัน/วัน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มาตรฐานระดับสากล

  ประชากรเพิ่ม ขยะล้นเมือง เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมา แนวคิดเตาเผาขยะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเกิดขึ้น เตาเผานี้ใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส เผาขยะมูลฝอยได้ไม่ต่ำกว่า 500 ตัน/วัน ในเตาจะมีแผ่นตะกรับสำหรับพลิกมูลฝอย ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ขั้นตอนการเผา เริ่มจากรถเก็บขยะมูลฝอยเข้ามาชั่งน้ำหนัก ก่อนเทลงในบ่อแบบปิด จากนั้นเครนจะตักขยะในบ่อส่งสู่เตาเผา มีการควบคุมทุกขั้นตอน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ขี้เถ้า ตามมาตรฐานสากล โดยรายงานผลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแบบ Real Time

  ไอเสียที่มีความร้อนสูงจากการเผาไหม้ เข้าสู่หม้อไอน้ำดูดรับ ทำให้ระบบหมุนเวียนทำงาน ป้อนสู่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 5 เมกะวัตต์ ที่ใช้กับครัวเรือน 56,000 หลัง/เดือน โดยใช้ภายในโรงงาน 1 เมกะวัตต์ ที่เหลือขายให้การไฟฟ้านครหลวง

  ที่นี่ถือเป็นเตาเผาแห่งแรกของ กทม. บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในเขตหนองแขม เป็นการบริหารจัดการขยะแทนการฝังกลบ จากข้อมูลพบว่า กทม.มีขยะที่ต้องกำจัดเกือบ 10,000 ตัน/วัน เดิมใช้วิธีฝังกลบ เกิดมลพิษระหว่างการขนส่ง ที่สำคัญมีปัญหากับคนในพื้นที่ โดย กทม.ต้องจ่ายเกือบวันละ 500,000 บาท ให้บริษัท ซีแอนด์จี เป็นเวลา 20 ปี ก่อนโอนให้ กทม.บริหารจัดการต่อไป

  ขยะเกิดจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะมีโรงงานดีมากน้อยแค่ไหน แต่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ สร้างจิตสำนึกของคนที่ควรปรับพฤติกรรม สร้างขยะให้น้อยลง. – สำนักข่าวไทย

  http://www.tnamcot.com/content/464934  กทม. เปิดโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าขั้นต่ำวันละ 5 เมกะวัตต์  โลกคนเมืองวันนี้อยู่กับผม ศุภวิชช์ สงวนเลิศฤทัย ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม เค้าเพิ่งเปิดโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกทม. โดยสามารถกำจัดขยะได้วันละ 300-500 ตัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างน้อย 5 เมกะวัตต์อีกด้วย หน้าตาของโรงงานเป็นยังไง เข้าไปดูกันหน่อยครับ

  ในแต่ละวัน กรุงเทพมหานครมีขยะกว่า 9,000 ตัน ถือเป็นปัญหากองมหึมา ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด ไฟไหม้บ่อขยะ น้ำชะขยะไหลสู่แหล่งน้ำ และ กระทบต่อสุขภาพของประชาชน

  จึงเป็นที่มาของ โครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นต้นแบบโครงการกำจัดมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง และเดินระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า บนพื้นที่ 30 ไร่ ของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม พร้อมติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ โดยนำเทคโนโลยี Hitachi Zosen Von Roll Stoker-Type ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ ที่มี 2,000 แห่ง ใน 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะกำจัดขยะให้กับกทม.ได้วันละ 500 ตัน

  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 9.8 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าบางส่วนจะใช้ภายในโรงงาน ส่วนที่เหลือจะส่งขายให้การไฟฟ้านครหลวง

  ระยะแรกบริษัท C&G จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงงาน เวลา 20 ปี ในวงเงิน 2,124 ล้านบาท จากนั้นจะโอนให้กับ กรุงเทพมหานครบริหารต่อไป

  นอกจากนี้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ยังมีระบบควบคุมการทำงานอย่างเข้มงวด และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำเสีย และขี้เถ้า มีการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้านหน้าโรงงานและออนไลน์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแบบ Real Time

  เมื่อรถเก็บขยะมาถึงโรงงาน ผ่านการชั่งน้ำหนักแล้ว รถขยะจะขึ้นไปเทขยะลงในบ่อรับขยะแบบปิด จากนั้นเครนจะตักขยะในบ่อป้อนเข้าสู่เตาเผาที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ในเตายังมีแผ่นตะกรับ สำหรับพลิกขยะ ทำให้ถูกเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

  และจากการเผามูลฝอย จะได้ไอเสียที่มีความร้อนสูงจากการเผาไหม้ โดยมีระบบหมุนเวียนไอน้ำของหม้อไอน้ำ ป้อนไอน้ำสู่เครือ่งกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

  ส่วนขี้เถ้าจากการเผาไหม้ ที่ไม่เป็นอันตราย จะถูกนำไปฝังกลบหรือแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้

  สำหรับปัญหาเรื่องกลิ่นที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบกังวลนั้น โรงงานแห่งนี้สามารถกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้กว่า 99.99 % มีระบบสูบอากาศ ทำให้ภายในบ่อมูลฝอยมีความดันต่ำกว่าภายนอก อากาศจากภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายใน ทำให้ไม่มีกลิ่นรั่วออกไป นอกจากนี้จะมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน 5 จุดอยู่เสมอ ส่วนน้ำจากขยะจะผ่านการบำบัด กลับมาใช้ใหม่

  ในส่วนการดูแลชุมชนโดยรอบนั้น นอกจากจัดตั้งกองทุนโรงงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อนำเงินที่ได้ ไปใช้พัฒนาชุมชนตามความต้องการของคนในพื้นที่ และยังมีการจ้างงานโดยจะพิจารณาประชาชนในชุมชน ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับเป็นอันดับแรก

  โรงกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานอีกด้วย

  ถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญในการจัดการกับปัญหาขยะที่หมักหมมมานานนับสิบปี ของกรุงเทพมหานครนะครับ
   
  Last edited: 12 May 2016
 14. puggi

  puggi อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  616
  เห็น โรงเผาขยะแห่งนี้ มาสักพักแล้วดีใจครับที่สามารถเดินเครื่องสักที

  จะว่าไป ควรสร้างโรงเผาขยะ ตามบ่อขยะต่างๆ เช่นทาง บ่อขยะไทรน้อย ของนนทบุรี เห็นว่ามีโครงการแต่ก็เงียบๆไปเลย
   
 15. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  เกาะเต่าเริ่มเผชิญปัญหาขยะล้นเกาะ  ชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ไขปัญหาเตาเผาขยะชำรุด เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

  ชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี /ผู้ตรวจการแผ่นดิน/ นายอำเภอเกาะสมุย /นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กรณีได้รับผลกระทบจากขยะตกค้างถึง 2 แสนตัน เนื่องจากเตาเผาขยะที่ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย ชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

  ด้านนายราเมตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาว่ามีอยู่ 3 ทางเลือก คือ 1. ให้เอกชนเข้ามาจัดการขยะในพื้นที่เกาะสมุย 2.ให้เอกชนนำขยะไปจัดการในพื้นที่อื่น 3.เทศบาลนครสมุยเป็นผู้จัดการขยะบนพื้นที่เกาะสมุย โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่23พฤษภาคม

  ขณะที่ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่า จะนำเรื่องร้องเรียนไปเสนอให้มีการปรับปรุงกฏหมายพ.ร.บ.สาธารณสุข และกฏหมายสิ่งแสดล้อมที่้เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีการบรรจุเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องในหลักสูตรการศึกษาอีกด้วย  เป็นการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังประชาชนร้องเรียนปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เตาเผาขยะเดิมไม่สามารถใช้การได้ และบริษัทเอกชนที่รับจ้างเผาขยะไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา มีขยะตกค้างสะสมกว่า 200,000 ตัน ทางเทศบาลจึงเปลี่ยนเป็นการฝังกลบแทน ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

  โดยจะทำประชาสังคมในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เพื่อสอบถามแนวทางบริหารจัดการขยะ หลังเทศบาลเห็นว่าควรนำขยะไปพื้นที่อื่น ซึ่งเป็นแนวทางที่สะดวกที่สุด เพราะพื้นที่นี้อยู่ใกล้กับเนินเขาและแหล่งน้ำของชุมชน

  ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ มองว่าการย้ายขยะไปจัดการที่อื่น ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรซ่อมแซมเตาเผาขยะ และคัดแยกขยะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเทศบาลเปิดคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการด้วยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  สุราษฎร์ธานี 15 พ.ค. – วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ชาวสมุยจะได้ทำประชาคมแนวทางกำจัดขยะ ที่สร้างปัญหาบนเกาะในขณะนี้ และจะเป็นบทพิสูจน์ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรท้องถิ่น. -สำนักข่าวไทย  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอยู่มากมายในทุกพื้นที่ ขณะที่พื้นที่ในการรองรับไม่ว่าจะฝังกลบ หรือ แหล่งที่จะรองรับขยะก่อนนำไปทำลายก็ไม่มากพอทำให้กรมควบคุมมลพิษต้องเร่งหาหาทางในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง จนเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและนำเสนอแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สอดคล้องกับทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

  แผนแม่บทฯ ดังกล่าว มีการใช้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และส่งเสริมการผลิตและการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย อปท.และจังหวัด จะดำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมและการแปรรูปผลิตพลังงาน มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  เป้าหมายคือขยะมูลฝอยชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นปี 2564 ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขยะมูลฝอยตกค้างทั้งหมดของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างปี 2558 ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องภายในปี 2562 ในส่วนของเสียอันตรายชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 ต้องได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้อง ขยะมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นปี 2563 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

  สำหรับกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศภายในปี 2564 ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ รวมทั้งอำนวยการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
   
  Last edited: 18 May 2016
 16. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ระนอง 22 พ.ค. – สำนักข่าวไทย อสมท ลงพื้นที่จังหวัดระนองติดตามการร้องเรียนของชาวบ้านในอำเภอกะเปอร์ ถึงปัญหาการสร้างบ่อขยะของเอกชนรายหนึ่ง ที่ชาวบ้านห่วงว่า จะเป็นสาเหตุทำลายระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ในอ่าวกะเปอร์. -สำนักข่าวไทย  ปัญหาการกำจัดขยะบนเกาะสมุยที่เป็นปัญหาค้างคามายาวนานและยังส่งผลกับชาวบ้านในต.มะเร็ตอ.เกาะสมุย ติดตามได้จากรายงานทีมข่าวTNN24

  หลังประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะสมุย เนื่องจากเตาเผาขยะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2542 ในพื้นที่ 42 ไร่ เกิดปัญหาชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้ ทำให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน

  คณะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าเตาเผาขยะดังกล่าวถูกโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุยตั้งแต่เมื่อปี2545 จนกระทั่งปี 2555 เกิดปัญหาชำรุด ทำให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างเผาขยะไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา ทางเทศบาลจึงเปลี่ยนเป็นการฝังกลบแทน

  ในส่วนของเทศบาลเห็นว่า แนวทางในการย้ายการจัดการขยะไปพื้นที่อื่น อาจจะเป็นแนวทางที่สะดวกที่สุด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับเนินเขาและแหล่งน้ำของชุมชน

  แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับเห็นต่างจากเทศบาลการย้ายขยะไปจัดการที่อื่น จะยิ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อื่นเดือดร้อนเพิ่ม จึงเรียกร้องให้มีการดำเนินการซ่อมแซมเตาเผาขยะและคัดแยกขยะเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น ส่วนน้ำจากกองขยะยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง น้ำในลำคลองเน่าเสียก่อนลงสู่ทะเลชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้และยังเป็นโรคผิวหนัง

  เทศบาลเกาะสมุยเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ด้านผู้ตรวจการแผ่นดิน จะทำหน้าที่ในการประสานงาน กระตุ้น ติดตามให้ทุกฝ่ายเดินหน้าและนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาทางแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป  ระนอง 23 พ.ค.-หลังจากวานนี้ สำนักข่าวไทยนำเสนอปัญหาบ่อขยะในพื้นที่ตำบลบางหิน จังหวัดระนอง ที่จังหวัดออกมายืนยัน ลักลอบสร้างอย่างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย วันนี้จะพามาดูถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะของระนอง ที่กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต

  บ่อขยะในหมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ซึ่งมีเอกชนเป็นเจ้าของแห่งนี้ คือตัวอย่างของบ่อขยะแบบฝังกลบในจังหวัดระนอง ที่หลายหน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมระบุว่าไม่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล และไม่ได้รับอนุญาตสร้างอย่างถูกต้อง ที่สำคัญยังตั้งอยู่ในชุมชนป่าชายเลนที่เสี่ยงต่อการส่งผลกระทบของระบบนิเวศรอบอ่าวกะเปอร์ ที่มีชาวบ้านอยู่อาศัยรวมกันถึง 4 หมู่บ้าน

  นายอุหมอด ชีพเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.กะเปอร์ อาสานำทีมข่าวลงเรือสำรวจธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ อ่าวกะเปอร์ ระบุว่าชาวบ้านที่นี่ไม่ต้องการบ่อขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของพวกเขา ที่สำคัญมองว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในกะเปอร์แต่ละวันมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับชุมชนเมือง

  ขณะที่ข้อมูลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ระบุว่าปัจจุบันระนองมีขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย 133 ตันต่อวัน เป็นขยะจากชุมชนเมืองถึง 100 ตัน ขณะที่บ่อขยะทั้งของรัฐและเอกชนที่มีขณะนี้สามารถรองรับขยะได้เพียง 60 ตันต่อวัน ปัญหาสถานที่กำจัดขยะและปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นของระนองจึงกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต ด้าน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระนอง มองว่าปัญหาการบริหารจัดการขยะในระนองส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 86 ส่วนที่ราบที่เหลืออีกร้อยละ 14 มีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่ป่าสงวน เขตอนุรักษ์ ป่าชายเลน จึงยากต่อการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างบ่อขยะที่ถูกสุขาภิบาล

  อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมานี้จังหวัดระนอง มีแผนสร้างศูนย์กำจัดขยะกลาง ด้วยกระบวนการร่อนแยก โดยขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสร้างในพื้นที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง อำเภอกระบุรี และกะเปอร์ แต่ก็ยังติดขัดปัญหาไม่สามารถสร้างได้สำเร็จ เนื่องจากชาวบ้านแต่ละชุมชน ล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการให้มีที่กำจัดขยะตั้งอยู่ในชุมชนของตนเองทั้งสิ้น.-สำนักข่าวไทย  ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้เตาเผาขยะชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้มีขยะตกค้างจำนวนมาก จนชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันหาทางออก ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณนัฎฐิกา โล่ห์วีระ

  โรงเผาขยะแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างด้วยงบกว่า 500 ล้านบาท เมื่อปี 2542 และโอนภารกิจให้เทศบาลนครเกาะสมุย เมื่อปี 2545 และเป็นแหล่งกำจัดขยะเพียงแหล่งเดียวบนเกาะ แต่เมื่อปริมาณนักท่องเที่ยงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ทำให้โรงเผาขยะที่ทำงานหนักจนชำรุด ต้องหยุดดำเนินการ

  แม้เทศบาลนครเกาะสมุยจะสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการฝังกลบไปแล้วกว่า 25,000 ตัน แต่ยังคงมีขยะตกค้างอยู่ราว 200,000 ตัน เนื่องจากปริมาณขยะที่เฉลี่ยสูงถึงวันละ 200 ตัน แต่ขยะที่ยังค้างอยู่พร้อมกับขยะที่เพิ่มขึ้นทุกวัน รวมถึงการฝังกลบที่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ และยังส่งกลิ่นเหม็น กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

  ผลกระทบดังกล่าวทำให้เทศบาลนครเกาะสมุยร่วมกันหาทางออกกับประชาชน จนได้ผลสรุปว่า ชาวบ้านต้องการให้นำขยะไปกำจัดในพื้นที่อื่น แต่การขนย้ายขยะจำนวนมากเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องศึกษาขั้นตอนการขนย้ายที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาแหล่งกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดิม ๆ ในพื้นที่อื่นอีก  ปัญหาขยะล้นเมือง และผลกระทบจากการกำจัดขยะมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลยกปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และเร่งแก้ไขปัญหาโดยการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ แต่ก็เกิดการคัดค้านจากประชาชน เพราะกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางออกของปัญหาขยะจะมีทางแก้ไขอย่างไร ติดตามได้จากรายงานพิเศษ
   
  Last edited: 15 Jun 2016
 17. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ขยะที่ตกค้างกว่า 2 แสนตัน 5 หมื่นตัน บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเตาเผาของเทศบาลนครเกาะสมุยเสียมา 8 ปี ทำให้โรงเรียนบางแห่งพยายามช่วยคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะไม่ให้สะสมเพิ่มขึ้น  "โรงไฟฟ้าขยะ" ทางเลือกหรือหายนะ  ข่าว 7 สี - ปัญหาขยะสะสมที่ล้นประเทศอยู่ในขณะนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนช่วยกัน ลดแยกขยะ ติดตามจากรายงาน

  ขยะสะสมในประเทศไทย เข้าขั้นวิกฤตรุนแรง จนรัฐบาลต้องประกาศเป็น วาระแห่งชาติ เร่งกำจัดขยะสะสมที่มีอยู่กว่า 27 ล้านตันต่อปีให้หมดลงโดยเร็วที่สุด และมุ่งหวังให้คนไทยกว่า 65 ล้านคน ลดการผลิตขยะใหม่เพิ่มขึ้น

  โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่ผลิตขยะต่อวันต่อปีมากที่สุดของประเทศ ปริมาณขยะในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงวันนี้มีมากถึง 14,000 ตัน เฉลี่ยแล้วแต่ละคนผลิตขยะใหม่มากถึง 1.5 กิโลกรัมต่อวัน

  ยิ่งระยะหลังๆ มีการทิ้งขยะใหญ่ อย่างโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ของที่ไม่ใช้แล้ว ลงในคูคลองมากขึ้น เมื่อฝนตกหนักขยะเหล่านี้จะลอยไปขวางทางระบายน้ำเกิดปัญหาน้ำท่วม ชนิดคาดไม่ถึงอย่างที่เห็นกันบ่อยครั้ง

  กรุงเทพมหานคร ทำได้แค่เร่งเก็บเร่งกำจัดขยะทุกวัน และรณรงค์ให้ลดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด คือ บ้านเรือนประชาชน ซึ่งเริ่มได้ผลบ้าง คนเริ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลเก็บไว้ขายมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะต่อวันลดลง แต่ยังล้นอยู่

  แม้ขยะเริ่มลดลง แต่ขยะยังเป็นปัญหาระดับชาติที่รอให้ทุกคนมีส่วนรวมแก้ไข

  ถ้าทุกคนเริ่ม "ลดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด" ปัญหาขยะล้นเมืองต้องลดลงได้ จากสำนึกคนไทยทุกคน

  ทีมข่าวสังคมรายงาน  ปัญหาขยะเกาะสมุย วาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข ติดตามในพลิกปมข่าว
   
  Last edited: 25 Jun 2016
 18. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นชื่อเป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะสะสมมากที่สุดกว่า 230,000 ตัน สร้างปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาตลอด วิธีการกำจัดขยะแบบเดิม ๆ คือ ขนขยะมาเทกองพื้นในจุดรับขยะ โดยไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง เมื่อรัฐบาลประกาศให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องที่ต้องดำเนินการตามโรดแม็ปแก้ปัญหาขยะ และต้องพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบกำจัดขยะ

  งบประมาณก้อนโต 500 ล้านบาทจึงได้ถูกจัดสรรมาเพื่อการจัดการขยะตามแผน 3 เฟส เริ่มจาก พัฒนาพื้นที่บ่อขยะ 372 ไร่ ในตำบลมหาพราหม์ อำเภอบางบาล เป็นสถานที่กำจัดขยะที่ถูกวิธี มีการขุดบ่อยักษ์รับขยะ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสร้างรั้วรอบขอบชิด ปลูกต้นไม้ดูแลสิ่งแวดล้อม

  เฟส 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ แจกจ่ายให้กับเทศบาล และอบต. เพื่อให้ระบบกำจัดขยะมีประสิทธิภาพสูงสุด และสุดท้าย ให้จัดหาเทคโนโลยีและผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่กำจัดด้านการเผา เพื่อนำพลังงานความร้อนมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า

  แต่จากการลงพื้นที่ดูปัญหาขยะ ยังไม่ลดลง ตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นถึงแม้จะนำขยะสะสมที่เคยเกลือนเมืองมาใส่ในบ่อขยะใหม่แล้วก็ตาม เพราะคนยังไม่ปรับพฤติกรรมทิ้งขยะแถมยังทิ้งเพิ่มขึ้น และจังหวัดใกล้เคียงนำขยะมาทิ้งรวมกันในบ่อขยะใหม่ ขณะที่แผนการจัดหาผู้สร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะไม่คืบหน้าตามแผน
  ปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ มีอยู่กว่า 6แสนตัน ขณะที่ปริมาณขยะใหม่แต่ละปีมีมากถึง 2 แสนตัน เฉลี่ยวันละ500ตันต่อวัน

  แนวทางที่ทางจังหวัดจะเร่งรัด คือเดินหน้าจัดหาผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า กำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีขยะเชื้อเพลิง และการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเผา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะให้ได้ 3 พัน 8 ร้อยกิโลวัตต์ ตามแผนที่ต้องเสร็จเดือนมีนาคมปีหน้า

  ขณะที่กรมควบคุมมลพิษยังห่วงปัญหาขยะใหม่เพิ่มขึ้นและกำจัดไม่หมดสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน ซึ่งหากไม่หยุดทิ้งขยะใหม่ การสร้างเตาเผาขยะ จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

  ตอนนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวคิดปลูกฝั่ง ลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางให้แต่ละบ้านคิดก่อนทิ้งเป็นขยะ ซึ่งในอดีตเราเคยประสบความสำเร็จลดขยะได้จากการปลูกฝัง "ตาวิเศษเห็นนะ" มาแล้ว  "อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ!! ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง" เป็นสโลแกนของ โครงการตาวิเศษ เมื่อ 32 ปีก่อน ซึ่งในยคุนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คุ้นหูกับคำนี้ และเชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน

  วันนี้ "ตาวิเศษ" ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย ไม่ได้หายไปไหนแต่บทบาทไม่เด่นชัดเหมือนอดีต เพราะปัจจุบันองค์กรห้างร้านต่างๆ หันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือ ซีเอสอาร์.กันเกือบทั้งหมด

  ผู้ก่อตั้ง "ตาวิเศษ" เชื่อว่า หากต้องการแก้วิกฤตขยะต้องเริ่มจาก "เด็ก" ปลูกฝั่งให้รู้จักทิ้งแยกขยะ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนอย่างจริงจัง เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ไม่ปิดกั้น และเลียนแบบได้ง่าย

  ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้กับเด็กอย่างเดียว คงไม่ทันการแก้ปัญหาขยะสะสมจำเป็นต้องปรับมาสร้างสำนึกให้กับคนในองค์กร ให้ตระหนัก รู้จริงเรื่องขยะ ฝึกฝนตนเองให้เคยชิน รู้จักใช้สิ่งของก่อนทิ้ง

  ทิ้งแบบไหน เมื่อออกอยู่บ้าน หรือทำกิจกรรม ซีเอสอาร์.จะได้ใช้ใจทำอย่างเข้าใจให้เกิดผล ไม่ใช่ทำเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ หรือหวังประโยชน์ด้านภาษีเพียงอย่างเดียว

  สร้างสำนึกให้กับเด็ก ปลูกฝังความเคยชินให้กับคนในองค์กรแล้วยังต้องมองภาพใหญ่คือ "ภาครัฐ" ที่ต้องมีนโยบายชัดเจน จริงจัง เพิ่มโทษ และสร้างสำนึกให้กับทุกคนในหน่วยงานภาครัฐ

  ถึงแม้โครงการตาวิเศษ ไม่โด่งดังเหมือนในอดีต แต่คนทำงานในโครงการตาวิเศษ ยังมุ่งมั่นและเชื่อว่าปัญหาขยะแก้ได้ หากเริ่มจาก เด็ก องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ อย่างจริงจังไม่ฉาบฉวย  ข่าว 7 สี - กรุงเทพมหานคร ขานรับแนวคิดเพิ่มค่าเก็บขยะ เพื่อดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการขยะมากขึ้น แต่คงเก็บไม่ถึง 170 บาทต่อครัวเรือน ติดตามจากรายงานของคุณพรเทพ สิงหกุล

  หมวกลายเก๋ไก๋ ปลาตะเพียนโมบายไว้แขวนประดับบ้าน และรถจักรยานยนต์เด็กเล่นเหล่านี้ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มากจาก การรีไซเคิลขยะ ตามแผนรณรงค์คัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด เป็นมาตรการที่ช่วยลดปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครลงได้จากที่เคยมีมากถึง 1 หมื่น 4 พันตันเหลือวันละ 1 หมื่นตัน

  นอกจาก คัดแยกขยะแล้ว กระทรวงมหาดไทย มีแนวคิดเพิ่มค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะเป็นเดือนละ 170 บาททั่วประเทศ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้ เพื่อให้ทุกคนทุกบ้านมีส่วนรวมรับผิดชอบกับขยะ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บค่าเก็บขยะอยู่ที่ 20 บาทต่อบ้าน แต่ละปีเก็บได้ประมาณ 500 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องจ่ายปีละกว่า 6 พัน 5 ร้อยล้านบาท หากได้ปรับขึ้นค่าจัดเก็บขยะก็จะช่วยลดภาระลงได้ และยังช่วยให้ประชาชนมีมีส่วนรวมรับผิดชอบกับขยะที่ทุกบ้านผลิตขึ้น แต่คนกรุงเทพไม่ต้องกังวล ค่าเก็บขยะอาจไม่ถึง 170 บาท

  แนวคิดจัดเก็บขยะเดือนละ 170 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นค่าต้นทุนจัดการจัดเก็บขยะประมาณ 70 บาท และ ค่าขนย้ายขยะ 100 บาท ต่อเดือน  ปัญหาขยะสะสมในประเทศกว่า 27 ล้านตัน ที่เกิดขึ้นจะลดลงได้มากหากเราทุกคนช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะได้ถูกถังถูกที่ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนพยายามทำกันอยู่ และยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบชัดว่าจะทิ้งขยะในมือลงในถังไหน วันนี้มีวิธีทิ้งขยะถูกถังแบบง่าย ๆ มาฝาก

  เสียงสะท้อนที่บ่งบอกได้ว่าประชาชนคนทั่วไปเข้าใจดีว่าต้องช่วยกันคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกถัง แต่ยังสับสนไม่แน่ใจ เพราะสี รูปลักษณ์ของถังขยะต่างกันไป จนกรุงเทพมหานคร ต้องออกระเบียบใหม่ให้ชัดเจนกำหนดสีถังขยะ 4 สี ให้ชัดเจนห้ามเปลี่ยนแปลง

  เห็นถังสีเขียว ทิ้งขยะเปียก / สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป / สีเหลือง ขยะรีไซเคิล และสีแดง ขยะอันตรายพวกถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ เป็นต้น หรือจดจำโลโก้ที่ถังจะช่วยให้มั่นใจขึ้น

  ที่ยังเป็นปัญหาน่าห่วง คือ ถังขยะตามท้องถนนทั่วไปส่วนใหญ่เห็นแต่สีเขียว ประชาชนจึงต้องทิ้งจนเคยชินไม่ได้ฝึกแยกขยะก่อนทิ้ง

  ทางกรุงเทพมหานคร เร่งแก้โดยจัดถังขยะครบทุกสีไว้ในแหล่งชุมชนแต่ยังไม่ทั่วถึง อีกทางที่ทำตอนนี้คือ เร่งรณรงค์ให้คัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด คัดจากบ้านทุกบ้าน หากยังสับสนจะคัดแยกอย่างไรให้เริ่มจากแยกขยะเปียกและขยะรีไซเคิลไว้ก่อน เพราะขยะ 2 ประเภทนี้กำจัดง่ายนำไปใช้ต่อเป็นปุ๋ยหมักและรีไซเคิลเป็นพลังงานมาใช้ต่อได้

  การรณรงค์ 3 อาร์เริ่มได้ผล ปริมาณขยะในกรุงเทพฯ ลดลงได้ 4,000 ตันต่อวัน

  ถึงแม้ปริมาณขยะในกรุงเทพฯ จะเริ่มลดลง แต่ขยะใหม่ยังเกิดขึ้นมากเฉลี่ยวันละ 10,000 ตันต่อวัน ดังนั้นคนกรุงเทพฯ ยังต้องตระหนักและช่วยกันฝึกฝนปลูกฝังให้คัดแยกและทิ้งขยะให้ลงที่ลงถังอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้เมืองน่าอยู่ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่าย

  อย่าลืม ถังสีน้ำเงิน ใช้ทิ้งขยะทั่วไป สีเขียว ขยะเปียก สีเหลือง ขยะรีไซเคิล และสีแดง ขยะอันตราย ถ้าจะแยกจากบ้านไม่ต้องคิดมากแยกขยะเปียกขยะทั่วไปไว้ถุงเดียวกัน ส่วนขยะรีไซเคิล แยกมาอีกถุง  กรุงเทพฯ 29 มิ.ย.-น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพฯ กลายเป็นปัญหาซ้ำซากช่วงหน้าฝน ซึ่งอุปสรรคหลักที่ส่งผลต่อการระบายน้ำ คือ ขยะ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

  เจ้าหน้าที่เร่งนำขยะออกจากบริเวณตะแกรงคัดแยกหน้าอุโมงค์ระบายน้ำพระราม 9 มีทั้งถุงพลาสติก ท่อนไม้ โซฟา ที่นอน ลอยขวางทางน้ำไหล อุโมงค์แห่งนี้รับน้ำจากคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบ เพื่อส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง ที่มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 4 เครื่อง กำลังการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กทม.ประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดนานกว่า 4 ชั่วโมง และพบขยะลอยมาติดที่อุโมงค์นี้เฉลี่ยวันละ 20 ตัน ทำให้ระบายน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะขยะอุดตันทางน้ำไหล

  อุโมงค์ยักษ์พระราม 9 คือ 1 ใน 7 แห่ง ในพื้นที่ กทม.ที่ช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับหน้าฝน และขยะที่เห็นอยู่ด้านหลังคืออุปสรรคหลัก ที่แห่งนี้สามารถจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน/วัน

  ภาพขยะจำนวนมหาศาลที่มีให้เห็นเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ผ่านมากว่า 5 ปี ปัญหานี้ยังคงอยู่ พฤติกรรมคนจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักวิจัยด้านสภาวะแวดล้อมมองว่า ภาครัฐควรมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง โดยออกมาตรการจูงใจปลูกฝังให้ประชาชนช่วยลดและคัดแยกขยะ รวมถึงขึ้นค่าเก็บขยะตามปริมาณที่ทิ้ง

  ขณะที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการร่าง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณา ก่อนส่ง สนช.พิจารณา หากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน กทม.อาจเก็บค่าขยะแบบขั้นบันได เพดานสูงสุดอยู่ที่บ้านละ 170 บาท/เดือน จากเดิมเดือนละ 20 บาท ลดภาระบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กทม.ได้ 6,000 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม หากมนุษย์ยังไม่ปรับพฤติกรรม มีจิตสำนึก รับผิดชอบสังคมร่วมกัน ปัญหาน้ำท่วมขังยังต้องรอการระบายต่อไป.-สำนักข่าวไทย
   
  Last edited: 30 Jun 2016
 19. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ขยะจำนวนมหาศาลกว่า 120 ตันต่อวัน บนเกาะสมุยก็ยังเป็นปัญหามลพิษกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับกองขยะ ขณะที่ขยะเก่ายังไม่ได้ถูกจัดการอย่างครบถ้วน ทำให้เกิดปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและอากาศ  พบวิกฤตขยะเทศบาลนครนครราชสีมาตกค้างกว่า 3 แสนตัน จนล้นบ่อขยะและสร้างปัญหามลพิษให้กับชาวบ้านในพื้นที่

  สืบเนื่องจากมีผู้ใช้ชื่อ "Jamlong Mahingsadet" ได้โพสข้อมูลและแชร์ในเฟสบุ๊ก กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง เป็นภาพบ่อขยะพร้อมระบุข้อความว่า "บ่อขยะเทศบาลนคร นครราชสีมา เต็มแล้วครับ กลิ่นเหม็นมาก ถนนที่ชาวบ้านสัญจร เต็มไปด้วยขยะอย่างที่เห็น น้ำเน่าไหลลงอ่างเก็บน้ำหนองปลิง ทนมามากแล้วครับ ใครจะช่วยผมได้บ้าง"

  จากตรวจสอบพบว่า สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่กองทัพบก เขต ต.โพธิ์กลาง รอยต่อกับ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง มีพื้นที่รวม 87 ไร่ โดยภายในพบกองขยะมูลฝอยสะสมรวมน้ำหนักหลายแสนตัน ซึ่งเป็นขยะที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการกำจัดตามหลักวิชาการ ถูกนำมากองสูงไม่ต่ำกว่า10เมตร พร้อมส่งกลิ่นเหม็นโชยคละคลุ้งอย่างรุนแรง ฝูงแมลงวันบินว่อนตอมกองขยะ รวมทั้งมีน้ำเสียในบ่อดักด้านหลัง ใกล้เต็มพื้นที่ความจุ

  บุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะถูกนำมากำจัดรวมกว่า 500 ตัน แต่ระบบที่ออกแบบได้กำหนดระยะเวลา 20 ปี จะรองรับขยะได้ไม่เกิน 230 ตัน จึงมีขยะมูลฝอยตกค้างที่ไม่สามารถกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อวันเฉลี่ยกว่า 200 ตัน ทำให้ขยะ บางส่วนได้ล้นทะลักออกมา

  อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครนครราชสีมา มิได้นิ่งเฉยได้ออกแบบศึกษาความเหมาะสม เพื่อดำเนินโครงการเฟส 2 สามารถรองรับขยะให้ได้มากกว่า 600 ตัน ใช้งบดำเนินการประมาณ 2 พันล้านบาท เบื้องต้นได้บรรเทาปัญหาขยะล้น โดยเจรจาขอใช้พื้นที่ 16 ไร่ กับกรมธนารักษ์ และกองทัพบก เพื่อเปิดสถานที่จัดการขยะโดยฝังกลบ หากได้รับอนุญาตจะดำเนินการทันที

  สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากกองขยะไหลเข้าหมู่บ้าน ได้ออกแบบรางน้ำพร้อมสร้างคันกั้นไม่ให้น้ำเสียไหลทะลักออกมา ส่วนกลิ่นเหม็นได้นำปูนขาวและสารอีเอ็มมาโรย จะช่วยบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง  รายงานชุด กินอยู่รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยข่าว 3 มิติ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามสภาพพื้นที่ล่าสุดของบ่อขยะแพรกษาและการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมา  ขยะล้นเกาะสมุยกว่า 300,000 ตัน เกิดขึ้นมานานหลายปี กลายเป็นปัญหาทำให้รัฐบาลมีคำสั่งให้ จ.สุราษฎร์ธานีแก้ไขอย่างเร่งด่วน  กรมควบคุมมลพิษ เตรียมหารือภาคเอกชน ผลิตตู้หยอดขยะแลกเงิน สร้างแรงจูงใจคัดแยกขยะพวกขวดน้ำพลาสติก กระป๋อง พร้อมนำร่องห้างสรรพสินค้า ตั้งจุดรับซากขยะอิเล็กทรอนิกส์

  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายวิจารย์ สิมาฉายา บอกว่า จากการดูงานการจัดการขยะที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้องเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ 6 ชนิดเพื่อนำไปรีไซเคิล เช่น แก้ว กระป๋อง โลหะ พลาสติก กระดาษ แต่ที่น่าสนใจ คือตามห้างสรรพสินค้าจะมีตู้สำหรับนำขยะเหล่านี้ไปใส่ เพื่อแลกเป็นเงินออกมา โดยจะคิดมูลค่าขยะที่นำไปหยอดตู้ และนำเงินไปซื้อของ หรือบริจาคก็ได้

  ทั้งนี้ แนวคิดตู้หยอดขยะแลกเงินได้นำมาทดลองใช้ที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่พบว่าราคาการผลิตตู้ยังสูง และต้องปรับปรุงขนาดตู้ให้ใหญ่ขึ้น สามารถบีบอัดขวด หรือกระป๋องจำนวนมากจะได้ไม่เต็มไว โดยทางกรมควบคุมมลพิษ จะหารือกับผู้ประกอบเอกชนว่ารายไหนพร้อมที่จะผลิตเพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ มีแรงจูงใจเป็นเงินที่ได้คืนกลับมา รวมทั้งยังประสานหารือเบื้องต้นกับห้างสรรพสินค้า เตรียมนำร่องตั้งจุดรับซากเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ โดยอาจจะแลกเป็นเงินหรือบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจซ่อมแซมแล้วนำไปใช้ต่อ
   
  Last edited: 19 Jul 2016
 20. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  มีความเห็นของชาว กทม.ถึงการเตรียมจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียของ กทม. หลังผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ เตรียมออกเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

  ปัญหาการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อปริมาณการปล่อยน้ำเสียสูงถึงวันละ 2,540,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ กทม.จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การบริหารทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการบำรุงรักษาโครงการบำบัดน้ำเสีย ที่มีอยู่ 8 แห่งของกทม.ไปพร้อมกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดน้ำ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมโดยอิงจากปริมาณการใช้น้ำจริง

  เบื้องต้น คณะกรรมการได้สรุปผลการศึกษา โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนเดี่ยวทั่วไป หากใช้น้ำตั้งแต่ 10-100 ลูกบาศก์เมตร เหมาจ่ายเดือนละ 30 บาท กลุ่มครัวเรือนขนาดใหญ่ หรืออาคารพาณิชย์ เหมาจ่าย 500-1,500 บาท และ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จะคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 80 จากปริมาณน้ำประปาที่ใช้ทั้งหมด ลูกบาศก์เมตรละ 4 บาท

  แต่ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ และ การกำหนดเป็นรายพื้นที่ตามที่ใช้ประโยชน์ คาดว่าใช้เวลา 6 เดือน หรือปีหน้า จะมีความชัดเจน

  เรื่องนี้ชาวกทม.ย่านมหานาค ต่างเห็นว่า หากการบำบัดน้ำเสียสามารถใช้ได้เกิดประโยชน์จริง และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเดือนละ 30 บาทจากค่าน้ำประปา ก็ยินดีจะจ่ายเพื่อส่วนรวม  เป็นครั้งแรกที่ไทยส่งกลับซากอิเล็กทรอนิกส์อันตราย ที่ถูกลักลอบนำเข้า กลับไปประเทศต้นทางหลังใช้เวลาประสานนานถึง 2 ปี ติดตามจากรายงาน คุณชาญวิทย์ ลัภโต

  คอนเทนเนอร์ทั้ง 7 ตู้ น้ำหนักรวมเกือบ 200 ตัน ดูผิวเผินเหมือนเป็นตู้นำเข้าสินค้า แต่เมื่อเปิดออก กลับเป็นซากอิเล็กทรอนิกส์อันตราย ซึ่งเมื่อซากอิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้ถูกส่งไปถึงมือผู้รับปลายทาง ครึ่งหนึ่งจะถูกแยกขายต่อเป็นขยะรีไซเคิล ที่เหลืออีกครึ่ง จะกลายเป็นขยะไร้ประโยชน์

  ปกติศุลกากรแต่ละประเทศจะใช้วิธีสุ่มตรวจ คอนเทนเนอร์ที่จะออกนอกประเทศ ซึ่งปรากฎว่าคอนเทนเนอร์ 7 ตู้นี้ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ถูกส่มตรวจทำให้ทั้งหมดถูกลำเลียงมาไทย เพื่อส่งถึงปลายทาง บริษัท ลอง บี ต่อมาด่านศุลกากรของญี่ปุ่นได้ตรวจพบคอนเทนเนอร์ตู้หนึ่ง ภายในเป็นกากขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตราย แต่สำแดงเอกสารเท็จ เป็นเศษโลหะ ทองแดง และอะลูมิเนียม โดยระบุปลายทางผู้รับเดียวกัน กับ 7 ตู้ที่อยู่ระหว่างเส้นทางมาไทย กรมศุลกากรญี่ปุ่นจึงตัดสินใจแจ้งให้กรมศุลกากรไทยดักตรวจสอบ และยึดไว้ได้ในที่สุด

  ซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ที่ประเทศต้นทาง ยินยอมรับขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายทั้งหมดกลับคืน ตามอนุสัญญาบาเซล

  ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ลอง บี ผู้นำเข้า โดยคาดว่า เป็นการซื้อต่อมาจากบริษัทรับกำจัดขยะอันตรายในประเทศญี่ปุ่น

  ปัจจุบันกากอันตราย จะถูกลักลอบขนย้ายเข้ามาในไทยผ่านชายแดนที่ไม่มีด่านศุลกากร และอาจปะปนมากับตู้สินค้า ทำให้รอดสายตา ศุลกากรที่ใช้วิธีสุ่มตรวจ ซึ่งเมื่อตรวจพบ ประเทศต้นทาง อาจปฏิเสธรับกลับไป สุดท้ายภาระตกอยู่ที่ประเทศไทย ต้องหาพื้นที่ฝังกลบหรือเผาทำลาย ทั้งที่ไม่ใช่ขยะที่เกิดขึ้นในไทย  เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังประสบปัญหาขยะสะสมสูงกองเป็นภูเขา ส่งกลิ่นสร้างมลภาวะไปทั่วเกาะ

  กองขยะ กว่า 45,000 ตัน ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน กำลังส่งกลิ่นเหม็น ฟุ้งกระจายไปทั่วเกาะ สร้างมลภาวะทางอากาศ เทศบาลออกมากล่าวว่า บริษัทที่มารับจ้างกำจัดขยะได้หมดสัญญา ทางเทศบาลไม่ต่อสัญญาเนื่องจากการกำจัดขยะไม่เป็นไปตามข้อตกลง จึงทำให้มีขยะตกค้าง ในแต่ละวันจะมีขยะจากประชาชน นำมาทิ้งเพิ่มอีก 30-40 ตัน เบื้องต้นได้เตรียมจัดงบประมาณ 6,000,000 บาท มาแก้ไขปัญหาเป็นการด่วนแล้ว

  ส่วนขยะที่ผู้ประกอบการรับจ้างจัดเก็บแอบนำมาทิ้งในบ่อดินร้างหลังโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการขนขยะไปแล้ว แต่ยังมีการแอบเอาขยะมาทิ้งในช่วงกลางคืน ซึ่งเทศบาลตำบลยุหว่า จะทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินทั้งหมดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ทหารเตรียมเข้าตรวจหาทางแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ก่อนส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว

  พันเอกอายุพันธ์ กรรณสูต เสนาธิการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดี หน้าชุดเฉพาะกิจกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จะเดินทางลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาขยะของเทศบาลตำบลเกาะเต่า เร็วๆนี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ร่วมกับเทศบาล เพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ขึ้นชื้อของเกาะเต่า

  สำหรับนักท่องเที่ยวยังเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก ทั้งเกาะนางยวน เกาเต่า โดยเฉพาะชาวยุโรป เกาหลี และชาวจีนทำให้ท่าเรือสาธาณะคึกคัก ถึงแม้จะมีกลิ่นขยะรบกวน

  ส่วนปัญหาขยะบนเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่สะสมอยู่หลายหมื่นตัน ก็สร้างปัญหามลพิษทางอากาศส่งกลิ่น เหม็น และเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ปัญหามาจากการขนส่งขยะจากเกาะขึ้นมากำจัดบนฝั่ง เรือขนขยะชำรุดใช้งานไม่ได้ 1 ลำ ทำให้ขยะเกิดการสะสม ซึ่งจะได้หาทางแก้ไขโดยเร็ว  "เกาะล้าน" ขยะล้นนับหมื่นตัน พร้อมเจอปัญหาบุกรุกที่สาธารณะทำรีสอร์ทนับสิบราย สั่งเข้ารื้อถอนตามกฎหมาย

  ประธานสภาเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิสัย นำคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และกำลังทหารจากกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาขยะ บนพื้นที่เกาะล้าน ที่ถูกกองสุมทิ้งจำนวนหลายหมื่นตัน บริเวณเขานม หน้าหาดแสม จนสร้างปัญหามลพิษทางกลิ่น เนื่องจากมีขยะเฉลี่ยวันละ 50 ตัน

  ซึ่งเดิมจะมีการขนถ่ายโดยเรือบรรทุก 2 ลำจากเกาะสู่ฝั่งเพื่อกำจัด แต่ตอนนี้เหลือเรือเพียง 1 ลำบรรทุกขยะได้เพียงวันละ 20-24 ตัน จึงเกิดขยะตกค้างไม่สามารถขนถ่ายได้หมด 30,000 ตัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำได้แค่เพียงแต่ฉีดพ่นสารอีเอ็ม เพื่อกำจัดกลิ่นเฉลี่ย 3 วันต่อครั้ง และรอนโยบายของเมืองพัทยา

  เบื้องต้น ขอให้พิจารณาการจัดสร้างโรงเผาขยะมาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุกที่สาธารณะบนพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งระบุว่าสำหรับเกาะล้านมีพื้นที่รวมกว่า 2,000 ไร่ แต่จะมีเพียง 200 กว่าไร่ หรือ 100 กว่าแปลงเท่านั้นที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้อง

  ปัจจุบันมีกลุ่มนายทุน และชาวบ้านบางรายที่ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคาร เพื่อจัดสร้างที่พักและรีสอร์ทขึ้นโดยบุกรุกที่สาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำรวม 37 ราย โดยเฉพาะบริเวณท่าน้ำหน้าบ้านที่มีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำเกือบตลอดแนวชายฝั่ง แต่ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้การกำกับดูแลเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันได้มีคำสั่งรื้อถอนไปแล้วพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายเมืองพัทยาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเข้ารื้อถอน
   
  Last edited: 17 Sep 2016
 21. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  หลังกรมควบคุมมลพิษ จัดการขยะสะสมที่เหลือ 8 ล้านตันให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี เน้นกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง

  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุวรรณ นันทศรุต บอกว่า การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะสะสมรวมกว่า 30 ล้านตัน สามารถนำมากำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้เพียง 22 ล้านตัน ทำให้ยังคงเหลือปริมาณขยะสะสมในประเทศอยู่อีก 8 ล้านตันที่ต้องเร่งกำจัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี

  นอกจากนี้ ในส่วนของขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เช่น ขยะติดเชื้อจาก รพ. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ที่มีปริมาณสูงถีงปีละ 5-6 แสนตัน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศในการกำจัดหรือจัดการขยะดังกล่าวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะระยะเวลา 1 ปี ในปี 2560 โดยจะเน้นการจัดการขยะที่ต้นทางและการคัดแยกขยะจากครัวเรือน สถานประกอบการ สถานศึกษาและสถานที่ราชการ ควบคู่กับการสร้างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรม นำร่องนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน โดยระบบดังกล่าวจะใช้เวลาพิจารณาคำขออนุญาตแทนเจ้าหน้าที่ และแจ้งผลกลับมายังผู้ประกอบการภายใน 3 นาที จากเดิมบางรายต้องใช้เวลาพิจารณานานถึง 3 เดือน

  นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการพิจารณาคำขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะคัดเลือกโรงงานที่มีประสิทธิภาพ และกลุ่มผู้ประกอบการชั้นดีเข้าร่วมโครงการ

  โดยในระยะแรก มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ 13 บริษัท ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดการให้กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 90 % หรือประมาณ 3,000,000 ตัน ภายในปี 2562 โดยปีนี้สามารถนำกากอุตสาหกรรมเข้าระบบแล้ว 1,500,000 ตัน

  30 พ.ย.-ประเทศไทยมีท้องทะเลที่สวยงามเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็เป็นประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีขยะในท้องทะเลมากที่สุดในโลก ขณะนี้มีความร่วมมือในการรีไซเคิลขยะท้องทะเลมาเป็นสินค้า.-สำนักข่าวไทย  ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม...แก้ปัญหาหรือเพิ่มภาระ
   
  Last edited: 13 Dec 2016
 22. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  จังหวัดพระนครศรีอยุธา เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าจับตามองในแง่ของการจัดการขยะ ที่ตกค้างอยู่ 700,000 ตัน รวมทั้งขยะที่ต้องกำจัดอีกกว่า 1,000 ตันต่อวัน จากปัญหานี้ทำให้ทางจังหวัด ดำเนินโครงการ ภายใต้แนวคิด "อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาด ปลอดขยะต้นแบบ" ซึ่งหลักการดำเนินงานที่ผ่านมาคือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านโครงการธนาคารขยะ และบ่อขยะฝั่งกลบ และเตรียมนำขยะทั้งหมดไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ภายใน 3 ปี  ผลพวงของการย้ายบ่อขยะจากตำบลบ้านป้อม 200,000 ตัน มายังบ่อขยะที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอย ของ คสช. ซึ่งไม่เพียงจะลดกลิ่นเหม็น และแมลงวัน ที่รบกวนการอยู่อาศัยของหมู่บ้านโดยรอบ ที่เคยประกาศขายบ้านย้ายหนี ก็เริ่มกลับเข้ามาอาศัย

  การจัดการที่เริ่มเห็นผล ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงภาระที่ตนเป็นคนร่วมก่อ จึงหันมาช่วยกันรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจัง ตำบลโพธิ์ซ้ายร่มเย็น อำเภอนครหลวง ถือเป็นต้นแบบสำคัญของจุดเปลี่ยน

  ลุงประเสิรฐ บอกว่า ไม่เพียงแค่แยกขยะเป็น ชาวบ้านที่นี่ยังเรียนรู้ที่จะต่อยอดจากขยะ ด้วยการเลี้ยงไส้เดือน และทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะ ขายสร้างรายได้ แม้จะไม่มากมาย แต่สิ่งที่ได้คือสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นทันตา

  สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องจากนี้ คือการสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักเก็บ คัดแยก และทิ้งอย่างเป็นระบบ ตามแผนแม่บท โดยแยกการทิ้งออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อลดปัญหาการแย่งขยะ รอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ที่ใช้เทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง หรือ RDF ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปี

  นอกจากพระนครศรีอยุธยา กระแสการจัดการขยะอย่างเป็นแบบแผนกำลังรุกคืบ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น พัทลุง พิษณุโลก ระยอง หรือแม้แต่ จังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามโรดแมปของ คสช. ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะไม่น้อยกว่า 15แห่ง เพื่อจัดการปัญหาขยะ อย่างยั่งยืน  รถแบคโฮ (ฺBackhoe) กำลังเร่งเกลี่ยขยะชุดใหม่ จากเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา วันละกว่า 300 ตัน เข้าสู่บ่อขยะแห่งใหม่ บนเนื้อที่กว่า 372 ไร่ ในตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล หลังกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นบ่อขยะแห่งใหม่ เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมือง ตามโรดแมปของ คสช.

  นี่เป็นกระบวนการในเฟสแรก เพื่อรอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งจะเริ่มเฟสที่ 2 ราวเดือนมีนาคม 2560 โดยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โรงไฟฟ้าจากขยะ จะเปิดดำเนินการได้

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุว่า โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าทันทีหลังวางระบบเสร็จ โดยจะใช้ขยะในบ่อใหม่ ที่ขนเข้ามารอในช่วง 3 ปีจากนี้ และจะไม่ขุดขยะเก่ากว่า 200,000 ตัน ที่ย้ายจากอำเภอบ้านป้อม ขึ้นมาเผาเป็นพลังงาน

  นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้แบ่งพื้นที่การจัดการขยะ จาก 16 อำเภอ ซึ่งมีเฉลี่ยวันละกว่า 1,135 ตัน ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนอำเภออุทัย, บางไทร, มหาพราหมณ์, นครหลวง และอำเภอเสนา เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งขยะในอนาคต

  แต่เพื่อให้การกำจัดขยะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งเป็นการสร้างรายได้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านโพธิ์ซ้ายร่มเย็น แนะนำให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

  ลุงประเสริฐ ยอมรับว่า แม้เพิ่งเริ่มโครงการได้เพียง 9 เดือน แต่ผลตอบรับจากชาวชุมชนดีเกินคาดหลังเห็นแบบอย่างที่ทำให้ดู ลุงยังบอกด้วยว่า ขยะที่ทิ้งหากแยกเป็นกลุ่มๆ จะมองเห็นรายได้จากสิ่งที่ทุกคนทิ้ง แม้จะไม่มาก แต่ก็พอเลี้ยงตัวได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน

  หากโครงการแล้วเสร็จ พระนครศรีอยุธยาจะเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการปัญหาขยะ โดยความร่วมมือของชุมชน จะแปลงขยะที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ที่นับวันจะลดลงและเสี่ยงหมดไป  การนำขยะไปแปรรูปเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า กลายเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่มีความเสถียรเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าปกติ อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาขยะในประเทศไทยได้ด้วย ติดตามได้จากรายงาน  "ขยะ" เป็นปัญหาระดับชาติที่ยังแก้ไขไม่ได้ ตรงกันข้ามกลับพอกพูนขึ้น ทำให้แต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณไล่ตามกำจัดขยะสะสมเพิ่มขึ้น โดยปีนี้อาจต้องใช้สูงถึง 1,300 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาขยะให้ดีขึ้นจึงต้องให้ทุกคนที่ใช้ ที่ทิ้งขยะ มาร่วมจ่ายค่าจัดเก็บและกำจัดขยะ เพื่อฝึกวินัยใช้ทิ้งน้อยเสียเงินน้อยลง

  นับตั้งแต่ปี 2557 ที่รัฐบาลประกาศให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยออกโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเก็บการกำจัดขยะตกค้างเก่าใหม่ รวมทั้งสร้างวินัยของคนในชาติ

  ผ่านมา 2 ปี ปัญหาขยะสะสมแทนที่จะลดน้อยลง กลับเพิ่มขึ้น ทุกวันนี้ยังมีขยะสะสมตกค้างรอการกำจัดอีก 10.13 ล้านตัน ขณะที่ขยะเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นอีก สาเหตุหลักมาจากคนทิ้งขยะเพิ่มขึ้น โดยต่อวันคนเราผลิตขยะใหม่เพิ่มเป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคน ต่อวัน

  ปัญหาคนทิ้งขยะเพิ่มขึ้นปีนี้ ชี้ให้เห็นว่าโรดแมปกำจัดขยะ โดยเฉพาะการสร้างวินัยให้กับคนในชาติตระหนักถึงการลดการใช้การทิ้งขยะไม่ได้ผล ขณะที่การกำจัดขยะที่ผ่านมา กำจัดไม่ถูกวิธี มีบ่อขยะไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ถมเงินงบประมาณไปมากเท่าไหร่ ก็แก้ไขปัญหาขยะล้นประเทศไม่ได้ และในปีนี้ทุกหน่วยงานได้ของบประมาณเพื่อกำจัดขยะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,300 ล้านบาท ดูแลปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือตั้งแต่ครัวเรือน แต่ดูเป็นเรื่องยากที่จะมุ่งหวังให้ประเทศไทย ไร้ขยะได้จริง

  ดังนั้นการแก้ปัญหาขยะ จึงต้องเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ด้วยการออกกฎหมายกำหนดอัตราค่าจัดเก็บขยะ และค่ากำจัดขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดการขยะของประเทศ บ้านเรือน ดอนโดมิเนียม ตลาดสด สถานประกอบการ หรือสถานที่จัดงานต่างๆ โดยยึดหลักการ ทิ้งมากเสียมาก ไม่ทิ้งไม่เสียค่าจัดเก็บและกำจัดขยะ เบื้องต้นจะเก็บในอัตราไม่เกิน 60 - 102 บาท

  วิธีการนี้น่าจะช่วยสร้างวินัยของคนในชาติได้ไม่มากก็น้อย และช่วยให้การกำจัดขยะตกค้าหมดไปได้ในปี 2562

  ซึ่งหากอัตราค่ากำจัดขยะนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กลางเดือนมีนาคมนี้

  ปีๆ หนึ่ง รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณกำจัดขยะมากถึง 12,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันลดขยะ นอกจากค่าขยะอัตราใหม่จะเสียเงินตามจำนวนที่ทิ้งแล้ว ยังช่วยชาติประหยัดงบประมาณ ลดปัญหาขยะล้นประเทศได้ด้วย...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้
   
  Last edited: 8 Feb 2017
 23. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ข่าว 7 สี - ทหารเรือนำเครื่องบินลาดตระเวนออกสำรวจเจอกองขยะกลางทะเลแล้ว โดยล่าสุดกองขยะถูกคลื่นซัดเข้าไปในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  พลเรือโทสุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 นำเครื่องบินดอร์เนียร์ ขึ้นบินสำรวจกองขยะกลางทะเล บริเวณเกาะง่ามเล็ก-ง่ามใหญ่ อำเภอเมืองชุมพร ตามที่นายนพดล ถิ่นแทบ ลูกเรืประมงนำภาพไปโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ ว่าพบขยะกองมหึมาวางตัวทอดเป็นแนวยาวนับ 10 กิโลเมตร

  พบว่าขยะกองนี้ถูกกระแสคลื่นซัดแตกกระจัดกระจายออกไปจากเกาะง่ามเล็ก-ง่ามใหญ่ แล้วโดยไปรวมกันอยู่ที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากจุดแรกที่พบนับร้อยกิโลเมตร

  ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 บอกว่า การสำรวจครั้งนี้มีการประสานข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพราะไม่อยากให้สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถูกทำลาย หลังจากพบจุดขยะแน่นอนแล้ว ก็จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดำเนินการต่อไป

  ด้านนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ก็บอกว่า เมื่อทราบพิกัดที่แน่ชัดแล้วก็จะประสานกับตำรวจน้ำ และสมาคมประมง ได้ช่วยกันออกไปเก็บขยะ แต่ปัญหาขณะนี้คือขยะกองนี้ถูกคลื่นซัดออกนอกเขตจังหวัดชุมพรไปแล้ว  มีคำอธิบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันถึงกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับใหม่ ที่จะแล้วเสร็จกลางเดือนมีนาคมนี้ โดยค่าจัดเก็บขยะจากครัวเรือนอาจไม่สูงถึง 150 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับการจัดการขยะของแต่ละชุมชน

  ความคืบหน้าการออกพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2560 ที่จะบังคับใช้ประมาณวันที่ 16 มีนาคมนี้ โดยแก้ไขจากพ.ร.บ.ปี 2535 ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เป็นระเบียบและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ซึ่งเริ่มจากคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดงบประมาณจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละกว่า 11,000 ล้านบาท

  สำหรับค่าจัดเก็บขยะตามบ้านเรือน จะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงของปริมาณขยะ และการบริหารจัดการขยะแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน โดยกำหนดช่วงราคาจัดการขยะต่ำสุดและสูงสุดแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ 40,60 และ 80 บาท แต่ไม่เกิน 150 บาท

  จากสถิติพบว่า ประชาชน 1 คน สร้างขยะเฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัม โดยปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศปีที่แล้วอยู่ที่ 27.04 ล้านตัน ลดลงกว่าปี 2558 ที่มีขยะ 29.09 ล้านตัน  การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเป็นแนวคิดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหลือทิ้ง แต่กระบวนการเผาไหม้แบบธรรมดาทำให้เกิดควันลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าแบบขยะเป็นศูนย์ หรือซีโรเวสต์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจที่จะทำให้ได้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

  ขยะที่ถูกส่งมาทั้งหมดจะถูกนำมาคัดแยกและแปลงสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Resource Description Framwor k) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน ความชื้น ขนาดและความหนาแน่น ที่เหมาะต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้ผลิตไฟฟ้า หรือความร้อน โดยเมื่อเผาไหม้แล้วจะไม่มีควันลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ควันเหล่านั้นจะถูกนำมาทำความสะอาดแล้วแปลงสภาพเป็นก๊าซเพื่อนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปั่นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีน้ำเสีย เนื่องจากต้องนำน้ำกลับมาใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าตลอดเวลา แม้แต่ขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วย

  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะในไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ ช่วยลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย  ข่าว 7 สี - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุปสถานการณ์แพขยะในทะเลภาคใต้ เก็บได้แล้วกว่า 5,000 กิโลกรัม ล่าสุด ภาพถ่ายดาวเทียม พบขยะจากอุทกภัยลอยอีก 3 จังหวัดภาคใต้

  นางสุทธิลักษณ์ รวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยถึงกรณีแพขยะที่พบจากจังหวัดชุมพร และเคลื่อนตัวตามกระแสน้ำมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าขณะนี้ได้เก็บกู้แพขยะทะเลมาได้แล้วกว่า 5,000 กิโลกรัม โดยเป็นขยะพลาสติกมากกว่า 8 หมื่นชิ้น เช่น ขวดพลาสติก ขันพลาสติก และถุงพลาสติก และคาดว่ายังมีขยะในทะเลตกค้างอีกราว 2-3 เท่าจากที่เก็บได้ แต่ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนคลื่นลมแรง เจ้าหน้าที่จึงชะลอการเก็บกู้ซากขยะไว้ก่อน และคอยเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวตามกระแสน้ำและลม รวมทั้งสัตว์ทะเลที่อาจได้รับอันตรายจากขยะ

  ล่าสุด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรายงานจาก Gistda หรือ จิสด้า ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบแพขยะอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพิ่มขึ้นอีก

  ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมทำประชาพิจารณ์จัดเก็บภาษีถุงพลาสติก ใน 3 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และขยะในท้องทะเล  ประเทศไทย ตั้งเป้ากำจัดและรีไซเคิล ซากมือถือเก่า 9 ล้านเครื่องภายในปีนี้ ตัดวงจรสารอันตรายปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ สู่การหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ติดตามได้จากรายงาน
   
  Last edited: 18 Feb 2017
 24. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  วีธีเดิมๆ ในการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม คือการฝังกลบลงดิน เเต่ บริษัท อัยย์โค่ หันมาเพิ่มทางเลือกให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการแปรรูปกากของเสียให้กลายเป็นปุ๋ย เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ไปไขความสำเร็จกับคุณกมลวรรณ การีพัฒน์  ประเทศไทยขยับติดอันดับ 5 ของโลกที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด เสี่ยงอียูกดดันให้ใบเหลืองเช่นเดียวกับ ไอยูยู ขณะที่นักวิชาการแนะ 2 แนวทางจัดการขยะทะเลไทยติดอันดับ 5 ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก

  ในงานเสวนา "วิกฤตขยะบก สู่แพขยะในทะเล จะแก้อย่างไร" ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณะบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่าขณะนี้ไทยได้ขยับอันดับปัญหาขยะทะเลจากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด แซงประเทศศรีลังกาแล้ว นับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักและยังเป็นปัญหาระดับประเทศอีกด้วย เนื่องจากไทยมีประชากรน้อยกว่าหลายๆประเทศแต่กลับมีปริมาณขยะในทะเลมากกว่า 1 ล้านตัน ทำให้เสี่ยงต่อการถูกกลุ่มประเทศยุโรป (อียู) กดดันไทยในลักษณะเช่นเดียวกับ ไอยูยู

  อาจารย์ธรณ์บอกว่าการรณรงค์ให้ประเทศไทยลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้ร้อยละ 30 เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยปัจจุบันสามารถลดการใช้ได้ไม่ถึง ร้อยละ 10 ดังนั้นหากประชาชนไม่ช่วยกัน ขยะทะเลเป็นปัญหาสะสมในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี

  นักวิชาการเสนอให้ใช้ 2 แนวทางจัดการขยะทะเลคือ สนับสนุนให้ผู้ที่ใช้ถุงพลาสติกต้องซื้อใช้ เพราะในระยะยาวขยะทะเลจะสลายตัวกลายเป็นพลาสติกจิ๋วหรือ "ไมโครพลาสติก" โดยเฉพาะพลาสติกที่ลอยในน้ำนานๆ จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นเศษพลาสติกลดขนาดลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่ระดับไมโครพลาสติก ซึ่งไมโครพลาสติกในทะเลมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ นอกจากนี้่ ให้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ แทนการนำไปรีไซเคิล เพราะพลาสติกจะกลับคืนสู่ทะเลอีก  นอกจากการจัดการกับการเก็บขยะทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังมีการรายงานจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ ปัญหาขยะที่เป็นซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังต้องการระบบมากขึ้น เพราะขยะเหล่านี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  จากข้อมูลสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษในปี 2559 พบปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี 393,070 ตัน หรือคิดเป็น 5.8 กิโลกรัมต่อคนไทย 1 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มี 131,189 ตัน หรือเกือบ 3 เท่าตัว หรือ 300% ภายใน 5 ปี

  การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายและการจัดการอย่างไม่เหมาะสม เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่สารเคมีพิษร้ายแรงจากขยะ อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ในไทย จะถูกจัดการโดยกลุ่มรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการรายย่อย โดยจากการประเมินของกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่า ประเทศไทยมีแหล่งชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ทั่วประเทศ

  เกือบ 100 แห่ง ในจังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครปฐม นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลำพูน สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว และอำนาจเจริญ

  สำหรับการบริหารจัดการของเสียอันตรายของภาครัฐ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 โดยส่งไปจัดการอย่างถูกต้อง

  ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า 30% และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ชุมชนที่ต้นทางได้ไม่น้อยกว่า 50%  จากประกาศกฎหมายใหม่ ให้มีการเรียกค่าจัดเก็บขยะเพิ่มจากเดิม 20 บาท เป็นสูงสุดไม่เกิน 150 บาท โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราค่าจัดเก็บขยะที่ชัดเจนจากคณะรัฐมนตรี รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ติดตามจากรายงาน  กรุงเทพมหานคร เตรียมดึงงบประมาณสำหรับจัดจ้างเอกชน มาพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก โรงขยะหนองแขมเป็นระบบปิด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง ติดตามได้จากรายงาน
   
  Last edited: 29 Mar 2017
 25. Ricebeanoil

  Ricebeanoil อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  7 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,482


  ที่เปลี่ยน “ขยะธรรมดา” เป็นรายได้มหาศาลต่อปี คือ ไอเดียการทำธุรกิจของวงษ์พาณิชย์ ที่ทำให้อยู่ได้อย่างยานานกว่า 40 ปี และกำลังจะขยายอาณาจักรไปยังสาขาต่างประเทศ ติดตามจากรายงานคุณเขมิกา พรมพันใจ  นายกรัฐมนตรี ชื่่นชมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่สามารถนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้ พร้อมตั้งเป้าปี 2560 การบริหารจัดการขยะ ต้องมีความก้าวหน้า  จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบประชาชนใช้กล่องโฟมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน ลด ละ เลิก

  โฟม เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สารเร่ง หรือ ยาพอง ทำให้เกิดการฟูจากการใช้ความร้อน และนำมาอัดในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกัน โฟม ถือเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก

  ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วง5ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 56 ล้านใบต่อวันเป็น 61 ล้านใบต่อวัน เมื่อมาดูข้อมูลล่าสุด ในปี 2559 มีปริมาณขยะประเภทโฟมเกิดขึ้น ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี เฉลี่ยวันละ 3,704ตันต่อวัน รวมประมาณ 61 ล้านใบต่อวัน โดยคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม 1 ใบต่อคนต่อวัน

  โฟมเป็นขยะที่คงทนและสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง และใช้เวลาในการย่อยสลายหลายร้อยปี เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น เช่น ถุงพลาสติก ใช้เวลา 450ปี กระป๋องอะลูมีเนียม 80-100 ปี ถ้วยกระดาษเคลือบไข 5 เดือน เศษกระดาษ 2-5เดือน

  โฟมส่วนใหญ่ที่เราใช้ มักใช้ในรูปแบบภาชนะบรรจุอาหาร ซึ่งเมื่อผ่านการใช้แล้วจะปนเปื้อนคราบน้ำมันและคราบสกปรก การจะนำมารีไซเคิลจึงต้องผ่านกระบวนการที่ยากขึ้นและต้นทุนสูง สิ่งที่สำคัญคือ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ต้นทางการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ นำโดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหลายฝ่ายได้หารือถึงมาตรการลดการใช้โฟม เช่น การทำฉลากปิดบนภาชนะโฟม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรูปแบบฉลาก คาดว่าภายในปีนี้จะเริ่มมีการบังคับใช้

  การ ลด ละ เลิกใช้โฟม ไม่ใช่เรื่องยาก หากประชาชนทุกคน ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะโฟมก็อาจจะลดลงได้

   
  Last edited: 30 Mar 2017

Share This Page