redfrog53's Recent Activity

  1. redfrog53 replied to the thread ฟ้าผ่า คสช. ใช้ ม. 44 ปฏิรูปกระทรวงศึกษา.

    บอกตง ยังสงสัย!! คัยคนคิดหลักการอ่าน แบบ เรียงสระอักษร แบบ เอ สอ อา อ่านว่า เสา มันจบอะไรมา แล้วไม่มีคัยในอาศม คัดค้านบ้างเหรอ...

    19 Aug 2017 at 10:18
  2. redfrog53 liked ฟักแม้ว's post in the thread ฟ้าผ่า คสช. ใช้ ม. 44 ปฏิรูปกระทรวงศึกษา.

    ขนาดเอาควาย เอาแรดมาเป็นนายก ก็เคยทำมาแล้ว เรื่องอื่นนะจิ๊บๆ :giggle::giggle::giggle:

    19 Aug 2017 at 10:12