ที่สร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์ ถางมาทำเขื่อนได้เลย

กระทู้ใน 'สภากาแฟ' โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย, 14 Dec 2016

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย

  ดร.โสภณ พรโชคชัย สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  6 Dec 2016
  คะแนนถูกใจ:
  2
  เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่ามีกลุ่มคนพยายามขอให้ขึ้นทะเบียนบริเวณที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์เป็นมรดกโลก แต่แท้จริงแล้ว บริเวณนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรม เคยมีชาวบ้านอยู่ และย้ายชาวบ้านออกมาเพื่อสร้างเขื่อน แต่กลับถูกเตะถ่วงเรื่อยมา ต้นไม้ส่วนมากก็เป็นต้นเล็ก ๆ นำพื้นที่มาสร้างเขื่อนจะคุ้มค่ากว่ามาก เพราะจะทำให้มีน้ำท่าสมบูรณ์สำหรับป่า ป่าไม้รกชัฏ
  กระแสการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์นั้น พยายามที่จะแจงถึงจุดดีๆ ต่าง ๆ ของการคงสภาพป่าไว้ ไม่ต้องการให้มีการสร้างเขื่อนแม่วงก์ แต่ความจริงเป็นการสร้างภาพเท็จที่ขัดกับความเป็นจริง

  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ และบริเวณอื่นหลายครั้งแล้ว เพื่อสำรวจสภาพที่เป็นจริง ได้ข้อมูลที่สาธารณชนอาจไม่ทราบ และได้นำมาเปิดเผยไว้ ดังนี้

  1. สภาพป่า บริเวณแก่งลานนกยูง เป็นป่าโปรงที่ฟื้นฟูในห้วงระยะ 5-20 ปีที่ผ่านมา หลังจากความพยายามในการก่อสร้างเขื่อนตั้งแต่ พ.ศ.2525 ไม่บรรลุผล ทั้งนี้แต่เดิมบริเวณดังกล่าวนี้ เคยมีชาวบ้านเผ่ากระเหรี่ยง และชาวไทย อยู่อาศัยอยู่ 200-300 ครัวเรือน ดังนั้นป่าในพื้นที่นี้จึงถูกทำลายไปมาก และเพิ่งฟื้นฟูในภายหลังจริง ไม่ใช่ป่าดงดิบแต่อย่างใด การที่บางฝ่ายพยายามอ้างความสมบูรณ์ของป่า ก็เพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนเป็นสำคัญ บางคนนำภาพจากยอดเขาโมโกจู ซึ่งต้องเดินไปกลับ 5 วัน มาแสดง ซึ่งยอดเขาดังกล่าวและผืนป่าที่หนาแน่นเหมือนบร็อคโครี่ อยู่คนละบริเวณกับที่สร้างเขื่อน

  2. ไฟป่าเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่สำคัญเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เพื่อจับสัตว์ป่าบ้าง หรือเพื่อให้เกิดเห็ดสดบ้าง กรณีเช่นนี้ทางราชการคงมีข้าราชการหรือลูกจ้างจำกัด ทำให้เกิดไฟไหม้บ่อยครั้ง และเกิดขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากมีเขื่อน ก็ย่อมมีน้ำมากเพียงพอที่จะใช้ดับไฟป่า การก่อสร้างเขื่อนจึงช่วยดับไฟป่าได้เพราะมีน้ำท่าเพียงพอนั่นเอง ยิ่งกว่านั้นการมีน้ำกักเก็บไว้มาก ยังทำให้บริเวณโดยรอบชุ่มชื้น โอกาสเกิดไฟป่าจึงมีน้อยลง

  3. การล่าสัตว์ ที่ผ่านมาก็พบการล่าสัตว์บ้าง ซึ่งก็ทำนองเดียวกับไฟป่า ทางราชการจำเป็นต้องมีงบประมาณหรือบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการล่าสัตว์ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ และโดยที่มีพื้นน้ำประมาณ 12,000 ไร่ ก็จะช่วยกันพื้นที่ป่าไว้ได้มาก โอกาสที่ใครจะบุกรุกเข้าวางเพลิงหรือล่าสัตว์ย่อมจะน้อยลง สัตว์ป่าก็จะอยู่อย่างสงบในป่าลึกได้โดยมีการรบกวนจากมนุษย์ลดน้อยลง

  4. สภาพแก่งลานนกยูงก็มีความสวยงามดี และน่าเสียดายเมื่อกลายเป็นพื้นที่ใต้ท้องเขื่อน อย่างไรก็ตามก็ถือเป็นความจำเป็นในการสร้างเขื่อน และในอนาคตหลังจากสร้างเขื่อนแล้ว ก็อาจเกิดแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอีกมาก เช่นที่เกิดขึ้นในเขื่อนอื่น ๆ พื้นที่บางส่วนอาจสามารถปรับปรุงเป็นหาดทราย คล้ายบางแสน 2 พัทยา 2 ในกรณีเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) และอาจมีลานหินคล้ายกับแก่งลานนกยูงนี้อีกในบริเวณเนินเขาที่น้ำจะขึ้นไปท่วมถึง

  5. สำหรับน้ำในแก่งลานนกยูง และแก่งเกาะใหญ่ที่อยู่ห่างออกไป 5.6 กิโลเมตร ในช่วงหน้าน้ำ ก็มีน้ำ มีปลาอยู่พอสมควร แต่โดยมากมักเป็นปลาขนาดเล็กๆ แต่ในช่วงหน้าแล้ง น้ำลดลงเหลือน้อยมาก โดยเฉพาะบริเวณแก่งเกาะใหญ่ ชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลย การมีน้ำอยู่น้อยนี้จึงอาจเป็นข้อจำกัดต่อการบริโภคของส่ำสัตว์ มนุษย์ และการเจริญเติบโตของป่าไม้ แต่หากมีเขื่อน ก็ย่อมจะมีน้ำท่าสมบูรณ์ ปลาก็ใหญ่และชุกชุม เป็นประโยชน์ต่อป่า สัตว์ป่าและมนุษย์ในหลายทาง ทั้งการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การชลประทาน การประมง การท่องเที่ยว การผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

  6. นกยูงและสัตว์ต่าง ๆ เช่น เนตรทราย กระจง ไก่ฟ้า กวาง แต่เดิมไม่มีหรือในสมัยโบราณอาจมี แต่หายไปนานแล้ว มาเมื่อ 5 ปีก่อน ทางราชการได้นำมาเลี้ยงไว้ในพื้นที่นี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม แรก ๆ อยู่ในกรง แต่ต่อมาก็ปล่อยให้หากินอิสระ และที่แพร่พันธุ์อยู่ในพื้นที่นี้มากที่สุดก็คือนกยูง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแก่งลานนกยูง นกยูงเหล่านี้แรกๆ ยังถูกสุนัขกัดเสียชีวิตไปบ้าง แต่ต่อมาก็แพร่พันธุ์จนถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ไปแล้ว

  7. เรื่องวัฒนธรรมต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นโดยไม่มีพื้นฐานความเป็นจริง เป็นการหลอกใช้ความน่ารัก น่าสงสารของคน สัตว์ สิ่งของมาให้เราหลงเชื่อ การสร้างเขื่อนในหลายที่ อาจต้องโยกย้ายคน หรือชุมชน เช่น ในสมัยสร้างเขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) และเขื่อนวชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี) แม้แต่วัดก็ยังย้ายและกลายเป็นเมืองใต้บาดาล แต่วัฒนธรรมต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่ ไม่ได้สูญหายไปไหน คนจีนกระจายไปอยู่ทั่วโลก วัฒนธรรมต่างๆ ก็ยังคงอยู่

  8. เรื่องเสือก็เป็นเรื่องปั้นแต่ง ที่ผ่านมามักมีข่าวว่าพบเสือในป่าแม่วงก์ เช่นล่าสุดกันยายน 2557 ก็มีข่าว "เสือโคร่งจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติ ณ ผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน" โดยในภาพ เสือก็อยู่บนภูเขาสูง คลองลานเป็นคนละที่ ไม่ใช่ที่ตั้งเขื่อนแม่วงก์แน่นอน จะสังเกตได้ว่าการโกหกสร้างภาพมีเป็นระยะๆ ความจริงคือจุดที่สร้างเขื่อนเป็นชายขอบป่า เสือคงไม่มา แต่ก็เคยมีการพบรอยเท้าเสือแต่อยู่ห่างไกลออกไป ที่สำคัญบริเวณนี้เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านและยังมีรีสอร์ตมากมาย มีจุดกางเต้นท์ ซึ่งแสดงว่าไม่มีเสือจริง และจากประสบการณ์ในที่อื่น หากพบมีเสือ ก็จะถูกไล่ล่าจนได้ เพราะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านทั่วไป {12} อย่าลืมว่าที่สร้างเขื่อนมีขนาดเพียง 0.1% หรือ 1 ใน 1,000 ของผืนป่าตะวันตก (แม่วงก์-คลองลาน) ขนาดเพียง 2 เท่าของเขตสาทร เขตที่เล็กที่สุดเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้อย่างไร เสือคงไปอยู่ในพื้นที่ 99.9% ของผืนป่าลึกมากกว่า (http://bit.ly/1VZab1S)

  9. พวกค้านเขื่อนแม่วงก์ก็เตะถ่วงยื้อเวลาไปเรื่อย มีการตั้งแง่เสนอให้ไปศึกษาใหม่ไม่จบสิ้น เช่นให้ไปศึกษาทางเลือกพื้นที่อื่น (พ.ศ.2537) ให้ทำประชาพิจารณ์ (พ.ศ.2541) ให้ศึกษาการจัดการลุ่มน้ำ (พ.ศ.2546) เป็นต้น เขื่อนก็ไม่ได้สร้างสักที ต้นไม้ก็เติบโตขึ้นทุกวันเพื่อให้ฝ่ายต้านเขื่อนมีข้ออ้างเพิ่มขึ้นอีก ถ้าสร้างเขื่อนแต่แรกก็คงไม่มีข้ออ้างเรื่องป่านี้

  10. อ้างประชาชนไม่เอาเขื่อน ทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ 71% ต้องการเขื่อน ที่ไม่ต้องการคงเป็นประชาชนในที่อื่น ยิ่งหากถามชาวไร่ชาวนา จะพบว่าแทบ 100% ต้องการเขื่อน ทั้งนี้เพราะเขาสรุปจากประสบการณ์ตรงในการทำการเกษตรกรรมของพวกเขา บางคนไพล่บอกว่า จะสร้างเขื่อนต้องถามชาวบ้านที่อื่นก่อน แล้วอย่างนี้จะสร้างทางด่วน รถไฟฟ้าใน กทม. ต้องถามชาวสตูล มุกดาหาร ตราดหรือไม่ เราต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

  เขื่อนแม่วงก์จึงจะมีประโยชน์เอนกอนันต์ต่อทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้และประชาชนคนเล็กคนน้อย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยไม่ยึดติดกับฉันทาคติที่ต้องการปกป้องผืนป่าโดยไม่อิงกับความจำเป็นที่แท้ อาจไม่ได้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบหลายด้าน เพื่อไม่ให้ถูกนักต้านเขื่อนลวง
  ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1705.htm
   
 2. ชายน้ำ

  ชายน้ำ อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  9 Feb 2015
  คะแนนถูกใจ:
  7,032
  เอ้า..... กระทู้นี้ให้เครดิตดร.โสภณ
   
 3. AlbertEinsteins

  AlbertEinsteins อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Dec 2014
  คะแนนถูกใจ:
  4,446
  แม้ผมจะเห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน
  แต่บทความแค่นี้ดูไม่เพียงพอ
  ไม่ใช่แค่ไปเดินดูถ่ายรูปนิดหน่อย
  แต่มันต้องมีข้อมูลสมบูรณ์กว่านี้เยอะ
  บางข้อก็ยกมาดูเลื่อนลอย ไม่มีข้อมูลและผลวิจัยสนับสนุน

  ผมว่าแค่บทความเชียร์สร้างเขื่อน
  ที่อาจทำให้ฝ่ายอยากสร้างเขื่อนดูแย่ด้วยซ้ำ
   
 4. ปู่ยง

  ปู่ยง อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  9,797
  จนป่านนี้ ยังไม่มีใครถูกเสือกัด เห็นควรให้สร้างได้
   
 5. HiddenMan

  HiddenMan อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  11,756
  :giggle: ถ้าลงสมัคร สส. อย่าลืมชูเป็นนโยบายหลักนะ...
   
 6. IndyDekdee

  IndyDekdee อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  14 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  382
  ด็อก..ผมให้เกียรติด็อกนะ ด็อกโพสท์เองรึปล่าว แปะแล้วก็ไป ให้เกียรติสนทนากับสมาชิกที่นี่ด้วย ที่นี่ไม่ใช่ประตูห้องน้ำในปั้มน้ำมันนะ จะได้มาเขียนระบายความใคร่ไว้อย่างเดียว.
   
  Gop, Anduril, อาวุโสโอเค และอีก 4 คน ถูกใจ
 7. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,161
  พฤติกรรมเหมือน นายพลตัดแปะเปรี๊ยบแปะแล้วชิ่ง:)
   
 8. เช้าเม็ด..เย็นเม็ด

  เช้าเม็ด..เย็นเม็ด อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  362
  แค่จะมาบอกว่าผมก็แปะเป็นนะ:rofl:
   
  อาวุโสโอเค และ ปู่ยง ถูกใจ.
 9. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,464
  นายพลตัดแปะ เลียนแบบ ด๊อกฯ มากกว่า เพราะ ด๊อกฯ เป็น ตำนานนนนนนนนนน แห่งสภาฯนี้
  โผ้มชอบตั้งแต่แรกพบ Avatar ของด๊อกฯ นะ 555555555
   
  apollo, IndyDekdee, ParaDon และอีก 2 คน ถูกใจ
 10. อาวุโสโอเค

  อาวุโสโอเค อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,517
  ผมเชื่อว่าด๊อกยังไม่รู้เลยว่าเขื่อนแม่วงก์จุน้ำได้เท่าไร การที่แปลงการเก็บกักน้ำเป็นเขื่อนเป็น

  หลุมขนมครกทั่วประเทศ อันไหนจะกักน้ำได้ประโยชน์แก่ชาวบ้านกว่ากัน ลองดูความเห็นของ

  อ.ศศิน เมื่อ 4 ปีที่แล้วดู ผมว่าน่าเชื่อถือกว่าของด๊อกที่พยายามปลุกผีใหม่นะ :giggle:
  http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000124325
   
  อู๋ คาลบี้, Huligan, Anduril และอีก 2 คน ถูกใจ
 11. คะยิ่นดง

  คะยิ่นดง อำมาตย์ฝึกงาน

  สมัคร:
  19 พ.ย. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  825
  ด๊อก.ก็น่าจะทำกิจกรรม สวน อ.ศศิน ไปเลยครับ อย่างเดินเท้า 300กว่าโล จากกรุงเทพ สู่ ป่าแม่วงก์ แล้วดูว่าจะมีประชาชนที่เห็นด้วยกับ ด๊อก.จะมาเดินเป็นเพื่อนอย่างมีดฟ้ามัวดินรึเปล่า และในฐานะที่ด๊อกเป็น ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอสอบถามว่าหากสร้างเขื่อนได้แล้ว ที่แถวๆนั้นน่าซื้อเก็บไว้มั้ยครับ...หรือ...แถวนั้นที่มีเจ้าของแล้วเขาจะขายรึเปล่าครับ...

  9882947885_401077f4a9.jpg

  9883471115_9e13d52bb7.jpg
   
  อู๋ คาลบี้, stormtrooper, apollo และอีก 2 คน ถูกใจ
 12. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,464
  เลือกตั้ง กทม. คราหน้า ด็อกฯ จะว่ายดำลึก ท้องน้ำเจ้าพระยา 5555555555
   
  apollo และ อาวุโสโอเค ถูกใจ.
 13. apollo

  apollo อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  13 Mar 2015
  คะแนนถูกใจ:
  5,701
  ว่ายน้ำจากแม่วงก์เข้า กทม.มาเลยด็อก

  :D:D:D
   
  Tohchida likes this.
 14. Huligan

  Huligan สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2016
  คะแนนถูกใจ:
  170
  ไม่มีใครโดนเสือกัด แปลว่าไม่มีเสือ?
  แต่ข้างบ้านผมมีหมาหลายตัว แต่ผมไม่เคยโดนหมากัดเลยนะ เชื่อม่ะ?
  แล้วที่อ้างว่าแล้งน่ะ มันแล้งเพราะไม่มีฝนว่ะ ไม่ใช่ไม่มีเขื่อน
  ช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้(ก่อนที่ฝนจะเข้า) เขื่อนใหญ่ๆที่ความสามารถในการกักน้ำ เหนือกว่าแม่วงก์เยอะ ก็น้ำขาดกันทั่ว
  ไอ้กรมชลฯไม่รุ้จักบริหารเขื่อนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เต็มที่เสียมากกว่า
   
  Last edited: 16 Dec 2016
  อู๋ คาลบี้, ridkun_user และ apollo ถูกใจ
 15. Huligan

  Huligan สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2016
  คะแนนถูกใจ:
  170
  น้ำเยอะใช่ว่าจะดี เพราะปลาหลายชนิด ชีวิตมันปรับสมดุลย์ให้เป็นไปตามระบบน้ำขึ้น น้ำลง ที่เคยมีอยู่เดิม
  ถ้าวงจรน้ำเปลี่ยน ชีวิตพวกมันถูกกระทบแน่ อาจถึงขั้นสูญพันธุ์เลยก็ได้
  เช่น ปลาแค้ชนิดหนึ่ง ทางภาคเหนือ มันเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้า แต่ต้องอาศัยในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและไม่ลึกมาก เพราะต้องการออกซิเจนสูง โดยตัวมันจะมีอวัยวะเกาะติดหิน
  พอมีเขื่อน ทำให้ระดับน้ำลึกมากขึ้น อากาศแพร่เข้าไปไม่ถึงระดับพื้นที่ปลาอาศัย อย่างเพียงพอกับความต้องการของปลา ทำให้ปลาชนิดนี้ขาดออกซิเจนจมน้ำตายไปหลายตัว
  http://www.siamensis.org/article/39816
   
  อู๋ คาลบี้ และ apollo ถูกใจ.
 16. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,984
  ทีแรกก็เอียงไปทางสร้างเขือน จนกระทั้งดร.หนุนสร้างนี่แหละ ผมเลยคิดได้ว่าให้แทงตรงข้ามกับดร.แล้วจะดี:D

  https://www.google.co.th/maps/place/เขื่อนแม่วงก์+ตำบล+ปางตาไว+อำเภอ+ปางศิลาทอง+กำแพงเพชร+62140/@15.91715,99.3253613,4809m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30e0c853ce92e58f:0xa95ed5653dd2d09c!8m2!3d15.91715!4d99.32755


  [​IMG]
  ภาพเสือโคร่งเหล่านี้เกิดจากกล้องดักจับภาพที่ติดตั้งในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ที่เกิดขึ้นตามแผนงานฟื้นฟูประชากรเสือและเหยื่อ ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ถูกนำมาเผยแพร่ท่ามกลางกระแสสังคม ในประเด็นเขื่อนแม่วงก์ว่าโครงการนี้สมควรเกิดขึ้นหรือไม่

  ซึ่งการทำงานขององค์กรระดับสากลตลอด 2 ปี ในผืนป่าแห่งเล็ก ๆของประเทศไทย ไม่ได้มีนัยสำคัญเพียงเพื่อต้องการตัวเลขประชากรเสือโคร่งเท่านั้น แต่เพราะตัวเลขดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ความสบูรณ์ของป่าแม่วงก์ ชี้ทิศทางการพัฒนาที่สมควรเป็นไปของผืนป่าแห่งนี้ รวมไปถึงชี้อนาคตของประเทศไทย
  http://www.greennewstv.com/wwf-ยันเสือในป่าแม่วงก์ชี/
   
 17. เผด็จการที่รัก

  เผด็จการที่รัก อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  1 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  8,984
 18. Huligan

  Huligan สมาชิกทั่วไป

  สมัคร:
  20 ต.ค. 2016
  คะแนนถูกใจ:
  170
  ต่อให้มีเพิ่มอีกร้อยเขื่อน ก็แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งไม่ได้! ถ้าประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมชลฯยังห่วยแค่นี้!
  ก่อนจะบ้าหางบไปสร้างเขื่อนใหม่ พวกเอ็งบริหารเขื่อนที่มีอยู่แล้วให้เต็มประสิทธิภาพก่อนเหอะ!!!
  ผมทึ่งในความสามารถของกรมอุตุนิยมฯในปีนี้นะ เพราะพยากรณ์ฝนได้แม่นมาก แต่พอมาดูการบริหารงานของกรมชลฯแล้วมันทุเรศว่ะ! :finger:
  https://www.pptvthailand.com/news/ประเด็นร้อน/43746

  Damn.jpg
   
 19. redfrog53

  redfrog53 อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  12 ต.ค. 2014
  คะแนนถูกใจ:
  12,464
  อำนาจและหน้าที่
  1. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
  2. จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
  3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
  4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ


  ต้องบอกว่า "แม่งงงงง"
   
  Huligan likes this.
 20. ParaDon

  ParaDon อำมาตย์น้อย

  สมัคร:
  2 Aug 2015
  คะแนนถูกใจ:
  3,161
  ส่วนหนึ่งผมขอตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐที่มีทั้งสถิติและข้อมูลที่จะประเมิณสถานะการณ์
  ปล่อยให้นํ้าล้นหลังเขื่อนมันเกินไปถ้าสันอ่างสันเขื่อนพังจะหนักกว่านี้
  อธิบดีกรมชลประทานตอบเหมือนไม่รู้อะไรเลยพูดออกมาได้ว่าไม่น่าเป็นห่วง
  แต่ไม่เตรียมรับสถานะการณ์ละเลยไม่ใส่ใจพอโดนถามก็ทำปากสั่นพอติดขัดๆ
  เพิกเฉยต่อข่าวสารไม่มีความพร้อมประมาทพอไม่มีความพร้อมพอโดนหนักๆ
  แล้วจะทำอะไรไม่ถูกได้แค่นั่งมองตาปริบๆพอคิดได้ก็ปัดความรับผิดชอบ
  ขนาดอยู่ติดทะเล2ฝั่งยังระบายนํ้าไม่ทัน ปล่อยให้นํ้าล้นคันอ่างเป็นไปได้อย่างไร
   
  Last edited: 12 Jan 2017

Share This Page